ČSN (normy i změny) z února 2009

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

TNI 01 0115 (010115) - únor 2009

Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)

770 Kč

ČSN EN ISO 2151 (011655) - únor 2009 aktuální vydání

Akustika - Zkušební předpis pro hluk vyzařovaný kompresory a vývěvami - Technická metoda (třída přesnosti 2)

350 Kč

ČSN EN 12549 +A1 (011677) - únor 2009 aktuální vydání

Akustika - Zkušební předpis pro hluk zarážecího nářadí - Technická metoda

230 Kč

ČSN EN 61355-1 ed. 2 (013721) - únor 2009

Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení - Část 1: Pravidla a tabulky třídění

440 Kč

ČSN EN 61355/změna Z1 (013721) - únor 2009

Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 12732 (038140) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Měření elektrochemické potenciokinetické reaktivace s využitím záznamu dvojité smyčky (na základě Číhalovy metody)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15324 (038149) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Hodnocení korozního praskání kapací zkouškou s odpařováním roztoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7539-8 (038172) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze pod napětím - Část 8: Příprava a použití vzorků k hodnocení svarových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7539-9 (038172) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze pod napětím - Část 9: Příprava a použití vzorků s nacyklovanou trhlinou s rostoucím zatěžováním nebo deformací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11782-1 (038177) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Zkoušení korozní únavy - Část 1: Zkoušky cyklováním do porušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11782-2 (038177) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Zkoušení korozní únavy - Část 2: Zkoušky šíření trhliny s použitím vzorků s vytvořenou trhlinou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17864 (038178) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Stanovení kritické teploty bodové koroze potenciostatickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17475 (038179) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Elektrochemické zkušební metody - Návody pro provádění potenciostatických a potenciodynamických polarizačních měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15329 (038195) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Hodnocení náchylnosti hliníkových slitin po jejich tepelném zpracování k mezikrystalové korozi anodickou polarizací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10270 (038272) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Zkouška slitin zirkonu používaných v jaderných reaktorech vodnými roztoky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16784-1 (038453) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Koroze a obrůstání mikroorganismy v průmyslových systémech chladicí vody - Část 1: Návod pro provádění poloprovozního hodnocení přídavku inhibitorů na korozi a proces obrůstání mikroorganismy v otevřených recirkulačních systémech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16784-2 (038453) - únor 2009

Koroze kovů a slitin - Koroze a obrůstání mikroorganismy v průmyslových systémech chladicí vody - Část 2: Využití poloprovozního zkušebního zařízení pro hodnocení programů úpravy chladicí vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 13141-10 (127131) - únor 2009

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 10: Vlhkostně řízené odváděcí vyústky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13141-9 (127131) - únor 2009

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 9: Vlhkostně řízené přiváděcí vyústky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN P CEN/TS 1591-3 (131551) - únor 2009

Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 3: Metody výpočtu přírubových spojů se stykem kov na kov

550 Kč

ČSN EN 200 (137102) - únor 2009 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Všeobecná technická specifikace

440 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61784-1/změna Z1 (184001) - únor 2009

Přenos digitálních dat pro měření a řízení - Část 1: Soubory profilů pro souvislou a přerušovanou výrobu, vztahující se ke sběrnici pole, používané pro průmyslové řídicí systémy

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 12053 +A1 (268891) - únor 2009 aktuální vydání

Bezpečnost manipulačních vozíků - Zkušební metody měření emisí hluku

230 Kč

ČSN EN 13059 +A1 (268892) - únor 2009 aktuální vydání

Bezpečnost manipulačních vozíků - Metody měření vibrací

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 12644-1 +A1 (270036) - únor 2009 aktuální vydání

Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 1: Návody k používání

230 Kč

ČSN EN 12644-2 +A1 (270036) - únor 2009 aktuální vydání

Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 2: Značení

190 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3545-001 (311813) - únor 2009 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teploty -55 °C až 175 °C - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 3545-002 (311813) - únor 2009 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3545-009 (311813) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 009: Ochranný kryt pro zástrčku a zásuvku - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4626-001 (311824) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4626-002 (311824) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4626-003 (311824) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 003: Adaptér pro zástrčku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4626-004 (311824) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 004: Adaptér pro zásuvku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4626-101 (311824) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 101: Optický kontakt (podskupina) pro zástrčku - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-100 (311925) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-603 (311925) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 603: Jaderné záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3733-101 (311931) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 101: Ochranný kryt zásuvky - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4640-003 (311933) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, pro stojany a panely, vícekontaktové, průměr ferule 1,25, se snímatelnou středicí objímkou - Část 003: Optická zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4640-004 (311933) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, pro stojany a panely, vícekontaktové, průměr ferule 1,25, se snímatelnou středicí objímkou - Část 004: Optická zásuvka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2950 (312043) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Tvářené hutní výrobky a části, ze žáruvzdorných slitin - Podmínky pro makrografickou a mikrografickou zkoušku - Atlas struktur a vad

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 2786 (318220) - únor 2009

Letectví a kosmonautika - Elektrolytické nanášení povlaků stříbra na spojovací součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61491/změna Z2 (332201) - únor 2009

Elektrická zařízení průmyslových strojů - Sériové datové spojení pro komunikaci mezi řízeními a pohony v reálném čase

32 Kč

ČSN EN 50121-1 ed. 2/Oprava 1 (333590) - únor 2009

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 5. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-2 ed. 2/Oprava 1 (333590) - únor 2009

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

Změna byla zrušena k 5. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-3-1 ed. 2/Oprava 1 (333590) - únor 2009

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

Změna byla zrušena k 5. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-3-2 ed. 2/Oprava 1 (333590) - únor 2009

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

Změna byla zrušena k 5. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-4 ed. 2/Oprava 1 (333590) - únor 2009

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

Změna byla zrušena k 5. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-5 ed. 2/Oprava 1 (333590) - únor 2009

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy

Změna byla zrušena k 5. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55025/změna Z2 (334285) - únor 2009

Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení při ochraně palubních přijímačů používaných ve vozidlech, člunech a zařízeních - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50136-1-1/změna A2 (334596) - únor 2009

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1-1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy

Změna byla zrušena k 26. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50486 (334598) - únor 2009

Přístroje pro použití v audio a video dveřních vstupních systémech

340 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 54-20/Oprava 1 (342710) - únor 2009

Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče

20 Kč

ČSN EN 54-24 (342710) - únor 2009 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory

550 Kč

ČSN EN 14604/Oprava 1 (342711) - únor 2009

Autonomní hlásiče kouře

20 Kč

ČSN EN 50408 (343010) - únor 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění kabin vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.12t, Z1 9.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 12. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

387 Kč

ČSN EN 60695-8-1/změna Z1 (345615) - únor 2009

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo - Všeobecný návod

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-0-1/změna Z2 (347307) - únor 2009

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0: Všeobecné požadavky - Oddíl 1: Lakované měděné vodiče kruhového průřezu

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50382-1 (347665) - únor 2009

Drážní zařízení - Silové kabely pro vysoké teploty pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.14t

405 Kč

ČSN EN 50382-2 (347665) - únor 2009

Drážní zařízení - Silové kabely pro vysoké teploty pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2: Jednožilové kabely s izolací ze silikonové pryže pro teploty 120 °C nebo 150 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.14t

405 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60076-6 (351001) - únor 2009

Výkonové transformátory - Část 6: Tlumivky

770 Kč

ČSN EN 60289/změna Z1 (351200) - únor 2009

Tlumivky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60255-22-2/změna Z1 (353522) - únor 2009

Elektrická relé - Část 22: Zkoušky měřicích relé a ochranných zařízení elektrickým rušením - Oddíl 2: Zkoušky elektrostatickým výbojem

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60255-22-4/změna Z1 (353522) - únor 2009

Elektrická relé - Část 22-4: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a ochranných zařízení - Zkouška odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60861 (356567) - únor 2009

Zařízené pro monitorování radionuklidů v kapalných výpustích a povrchových vodách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN IEC 861/změna Z1 (356567) - únor 2009

Zařízení pro kontinuální monitorování radionuklidů emitujících záření beta a gama v kapalných výpustích

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 1311/změna Z1 (356646) - únor 2009

