ČSN EN 13525 (476003) Nové vydání

Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost

ČSN EN 13525 Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro návrh a konstrukci štěpkovačů dřeva, tj. samojízdných, nesených, návěsných a přívěsných, které se používají v lesnictví, zemědělství, zahradnictví a při tvorbě krajiny.
Tento dokument platí pro štěpkovače používané stojící, do kterých je ručně vkládáno dřevo přes vodorovný nebo téměř vodorovný plnicí kanál a kde se plnění provádí štěpkovacími součástmi působícími jako plnicí součásti nebo samostatnými vestavěnými plnicími součástmi, jako jsou válce nebo dopravníky vestavěné do plnicího kanálu. Štěpkovače dřeva smějí být poháněny buď vnějším zdrojem energie, hydraulicky atd., nebo vestavěným zdrojem energie, jako např. spalovacím motorem.
Tento dokument nepokrývá:
- požadavky vztahující se k národním předpisům pro provoz na pozemních komunikacích, vyplývající z přepravy mezi pracovišti;
- nebezpečí vyplývající z jakékoliv samojízdné funkce;
- nebezpečí vyplývající z přenosu energie z vnějšího zdroje energie - např. hnacími kloubovými hřídeli;
- jakékoliv stroje, u nichž je plnicí kanál vybaven výsuvným stolem, nebo u nichž vestavěný dopravník přesahuje přes nejvzdálenější spodní okraj plnicího kanálu a spodní ochranné zařízení plnicího kanálu;
- nebezpečí vyplývající ze spouštění vestavěného zdroje energie samonavíjecí šňůrou;
- nebezpečí vyplývající ze strojového vkládání;
- štěpkovače se svislým plnicím kanálem;
- elektromagnetická hlediska štěpkovačů;
- drtiče/štěpkovače, které pokrývá EN 13683;
- jakékoliv stroje, kde je plnicí kanál plněn pouze strojově;
- přídavné strojové odhazové systémy pro štěpku, které nejsou částí štěpkovacího mechanismu, např. dopravníky.
U strojů, které lze plnit ručně i strojově, pokrývá tento dokument pouze bezpečnost ručního vkládání.
POZNÁMKA 1 - Jakékoli další požadavky týkající se používání se strojovým i ručním plněním, které by mohly ovlivnit bezpečné používání nebo které jsou nezbytné pro zachování integrity ochranných zařízení, jsou mimo rozsah tohoto dokumentu. Záměrem těchto dalších opatření je posouzení rizik provedených výrobcem.
Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se štěpkovačů dřeva, když jsou používány v souladu s předpokládaným používáním a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz příloha A).
Kromě toho tento dokument stanovuje druh informací o bezpečném používání těchto strojů, které poskytuje výrobce.
Tento dokument se nevztahuje na nebezpečí pro životní prostředí (kromě hluku).
POZNÁMKA 2 - Zkušební postup pro hluk popsaný v tomto dokumentu neodpovídá směrnici pro hluk ve venkovním prostoru 2000/14/ES.
Tento dokument neplatí pro štěpkovače dřeva, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN.

Označení ČSN EN 13525 (476003)
Katalogové číslo 511628
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2020
Datum účinnosti 1. 1. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8596135116287
Tato norma nahradila ČSN EN 13525 +A2 (476003) z května 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)