TNI 73 0327 (730327) Zrušená norma

Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato technická informace je komentářem k ČSN EN 15193. Účelem této publikace je doplnění a podrobný popis postupů pro stanovení výsledného příkonu a spotřeby elektrické energie osvětlovacích soustav v různých typech objektů s ohledem na geografickou polohu České republiky. Dále jsou uvedeny rozsahy hodnot poměrných instalovaných příkonů a spotřeb elektrické energie na osvětlení pohybujících se v rozsahu od prakticky dosažitelných po hodnoty povolené (doporučené). Posledním účelem je popis strategických postupů pro dosažení úspor elektrické energie na osvětlení. V ČSN EN 15193 jsou klasifikovány budovy v těchto kategoriích: budovy administrativní, budovy pro výchovu, nemocnice, hotely, restaurace, sportovní zařízení, velkoobchodní a maloobchodní služby a výrobní činnost. S ohledem na požadavky vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění a navazujících vyhlášek, které požadují energetické hodnocení i budov pro bydlení jsou v této TNI vybrané hodnoty číselného ukazatele energie pro osvětlení (LENI) pro tyto typy budov. Tuto publikaci nelze zásadně použít pro návrh umělého osvětlení v objektech.

Označení TNI 73 0327 (730327)
Katalogové číslo 82786
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran
EAN kód 8590963827865
Norma byla zrušena k 1. 12. 2011
a nahrazena TNI 73 0327 (730327)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo