ČSN (normy i změny) ze srpna 2004

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 11843-3 (010240) - srpen 2004

Detekční schopnost - Část 3: Metodologie pro stanovení kritické hodnoty odezvy bez použití dat z kalibrace

230 Kč

ČSN ISO 10816-2/Oprava 1 (011412) - srpen 2004

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 2: Parní turbíny a generátory nad 50 MW na pozemních základech s normálními pracovními otáčkami 1500 1/min, 1800 1/min, 3000 1/min a 3600 1/min

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 16063-21 (011417) - srpen 2004

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.10t, Amd. 1 9.16t

425 Kč

ČSN ISO/IEC 17030 (015262) - srpen 2004

Posuzování shody - Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.09t

222 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 4762 (021143) - srpen 2004 aktuální vydání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9692-3/změna A1 (050025) - srpen 2004

Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 3: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin, tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu

Změna byla zrušena k 1. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1708-1/změna A1 (050026) - srpen 2004

Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 1: Tlakové součásti

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15609-2/změna A1 (050312) - srpen 2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 2: Plamenové svařování

Změna byla zrušena k 1. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 13919-2/změna A1 (050335) - srpen 2004

Svařování - Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Směrnice pro určování stupňů jakosti - Část 2: Hliník a jeho svařitelné slitiny

65 Kč

ČSN EN ISO 14329 (051135) - srpen 2004 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Typy porušení a geometrická měření odporových bodových, švových a výstupkových svarů

230 Kč

ČSN EN ISO 14324 (051139) - srpen 2004 aktuální vydání

Bodové odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Metody zkoušení bodově svařovaných spojů na únavu

230 Kč

ČSN EN 1435/změna A2 (051150) - srpen 2004

Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení svarových spojů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12062/změna A2 (051170) - srpen 2004

Nedestruktivní zkoušení svarů - Obecná pravidla pro kovové materiály

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1714/změna A2 (051171) - srpen 2004

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarových spojů ultrazvukem

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1712/změna A2 (051172) - srpen 2004

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarových spojů ultrazvukem - Stupně přípustnosti

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1713/změna A2 (051173) - srpen 2004

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Posouzení charakteru indikací ve svarech

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1289/změna A2 (051176) - srpen 2004

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů kapilární metodou - Stupně přípustnosti

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12517/změna A2 (051178) - srpen 2004

Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení svarových spojů - Stupně přípustnosti

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1711/změna A1 (051179) - srpen 2004

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny

Změna byla zrušena k 1. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1290/změna A2 (051182) - srpen 2004

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1291/změna A2 (051183) - srpen 2004

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou - Stupně přípustnosti

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1011-1/změna A2 (052210) - srpen 2004

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1011-2/změna A1 (052210) - srpen 2004

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí

65 Kč

ČSN EN 1011-3/změna A1 (052210) - srpen 2004

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1011-4/změna A1 (052210) - srpen 2004

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku

65 Kč

ČSN EN ISO 9013/změna A1 (053401) - srpen 2004

Tepelné dělení - Klasifikace tepelných řezů - Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu

Změna byla zrušena k 1. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12797/změna A1 (055920) - srpen 2004

Tvrdé pájení - Destruktivní zkoušky pájených spojů

65 Kč

ČSN EN 12799/změna A1 (055922) - srpen 2004

Tvrdé pájení - Nedestruktivní zkoušení pájených spojů

65 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 1596/změna A1 (061456) - srpen 2004

Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Pojízdné a přenosné ohřívače vzduchu s přímým ohřevem a nucenou konvekcí pro vytápění nebytových prostorů

125 Kč

ČSN EN 461/změna A1 (061458) - srpen 2004

Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění do 10 kW, bez připojení ke kouřovodu, pro všeobecné použití vyjma domácností

190 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 14239 (120510) - srpen 2004

Větrání budov - Vzduchovody - Měření plochy povrchu vzduchovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14240 (127811) - srpen 2004

Větrání budov - Chladicí kryty - Zkoušení a hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1514-6 (131550) - srpen 2004

Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 6: Hřebenová kovová těsnění s obložením pro ocelové příruby

230 Kč

ČSN EN 12560-6 (131580) - srpen 2004

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 6: Hřebenová kovová těsnění s obložením pro ocelové příruby

