ČSN EN 1176-1 (940515) Zrušená norma

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1176-1 Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část EN 1176 stanovuje všeobecné bezpečnostní požadavky na zařízení a povrchy veřejného dětského hřiště. Další bezpečnostní požadavky na specifické části zařízení dětského hřiště jsou uvedeny v následujících částech této normy.
Tato část EN 1176 zahrnuje zařízení dětského hřiště pro všechny děti. Byla připravena za pomoci kompletních znalostí potřeb pro dohled nad malými dětmi a méně schopnými nebo způsobilými dětmi.
Cílem této části EN 1176 je zabezpečit dostatečný stupeň bezpečnosti při využívání, hraní si v, na nebo kolem zařízení dětského hřiště a zároveň podporovat činnosti a vlastnosti, které děti poznávají ke svému prospěchu, neboť pomáhají získat hodnotné zkušenosti, které dětem umožní vyrovnat se situacemi mimo dětské hřiště.
Tato část EN 1176 se vztahuje na zařízení dětského hřiště určeného pro individuální a kolektivní užívání dětmi, avšak nevztahuje se na dětská hřiště plná dobrodružství. Vztahuje se také na zařízení a jeho díly instalované jako zařízení dětského hřiště, třebaže nejsou jako taková vyráběna, ale nevztahuje se na předměty definované jako hračky v EN 71 a ve směrnici na bezpečnost hraček.

Označení ČSN EN 1176-1 (940515)
Katalogové číslo 82672
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 2. 2009
Datum účinnosti 1. 3. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963826721
Změny a opravy Z1 7.18t
Norma byla zrušena k 31. 10. 2018
a nahrazena ČSN EN 1176-1 ed. 2 (940515)
Tato norma nahradila ČSN EN 1176-1 (940515) z srpna 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1176-1 ed. 2 (940515)
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1176-10 (940515)
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení

ČSN EN 1176-11 (940515)
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě

ČSN EN 1176-2 ed. 2 (940515)
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

ČSN EN 1176-3 ed. 2 (940515)
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

ČSN EN 1176-4 ed. 2 (940515)
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky

ČSN EN 1176-5 (940515)
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

ČSN EN 1176-6 ed. 2 (940515)
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

ČSN EN 1176-7 (940515)
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz