ČSN (normy i změny) z května 2010

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 9001/Oprava 1 (010321) - květen 2010

Systémy managementu kvality - Požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 362-2 (011686) - květen 2010

Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 2: Kategorie L

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 1501 (014014) - květen 2010

ISO miniaturní závity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 10.20t

295 Kč

ČSN EN ISO 17264 (018343) - květen 2010

Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Rozhraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

580 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 14879-6 (039000) - květen 2010

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 6: Obklady kombinované s vrstvami tvárnic a cihel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15011-1 (050681) - květen 2010 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 1: Stanovení emise dýmu při obloukovém svařování a odběr dýmu pro analýzu

340 Kč

ČSN EN ISO 15011-2 (050681) - květen 2010 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 2: Stanovení emisní rychlosti oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2) při obloukovém svařování, řezání a drážkování

230 Kč

ČSN EN ISO 15011-3 (050681) - květen 2010 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 3: Stanovení emisní rychlosti ozonu při obloukovém svařování

230 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN 1012-2 +A1 (105012) - květen 2010 aktuální vydání

Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Vývěvy

350 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 809 +A1 (110002) - květen 2010 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Všeobecné bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.11t

360 Kč

ČSN EN ISO 13709 (113016) - květen 2010 aktuální vydání

Odstředivá čerpadla pro naftový, petrochemický a plynárenský průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 415-5 +A1 (267600) - květen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost balicích strojů - Část 5: Přebalovací stroje

590 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN P CEN/TS 15436-3/Oprava 1 (278048) - květen 2010

Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 3: Klasifikace

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

30 Silniční vozidla

ČSN EN 1501-2 +A1 (300350) - květen 2010 aktuální vydání

Vozidla pro odvoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 2: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku

550 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4645-002 (311777) - květen 2010

Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4645-003 (311777) - květen 2010

Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 003: Čtvercová příruba elektrické zásuvky - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4645-004 (311777) - květen 2010

Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 004: Pojistná matice elektrické zásuvky - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4645-005 (311777) - květen 2010

Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 005: Zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3660-036 (311822) - květen 2010

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 036: Vymezovací podložka pro kabelový vývod, typ Z - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3660-037 (311822) - květen 2010

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 037: Stahovací průchodka, elastomer, pro kabelový vývod, typ Z - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-001 (311845) - květen 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2240-002 (311845) - květen 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 002: Základní vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-005 (311845) - květen 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 005: Žárovka, klasifikace 73 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2240-006 (311845) - květen 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 006: Žárovka, klasifikace 73E - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2240-007 (311845) - květen 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 007: Žárovka, klasifikace 74 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2240-008 (311845) - květen 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 008: Žárovka, klasifikace 75 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2240-009 (311845) - květen 2010

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 009: Žárovka, klasifikace 83 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3229 (313320) - květen 2010

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, nízké, s normálním rozměrem pro klíč, z oceli, kadmiované, s levotočivým závitem - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2862 (313573) - květen 2010

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 90°, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4113 (314112) - květen 2010 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Příchytky uzavřené (typu "P") z korozivzdorné oceli s pryžovou podložkou - Rozměry, hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4114 (314113) - květen 2010 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Příchytky uzavřené (typu "P") ze slitiny hliníku a pryžovou podložkou - Rozměry, hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-141 (330050) - květen 2010

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 141: Vícefázové soustavy a obvody

440 Kč

ČSN 33 2000-4-481/změna Z2 (332000) - květen 2010

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-7-729 (332000) - květen 2010

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

295 Kč

ČSN EN 61241-1/změna Z2 (332335) - květen 2010

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 1: Ochrana závěrem "tD"

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 1530 ed. 2 (341530) - květen 2010 aktuální vydání

Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

350 Kč

ČSN 34 1530/změna Z3 (341530) - květen 2010

Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50345 ed. 2 (341535) - květen 2010 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická trakce - Izolační syntetická lana pro montáž v sestavách nadzemních trolejových vedení

340 Kč

ČSN EN 50345/změna Z1 (341535) - květen 2010

Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická trakce - Izolační syntetická lana pro montáž v sestavách nadzemních trolejových vedení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60633/změna A1 (351540) - květen 2010

Terminologie pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

Změna bude zrušena k 30. květnu 2022.