Přístroje pro ochranu před zářením - Zařízení pro kontinuální monitorování radionuklidů emitujících záření beta a gama v kapalných výpustech nebo odtokových vodách

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61753-084-2/Oprava 1 (359255) - únor 2009

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 084-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové prvky WWDM 980 / 1 550 nm kategorii C - Řízené prostředí

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60743/změna A1 (359717) - únor 2009

Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení

Změna byla zrušena k 30. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61318 (359721) - únor 2009

Práce pod napětím - Posuzování shody nástrojů, předmětů a zařízení

230 Kč

ČSN IEC 1318/změna Z1 (359721) - únor 2009

Práce pod napětím - Směrnice pro plány zabezpečování jakosti

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-108 (361045) - únor 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-108: Zvláštní požadavky na elektrolyzéry

230 Kč

ČSN EN 61646/změna Z1 (364630) - únor 2009

Tenkovrstvé fotovoltaické (FV) moduly pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61675-1/změna A1 (364767) - únor 2009

Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: Pozitronové emisní tomografy

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 30. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1-9 (364801) - únor 2009

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na návrh s ohledem na životní prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.14t

475 Kč

ČSN EN 50475 (367915) - únor 2009

Základní normy pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím při provozu rádiových vysílačů v pásmech středních a krátkých vln (3 MHz až 30 MHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50476 (367916) - únor 2009

Norma výrobku k prokazování shody rozhlasových vysílacích stanic s referenčními úrovněmi a základními omezeními týkající se vystavení veřejnosti vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (3 MHz až 30 MHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1332-3 (369747) - únor 2009 aktuální vydání

Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní člověk-stroj - Část 3: Skupinové klávesnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50402/změna A1 (378381) - únor 2009

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých nebo toxických plynů nebo par nebo kyslíku - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů detekce plynů

Změna byla zrušena k 4. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 45510-2-9 (380210) - únor 2009

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-9: Elektrické zařízení - Kabelové systémy

550 Kč

ČSN EN ISO 6145-10 (385615) - únor 2009

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 10: Permeační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6145-11 (385615) - únor 2009

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 11: Elektrochemické generování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6145-4 (385615) - únor 2009

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 4: Kontinuální, vstřikovací metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6145-8 (385615) - únor 2009

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 8: Difúzní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15796 (385623) - únor 2009

Analýza plynů - Sledování a zpracování systematických chyb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 15585 (461079) - únor 2009

Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice tvrdá (T. durum Desf.) - Stanovení zrn v procentech, která částečně nebo zcela ztratila sklovitost a výpočet sklovitých zrn v procentech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15465 (461082) - únor 2009

Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice tvrdá (T. durum Desf.) - Obecné pokyny pro měření barvy semoliny instrumentálními metodami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15731 (461084) - únor 2009

Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při upravené hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 4074/Oprava 2 (637000) - únor 2009

Kondomy z přírodního latexu - Požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN EN ISO 1167-4 (643124) - únor 2009 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 4: Příprava sestav

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15199-3 (656116) - únor 2009

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 3: Ropa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15324 (657111) - únor 2009

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ekviviskózní teploty založené na viskozitě při nízkém smyku na dynamickém smykovém reometru v nízkofrekvenčním oscilačním modu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 10601 (671416) - únor 2009

Pigmenty ze železité slídy pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15181-4 (673049) - únor 2009

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 4: Stanovení koncentrace pyridin-trifenylboranu (PTPB) v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15181-5 (673049) - únor 2009

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 5: Výpočet rychlosti uvolňování tolylfluanidu a dichlofluanidu stanovením koncentrace dimethyltolylsulfamidu (DMST) a dimethylfenylsulfamidu (DMSA) v extraktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 1248 (673070) - únor 2009

Pigmenty na bázi oxidů železa - Specifikace a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN ISO 21227-4 (673070) - únor 2009

Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 4: Vyhodnocení nitkové koroze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15608 (681130) - únor 2009

Povrchově aktivní látky - Kvantitativní stanovení volných mastných kyselin v alkylamidopropylbetainech - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0012/změna Z4 (690012) - únor 2009

Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

65 Kč

ČSN EN 1612-2 +A1 (691287) - únor 2009 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje - Část 2: Bezpečnostní požadavky na reakční tvářecí linky

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 539-2/Oprava 1 (722682) - únor 2009

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 1893 (726036) - únor 2009

Žárovzdorné výrobky - Stanovení únosnosti v žáru - Diferenční metoda při stoupající teplotě

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 3382-2 (730534) - únor 2009

Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.09t

250 Kč

ČSN EN ISO 10456 (730574) - únor 2009 aktuální vydání

Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

370 Kč

ČSN EN 1993-3-1/Oprava 1 (731431) - únor 2009

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Stožáry a komíny - Stožáry

20 Kč

ČSN EN 1994-1-2/Oprava 2 (731470) - únor 2009

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

20 Kč

ČSN EN 1999-1-1 (731501) - únor 2009 aktuální vydání

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.10t, Z1 3.10t, Oprava 1 2.11t, A2 9.15t, Oprava 2 9.15t

1 922 Kč

ČSN EN 1999-1-3 (731501) - únor 2009 aktuální vydání

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-3: Konstrukce náchylné na únavu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.12t

820 Kč

ČSN EN 14989-2 (734242) - únor 2009 aktuální vydání

Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv

570 Kč

ČSN P CEN/TR 14383-2 (734400) - únor 2009

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 2: Plánování městské výstavby

350 Kč

ČSN EN 1994-2/Oprava 1 (736210) - únor 2009

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty

20 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 506 (747714) - únor 2009 aktuální vydání

Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z měděného nebo zinkového plechu

350 Kč

ČSN EN 508-3 (747715) - únor 2009 aktuální vydání

Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 3: Korozivzdorná ocel

350 Kč

ČSN EN 14509/Oprava 1 (747725) - únor 2009

Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 7143/změna Z1 (757143) - únor 2009

Jakost vod. Jakost vody pro závlahu

65 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 15598 (800815) - únor 2009

Textilie - Froté tkaniny - Metody zkoušení pro zjišťování pevnosti zakotvení smyčky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13297/Oprava 1 (804416) - únor 2009

Textilní podlahové krytiny - Klasifikace vpichovaných vlasových podlahových krytin

Změna byla zrušena k 1. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10321 (806126) - únor 2009 aktuální vydání

Geotextilie - Tahová zkouška pro spoje nebo švy prováděná na širokém proužku

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN P CEN/TS 15674 (834788) - únor 2009 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Návod k vypracování normovaných metod

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 7197/Oprava 1 (852914) - únor 2009

Neurochirurgické implantáty - Sterilní umělá propojení (shunty) a součásti pro hydrocefalus pro jedno použití

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ISO/TS 10993-20 (855220) - únor 2009

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 20: Zásady a metody imunotoxikologického zkoušení zdravotnických prostředků

230 Kč

ČSN P ISO/TS 22367 (855232) - únor 2009

Zdravotnické laboratoře - Omezování chyb uplatněním řízení rizika a neustálého zlepšování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.09t, Z1 8.10t, Z2 9.20t

Norma bude zrušena k 31. březnu 2023 (zobrazit náhrady).

314 Kč

ČSN P ISO/TS 20993 (855233) - únor 2009

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Pokyny k procesu řízení rizika

190 Kč

ČSN EN ISO 3823-2/změna A1 (856002) - únor 2009

Stomatologie - Rotační nástroje - Část 2: Dokončovací vrtáčky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11143 (856086) - únor 2009 aktuální vydání

Stomatologické vybavení - Separátory amalgámu (ISO 11143:2008)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6009/Oprava 1 (856221) - únor 2009

Injekční jehly na jedno použití - Barevné značení pro identifikaci

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

88 Průmysl polygrafický

ČSN ISO 12647-2/změna Amd.1 (883011) - únor 2009

Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 2: Postupy ofsetového tisku

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1176-7 (940515) - únor 2009 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.12t

210 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19134 (979850) - únor 2009

Geometrická informace - Na lokalizaci založené služby - Multimodální trasování a navigace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 19132 (979851) - únor 2009

Geometrická informace - Na lokalizaci založené služby - Referenční model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč