ČSN P CEN ISO/TS 21268-4 (836230) Zrušená norma

Kvalita půd - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 4: Vliv hodnoty pH na vyluhování s počátečním přídavkem kyseliny/zásady

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.
Označení ČSN P CEN ISO/TS 21268-4 (836230)
Katalogové číslo 85468
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2010
Datum účinnosti 1. 6. 2010
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963854687
Norma byla zrušena k 1. 7. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 21268-4 (836230)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 21268-1 (836230)
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 1: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 I/kg

ČSN EN ISO 21268-2 (836230)
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 2: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 I/kg

ČSN EN ISO 21268-3 (836230)
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 3: Perkolační zkouška s cirkulací kapaliny zdola nahoru

ČSN EN ISO 21268-4 (836230)
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 4: Vliv hodnoty pH na vyluhování s počátečním přídavkem kyseliny/zásady