ČSN EN ISO 15011-3 (050681) Aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 3: Stanovení emisní rychlosti ozonu při obloukovém svařování

ČSN EN ISO 15011-3 Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 3: Stanovení emisní rychlosti ozonu při obloukovém svařování
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma definuje laboratorní metodu pro měření emisní rychlosti ozonu při obloukovém svařování v digestoři, primárně při obloukovém svařování v ochranném plynu, ale může být také použita i pro jiné postupy, např. pro obloukové svařování s tavidlem plněnou elektrodou bez ochranného plynu, pokud může být prováděno automaticky pod digestoří.
Obloukové svařování se provádí automaticky. Měří se koncentrace ozonu ve stabilním odběrovém místě uvnitř digestoře a průtoková rychlost vzduchu. Emisní rychlost ozonu se pak vypočítá vynásobením koncentrace ozonu ve stabilním odběrovém místě průtokovou rychlostí vzduchu.
V přílohách jsou uvedeny poznámky k zařízení, parametry svařování, postup zkoušky, výpočet průměrné koncentrace stabilního ozonu a vzor protokolu o zkoušce.

Označení ČSN EN ISO 15011-3 (050681)
Katalogové číslo 86016
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2010
Datum účinnosti 1. 6. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963860169
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 15011-3 (050681) z října 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 15011-1 (050681)
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 1: Stanovení emise dýmu při obloukovém svařování a odběr dýmu pro analýzu

ČSN EN ISO 15011-2 (050681)
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 2: Stanovení emisní rychlosti oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2) při obloukovém svařování, řezání a drážkování

ČSN EN ISO 15011-4 (050681)
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 4: Informační listy dýmu

ČSN EN ISO 15011-5 (050681)
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 5: Zjišťování produktů tepelného rozkladu vytvářených při svařování nebo řezání výrobků složených zcela nebo částečně z organických materiálů pyrolýzou s plynovou chromatografií ve spojení s hmotnostní spektrometrií