ČSN EN ISO 3175-2 (800809) Zrušená norma

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a doúpravě při použití tetrachlorethylenu

ČSN EN ISO 3175-2 Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a doúpravě při použití tetrachlorethylenu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3175-2:2010.
Tato část ISO 3175 stanoví postupy chemického čištění plošných textilií a oděvů tetrachlorethylenem (perchlorethylenem) za použití komerčního zařízení pro chemické čištění. Obsahuje postup pro běžné materiály a postupy pro citlivé a velmi citlivé materiály.
POZNÁMKA - Pro chemické čištění mohou být použita různá rozpouštědla, z nichž tetrachlorethylen je nejběžněji používán ve většině zemí. Proto tento postup předepisuje použití tetrachlorethylenu.
Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3175-2 (80 0809) z června 1999. Podstata normy zůstala nezměněna. Norma je upřesněna a zaktualizována.

Označení ČSN EN ISO 3175-2 (800809)
Katalogové číslo 87013
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 2010
Datum účinnosti 1. 12. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963870137
Norma byla zrušena k 1. 9. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 3175-2 (800809)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3175-2 (800809) z června 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3175-1 (800809)
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a konečné úpravě

ČSN EN ISO 3175-3 (800809)
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 3: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel

ČSN EN ISO 3175-4 (800809)
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 4: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití imitovaného čištění za mokra

ČSN EN ISO 3175-5 (800809)
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 5: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití dibutoxymethanu

ČSN EN ISO 3175-6 (800809)
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 6: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití dekamethylpentacyklosiloxanu