ČSN EN ISO 16387 (836450)

Kvalita půdy - Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Stanovení vlivu na reprodukci

ČSN EN ISO 16387 Kvalita půdy - Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Stanovení vlivu na reprodukci
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje jednu z metod pro hodnocení funkce půdního prostředí a stanovení vlivu půdních kontaminantů a chemických látek na reprodukci půdního kroužkovce (roupice) rodu Enchytraeus. Tito živočichové jsou vystaveni působení látek, které při zkoušce chronické toxicity přijímají pokožkou a zažívacím traktem. Tato metoda je použitelná pro půdy a půdní materiály neznámé kvality, např. z kontaminovaných stanovišť, upravených půd, půd po remediaci, ze zemědělských nebo jiných stanovišť, a pro odpady.

Označení ČSN EN ISO 16387 (836450)
Katalogové číslo 95485
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2014
Datum účinnosti 1. 8. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963954851
Tato norma nahradila ČSN ISO 16387 (836450) z května 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)