ČSN P CEN/TS 15398 (917888) Zrušená norma

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Normalizované symboly pro podlahové krytiny - Doplňková část

ČSN P CEN/TS 15398 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Normalizované symboly pro podlahové krytiny - Doplňková část
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato technická specifikace zavádí systém grafických symbolů a určuje použití těchto symbolů pro pružné podlahové krytiny vyrobené z plastů, linolea, korku nebo pryže, s výjimkou volně kladených kusových výrobků, textilní podlahové krytiny, s výjimkou volně kladených kusových výrobků, laminátové podlahové krytiny a pro podlahové panely pro plovoucí instalace. Klasifikace se provádí podle EN ISO 10874, která popisuje klasifikační systém pro různé třídy použití a zobrazuje piktogramy uvedené v EN ISO 10874 včetně odkazů na příslušné výrobkové normy.

Označení ČSN P CEN/TS 15398 (917888)
Katalogové číslo 500933
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 2016
Datum účinnosti 1. 11. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135009336
Norma byla zrušena k 1. 12. 2020
a nahrazena ČSN EN 15398 (917888)
Tato norma nahradila ČSN P CEN/TS 15398 (917888) z února 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)