ČSN EN ISO 15011-1 (050681) Aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 1: Stanovení emise dýmu při obloukovém svařování a odběr dýmu pro analýzu

ČSN EN ISO 15011-1 Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 1: Stanovení emise dýmu při obloukovém svařování a odběr dýmu pro analýzu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma definuje laboratorní metodu pro měření emisní rychlosti částic dýmu při obloukovém svařování, včetně metody vzorkování a analytických metod. Popsané metody lze použít při všech otevřených procesech obloukového svařování mimo svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (TIG).
Částice dýmů se shromažďují na filtru a zaznamenává se doba hoření oblouku (v sekundách). Pak se filtr znovu zváží a vypočítá se hmotnost odebraných částic dýmu. Dále se počítá emisní rychlost částic dýmu.
V přílohách jsou uvedeny vhodné konstrukce zkušební komory, poznámky k zařízení, parametry svařování, postup zkoušky a vzor protokolu o zkoušce.

Označení ČSN EN ISO 15011-1 (050681)
Katalogové číslo 86014
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2010
Datum účinnosti 1. 6. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963860145
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 15011-1 (050681) z července 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 15011-2 (050681)
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 2: Stanovení emisní rychlosti oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2) při obloukovém svařování, řezání a drážkování

ČSN EN ISO 15011-3 (050681)
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 3: Stanovení emisní rychlosti ozonu při obloukovém svařování

ČSN EN ISO 15011-4 (050681)
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 4: Informační listy dýmu

ČSN EN ISO 15011-5 (050681)
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 5: Zjišťování produktů tepelného rozkladu vytvářených při svařování nebo řezání výrobků složených zcela nebo částečně z organických materiálů pyrolýzou s plynovou chromatografií ve spojení s hmotnostní spektrometrií