125 Kč

ČSN EN 61020-1 (354110) - květen 2010

Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 20. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN IEC 1020-1/změna Z1 (354110) - květen 2010

Elektromechanické spínače pro užití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 196000/změna Z1 (354111) - květen 2010

Kmenová specifikace - Elektromechanické spínače

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 196103/změna Z1 (354111) - květen 2010

Vzorová předmětová specifikace - Otočné spínače - Stupeň hodnocení Y

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 196500/změna Z1 (354111) - květen 2010

Dílčí specifikace - Membránové spínače včetně vzorové předmětové specifikace EN 196501

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 987/změna Z1 (356615) - květen 2010

Počítačové systémy důležité pro bezpečnost jaderných elektráren

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 140101-806/Oprava 1 (358199) - květen 2010

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory - Rezistory s kovovou vrstvou na jakostní keramice, pouzdřené máčením nebo zalisováním s axiálními nebo tvarovanými vývody

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 62341-1-1 (358789) - květen 2010

Displeje s organickými svíticími diodami (OLED) - Část 1-1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-20 ed. 2 (358799) - květen 2010 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20: Odolnost v plastu zapouzdřených SMD součástek proti kombinovanému působení vlhkosti a tepla při pájení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60749-20/změna Z1 (358799) - květen 2010

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20: Odolnost v plastu zapouzdřených SMD součástek proti kombinovanému působení vlhkosti a tepla při pájení

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62134-1 ed. 2 (359248) - květen 2010 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Krytí pro vláknovou optiku - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62134-1/změna Z1 (359248) - květen 2010

Optické vláknové kryty - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-1 ed. 2 (359251) - květen 2010 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-1: Zkoušky - Vibrace (sinusové)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-1/změna Z1 (359251) - květen 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-1: Zkoušky - Vibrace (sinusové)

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-12 ed. 2/změna Z1 (359251) - květen 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-12: Zkoušky - Nárazy

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-12 ed. 3 (359251) - květen 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-12: Zkoušky - Nárazy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61280-4-1 ed. 2 (359270) - květen 2010

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 26. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN 61280-4-1/změna Z1 (359270) - květen 2010

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Optické kabelové trasy a spoje - Měření útlumu mnohovidové optické kabelové trasy

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62148-11 ed. 2 (359274) - květen 2010 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 11: Aktivní součástkové moduly se 14 vývody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62148-11/změna Z1 (359274) - květen 2010

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 11: Vysílače s laserovou diodou se 14 vývody a integrovaným modulátorem

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62148-16 (359274) - květen 2010

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 16: Součásti vysílačů a přijímačů pro použití s rozhraním konektorů LC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 1837 +A1 (360457) - květen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů

230 Kč

ČSN EN 60335-2-103/změna A11 (361045) - květen 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken

Změna byla zrušena k 29. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50366/změna Z2 (361046) - květen 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Elektromagnetická pole - Metody pro vyhodnocování a měření

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-3/změna A11 (361550) - květen 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-5 ed. 2/změna A11 (361550) - květen 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-1/změna A12 (361575) - květen 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-11/změna A12 (361575) - květen 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-2/změna A12 (361575) - květen 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-6/změna A12 (361575) - květen 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61029-2-11/změna Z1 (361580) - květen 2010

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61029-2-9/změna Z1 (361580) - květen 2010

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60904-4 (364604) - květen 2010

Fotovoltaické součástky - Část 4: Referenční solární součástky - Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 17. prosinci 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 60601-2-28/změna Z1 (364800) - květen 2010

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost sestav zdroje rentgenového záření a rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-32/změna Z1 (364800) - květen 2010

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost přidružených rentgenových zařízení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-7/změna Z1 (364800) - květen 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na bezpečnost vysokonapěťových zdrojů diagnostických rentgenových generátorů

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-54 (364801) - květen 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-54: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro skiagrafii a skiaskopii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.15t, A2 10.19t

970 Kč

ČSN EN 61606-1 ed. 2 (368312) - květen 2010 aktuální vydání

Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 1: Všeobecně

350 Kč

ČSN EN 61606-1/změna Z1 (368312) - květen 2010

Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61606-2 ed. 2 (368312) - květen 2010 aktuální vydání

Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 2: Zařízení spotřební elektroniky

350 Kč

ČSN EN 61606-2/změna Z1 (368312) - květen 2010

Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 2: Zařízení spotřební elektroniky

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 7816-12 (369205) - květen 2010

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 12: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní USB a provozní procedury

550 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50085-2-4 (370010) - květen 2010

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky na montážní sloupky a montážní konzoly

340 Kč

ČSN EN 61535 (370535) - květen 2010

Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.13t, Z1 6.20t

Norma bude zrušena k 20. listopadu 2022 (zobrazit náhrady).

