ČSN EN 15382 (806194) Zrušená norma

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře

ČSN EN 15382 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma se používá pro geosyntetické izolace, ale není použitelná pro geotextilie nebo výrobky podobné geotextiliím.
Stanoví důležité vlastnosti geosyntetických izolací (polymerních, jílových a asfaltových geosyntetických izolací), které se používají jako hydroizolace ve stavbách infrastruktury, např. pozemních komunikacích, železnicích, letištních vzletových a přistávacích drahách a stanoví vhodné metody zkoušení pro zjišťování vlastností při předpokládaném použití těchto výrobků, kterým je zabránění průsaku kapalin stavbou a omezení kontaminace podzemní vody nebo vodních zdrojů, např. prostředky pro rozmrazování.
Tato evropská norma umožňuje posuzování shody výrobku s požadavky této evropské normy a stanoví rovněž požadavky, které musí splňovat výrobci a jejich oprávnění zástupci, pokud jde o uvedení vlastností výrobků.
Tato evropská norma se nezabývá použitími, kdy bude geosyntetická izolace ve styku s pitnou vodou.

Označení ČSN EN 15382 (806194)
Katalogové číslo 84003
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2009
Datum účinnosti 1. 9. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963840031
Norma byla zrušena k 1. 3. 2014
a nahrazena ČSN EN 15382 (806194)
Tato norma nahradila ČSN EN 15382 (806194) z února 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo