ČSN EN ISO 11702 (588730) Zrušená norma

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Enzymatické stanovení celkového obsahu sterolů

ČSN EN ISO 11702 Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Enzymatické stanovení celkového obsahu sterolů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Zkušební vzorek se saponifikuje a steroly v nesaponifikovatelné hmotě se stanoví enzymaticky. Oxidují se cholesterol oxidázou na cholestenon. Ekvivalentní množství peroxidu vodíku, produkované při procesu, oxiduje v přítomnosti katalázy methanol na formaldehyd. V přítomnosti amonných iontů, pomocí acetylacetonu, se tvoří žlutě zbarvený lutidin (3,5-diacetyl-1,4-dihydrolutidin). Tento se stanoví spektrofotometricky ve viditelné oblasti při 405 nm. Koncentrace barviva je ekvivalentní k množství sterolů.

Označení ČSN EN ISO 11702 (588730)
Katalogové číslo 97504
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 2015
Datum účinnosti 1. 6. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963975047
Norma byla zrušena k 1. 3. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 11702 (588730)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 11702 (588730) z května 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)