537 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 7404-2 (441345) - květen 2010 aktuální vydání

Metody petrografické analýzy uhlí - Část 2: Metody přípravy vzorků uhlí

230 Kč

ČSN ISO 7404-3 (441345) - květen 2010 aktuální vydání

Metody petrografické analýzy uhlí - Část 3: Metoda stanovení složení macerálových skupin

190 Kč

ČSN ISO 7404-5 (441345) - květen 2010 aktuální vydání

Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13628-5 (450020) - květen 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a provozování podmořských produkčních systémů - Část 5: Podmořské sdělovací kabely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN ISO 19901-6 (450027) - květen 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 6: Námořní a provozní činnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.12t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 290 Kč

ČSN EN ISO 10423 (451220) - květen 2010 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Ústí sondy a produkční kříž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 200 Kč

ČSN EN ISO 10426-1 (451394) - květen 2010 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtu - Část 1: Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 10416 (451405) - květen 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné tekutiny - Laboratorní zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 11545 (474021) - květen 2010 aktuální vydání

Zemědělská zavlažovací zařízení - Pivotové a čelní zavlažovače s rozstřikovači a postřikovači - Stanovení rovnoměrnosti zavlažování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13525 +A2 (476003) - květen 2010

Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost

440 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN P CEN/TS 13307-2 (492145) - květen 2010

Dřevěné lepené hranoly a přířezy pro nekonstrukční použití - Část 2: Řízení výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0577/Oprava 1 (560577) - květen 2010

Čokoláda a čokoládové cukrovinky - Stanovení obsahu tukuprosté mléčné sušiny

20 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 11701 (588729) - květen 2010

Rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu fosfolipidů v lecitinech metodou HPLC s detektorem rozptylu světla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN 14636-1 (646426) - květen 2010

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polymerbeton na bázi polyesterových pryskyřic (PRC) - Část 1: Trubky a tvarovky s ohebnými spoji

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 14891/Oprava 3 (722430) - květen 2010

Lité vodotěsné výrobky pro použití pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14232 (727500) - květen 2010

Speciální technická keramika - Termíny, definice a zkratky

570 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-4/Oprava 2 (730035) - květen 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

20 Kč

ČSN EN 15269-7 (730868) - květen 2010

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav

570 Kč

ČSN EN 1993-6/Oprava 1 (731460) - květen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy

20 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-1 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 1: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným fixním poměrem skluzu (LFCS) - Zařízení RoadSTAR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-10 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 10: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení pro měření podélného tření pomocí zablokovaného kola (LFCSK) - Zařízení Skiddometer BV-8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-2 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 2: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCRNL) - Zařízení ROAR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-3 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 3: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCA) - Zařízení ADHERA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-5 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 5: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCRDK) - Zařízení ROAR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-8 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 8: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele příčného tření (SFCD) - Zařízení SKM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-9 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 9: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele podélného tření (LFCD) - Zařízení DWWNL

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1993-2/Oprava 1 (736205) - květen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty

20 Kč

ČSN 73 7508/změna Z1 (737508) - květen 2010

Železniční tunely

32 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 1018/Oprava 2 (755891) - květen 2010

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15030/Oprava 1 (755892) - květen 2010

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 75 7477/Oprava 1 (757477) - květen 2010

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Odměrná metoda s dusičnanem olovnatým

20 Kč

ČSN EN 15708 (757719) - květen 2010

Jakost vod - Návod pro sledování, odběr vzorků a laboratorní analýzu fytobentosu v mělkých tekoucích vodách

340 Kč

ČSN EN ISO 21427-2/Oprava 1 (757781) - květen 2010

Hodnocení genotoxicity měřením indukce mikrojader - Část 2: Metoda smíšené populace s použitím buněčné linie V79

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

76 Služby

ČSN EN 15733 (761901) - květen 2010

Realitní služby - Požadavky na poskytování realitních služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 13029 (771028) - květen 2010 aktuální vydání

Obaly - Jemné kovové obaly - Ústí pro plastové vtlačovací uzávěry

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 10547 (808640) - květen 2010

Polyesterová textilní lana - Dvojitá splétaná konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10554 (808641) - květen 2010

Polyamidová textilní lana - Dvojitá splétaná konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10556 (808642) - květen 2010

Textilní lana z dvojitých vláken polyester/polyolefin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10572 (808643) - květen 2010

Textilní lana ze směsi polyolefinů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 20344/Oprava 1 (832500) - květen 2010

Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 20344/Oprava 2 (832500) - květen 2010

Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 20345/Oprava 2 (832501) - květen 2010

Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15841 (835630) - květen 2010

Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení arsenu, kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici

350 Kč

ČSN EN 12920 +A1 (838011) - květen 2010 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Metodický postup pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů za definovaných podmínek

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 13485/Oprava 2 (855001) - květen 2010

Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1639 (855205) - květen 2010 aktuální vydání

Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Nástroje

230 Kč

ČSN EN 1640 (855206) - květen 2010 aktuální vydání

Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Vybavení

230 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 1335-3/Oprava 1 (911101) - květen 2010

Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 3: Metody zkoušení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.