230 Kč

ČSN EN 60534-5 (134510) - srpen 2004

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 5: Značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 60873-1 (180431) - srpen 2004

Elektrické a pneumatické analogové pásové zapisovače pro použití v řídicích systémech průmyslových procesů - Část 1: Metody vyhodnocování vlastností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60873/změna Z1 (180431) - srpen 2004

Metody hodnocení provozuschopnosti elektrických a pneumatických analogových pásových zapisovačů pro použití v systémech řízení průmyslových procesů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 23429 (253370) - srpen 2004

Kontrolování vnitřních šestihranů kalibry

125 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 13452-1 (284011) - srpen 2004 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 1: Požadavky na provedení

340 Kč

ČSN EN 13452-2 (284011) - srpen 2004 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 14200 (284207) - srpen 2004

Železniční aplikace - Součásti vypružení - Ocelové parabolické pružnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(441)/změna Z1 (330050) - srpen 2004

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky

230 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60068-3-8 (345791) - srpen 2004

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-8: Doprovodná dokumentace a návod - Volba zkoušek vibracemi

340 Kč

ČSN EN 60893-3-1/změna Z1 (346572) - srpen 2004

Specifikace desek z technických vrstvených hmot na základě teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 1: Typy desek z technických vrstvených hmot (IEC 893-3-1:1992)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60893-3-2 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-2: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi epoxidových pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.11t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

580 Kč

ČSN EN 60893-3-2/změna Z1 (346572) - srpen 2004

Specifikace desek z technických vrstvených hmot na základě teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 2: Požadavky na desky z vrstvených hmot na základě epoxidových pryskyřic

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60893-3-3 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-3: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi melaminových pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.12t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 60893-3-3/změna Z1 (346572) - srpen 2004

Specifikace desek z technických vrstvených hmot na základě teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 3: Požadavky na desky z vrstvených hmot na základě melaminových pryskyřic

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60893-3-4 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-4: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi fenolických pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.13t, Oprava 1 10.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

560 Kč

ČSN EN 60893-3-4/změna Z1 (346572) - srpen 2004

Specifikace desek z technických vrstvených hmot na základě teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 4: Požadavky na desky z vrstvených hmot na základě fenolických pryskyřic

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60893-3-5 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-5: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi polyesterových pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 60893-3-5/změna Z1 (346572) - srpen 2004

Specifikace desek z technických vrstvených hmot na základě teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 5: Požadavky na desky z vrstvených hmot na základě polyesterových pryskyřic

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60893-3-6 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-6: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi silikonových pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.10t, A2 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

730 Kč

ČSN EN 60893-3-6/změna Z1 (346572) - srpen 2004

Specifikace desek z technických vrstvených hmot na základě teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 6: Požadavky na desky z vrstvených hmot na základě silikonových pryskyřic

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60893-3-7 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-7: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi polyimidových pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 60893-3-7/změna Z1 (346572) - srpen 2004

Specifikace desek z technických vrstvených hmot na základě teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 7: Požadavky na desky z vrstvených hmot na základě polyimidových pryskyřic

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62153-1-1 (347003) - srpen 2004

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 1-1: Elektrické - Měření impulzního/skokového útlumu odrazu v kmitočtové oblasti pomocí zpětné diskrétní Fourierovy transformace (IDFT)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62153-4-2 (347003) - srpen 2004

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-2: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Útlum stínění a stykový útlum - Metoda injekčních svorek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60851-2/změna A2 (347308) - srpen 2004

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení rozměrů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60851-3/změna A2 (347308) - srpen 2004

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 3: Mechanické vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61196-2/změna Z1 (347721) - srpen 2004

Specifikace vysokofrekvenčních kabelů - Část 2: Polotuhé vysokofrekvenční a koaxiální kabely s polytetrafluoretylénovou (PTFE) izolací - Dílčí specifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-14 ed. 2 (350000) - srpen 2004

Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.08t, Z1 4.19t

Norma bude zrušena k 21. září 2021 (zobrazit náhrady).

