ČSN ISO 16265 (757533)

Jakost vod - Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

ČSN ISO 16265 Jakost vod - Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení aktivních látek reagujících s methylenovou modří (MBAS) v rozsazích 0,05 mg/l až 0,5 mg/l a 0,5 mg/l až 5,0 mg/l, ve vzorcích různých vod (např. podzemní voda, pitná voda, povrchová voda, odpadní voda a výluhy). Aniontové tenzidy jsou nejdůležitějšími látkami reagujícími s methylenovou modří. Tato metoda je proto užitečná pro odhadování obsahu aniontových tenzidů včetně aniontových tenzidů s karboxylovými skupinami (např. mýdel) ve vodě. Jiné typy látek mohou také reagovat s methylenovou modří a přispívat k výsledku. Rozsah analýzy může být měněn případ od případu a metoda může být použita pro jiné koncentrace, pokud pokrývají přesně jeden řád koncentračních jednotek.

Označení ČSN ISO 16265 (757533)
Katalogové číslo 87042
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2010
Datum účinnosti 1. 12. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963870427
Změny a opravy Z1 4.12t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 16 265
  • ČSN ISO 16265:2010
  • ČSN ISO 16 265:2010