ČSN EN ISO 15011-5 (050681)

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 5: Zjišťování produktů tepelného rozkladu vytvářených při svařování nebo řezání výrobků složených zcela nebo částečně z organických materiálů pyrolýzou s plynovou chromatografií ve spojení s hmotnostní spektrometrií

ČSN EN ISO 15011-5 Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 5: Zjišťování produktů tepelného rozkladu vytvářených při svařování nebo řezání výrobků složených zcela nebo částečně z organických materiálů pyrolýzou s plynovou chromatografií ve spojení s hmotnostní spektrometrií
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN ISO 15011-5:2011. Norma stanovuje postupy k získávání informací o produktech tepelného rozkladu vznikajících při svařování a řezání přes povlaky složené zcela nebo částečně z organických látek, při předehřívání a rovnání kovu ošetřeného těmito povlaky, tj. základními nátěry, barvami, oleji, vosky a materiály používanými mezi plechy jako výplň, např. lepidly a tmely.
Norma je použitelná pro všechny povlaky složené částečně nebo zcela z organických materiálů, ze kterých vznikají produkty tepelného rozkladu při činnostech spojených se svařováním. Povlak se zahřeje v pyrolyzéru a produkty rozkladu se analyzují metodou plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií.
V přílohách jsou uvedeny typy pyrolyzérů, příprava vzorku, chromatografické podmínky, systémové a výkonnostní kontroly, příklad protokolu o zkoušce a příklady využití získaných údajů o produktech tepelného rozkladu.

Označení ČSN EN ISO 15011-5 (050681)
Katalogové číslo 90609
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2012
Datum účinnosti 1. 6. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963906096
Tato norma nahradila ČSN CEN ISO/TS 15011-5 (050681) z března 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 15011-1 (050681)
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 1: Stanovení emise dýmu při obloukovém svařování a odběr dýmu pro analýzu

ČSN EN ISO 15011-2 (050681)
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 2: Stanovení emisní rychlosti oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2) při obloukovém svařování, řezání a drážkování

ČSN EN ISO 15011-3 (050681)
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 3: Stanovení emisní rychlosti ozonu při obloukovém svařování

ČSN EN ISO 15011-4 (050681)
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 4: Informační listy dýmu