327 Kč

ČSN EN 60034-14/změna Z1 (350000) - srpen 2004

Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty vibrací

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60352-5/změna A1 (354061) - srpen 2004

Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60439-4/změna A11 (357107) - srpen 2004

Rozváděče nn. Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 140400/změna Z1 (358174) - srpen 2004

Dílčí specifikace: Neproměnné nízkovýkonové rezistory pro povrchovou montáž (SMD)

Změna byla zrušena k 1. září 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 140401-803/změna A1 (358174) - srpen 2004

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové nedrátové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Válcové - Třídy stability 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61478/změna A1 (359734) - srpen 2004

Práce pod napětím - Izolační žebříky

125 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z23 (360340) - srpen 2004

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

440 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z22 (360340) - srpen 2004

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

350 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z24 (360340) - srpen 2004

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

590 Kč

ČSN EN 61347-2-9/změna A1 (360510) - srpen 2004

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-9: Zvláštní požadavky na předřadníky výbojových světelných zdrojů (mimo zářivky)

Změna byla zrušena k 4. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50338/změna A1 (361041) - srpen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy, napájené z baterií

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62259 (364353) - srpen 2004

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články s částečnou rekombinací plynu

230 Kč

ČSN EN 60065/Oprava 1 (367000) - srpen 2004

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 17. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62028 (367514) - srpen 2004

Základní metody měření digitálních televizních přijímačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62315-1 (367515) - srpen 2004

Profily DTV pro rozhraní pro nekomprimovaný digitální obrazový signál - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 14651/změna Amd.1 (369169) - srpen 2004

Informační technologie - Mezinárodní řazení a porovnání řetězců - Metoda pro porovnávání znakových řetězců a popis obecné šablony pro přizpůsobení řazení

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 11586-1 (369248) - srpen 2004

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 1: Přehled, modely a notace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-2 (369248) - srpen 2004

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 2: Definice služby prvku služby bezpečnostní výměny (SESE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-3 (369248) - srpen 2004

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 3: Specifikace protokolu prvku služby bezpečnostní výměny (SESE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-4 (369248) - srpen 2004

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 4: Specifikace ochraňující přenosové syntaxe

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-5 (369248) - srpen 2004

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 5: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) prvku služby bezpečnostní výměny (SESE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-6 (369248) - srpen 2004

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 6: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) ochraňující přenosové syntaxe

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10746-4/změna Amd.1 (369526) - srpen 2004

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Referenční model: Sémantika architektury

440 Kč

ČSN ISO/IEC 7810 (369725) - srpen 2004

Identifikační karty - Fyzikální charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd. 2 11.14t, Amd. 1 11.14t

360 Kč

ČSN ISO 10202-1/Oprava 1 (369736) - srpen 2004

Identifikační karty. Karty pro finanční transakce. Bezpečnostní architektura systémů finančních transakcí využívajících karty s integrovanými obvody. Část 1: Životní cyklus karty

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 61779-1/změna A11 (378320) - srpen 2004

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50104 ed. 2/změna A1 (378330) - srpen 2004

Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50241-1/změna A1 (378350) - srpen 2004

Zařízení pro detekci hořlavých nebo toxických plynů a par s otevřenou cestou - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

46 Zemědělství

ČSN 46 3012 (463012) - srpen 2004

Aronie, jeřabiny, kdoule, mišpule

125 Kč

ČSN 46 3089 (463089) - srpen 2004 aktuální vydání

Jádra sladkých mandlí

125 Kč

ČSN 46 3158 (463158) - srpen 2004

Okurky nakládačky, patisony, tykev obecná, tykev velkoplodá, tykev fíkolistá

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 113/změna A1 (490670) - srpen 2004

Ochranné prostředky na dřevo - Zkušební metody pro stanovení ochranné účinnosti proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Stanovení hranice účinnosti

65 Kč

ČSN 49 2320/změna Z2 (492320) - srpen 2004

Sesazenky a hrany

32 Kč

ČSN EN 14183 (493835) - srpen 2004

Schůdky

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0003/změna Z1 (560003) - srpen 2004

Odběr vzorků a metody zkoušení pro stanovení aflatoxinů v potravinách

Změna byla zrušena k 1. červenci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 12193 (588721) - srpen 2004 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení olova přímou atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 1742/Oprava 2 (651742) - srpen 2004

Oxid uhličitý

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 65 6508/změna Z1 (656508) - srpen 2004

Motorová paliva - Směsné motorové nafty (obsahující MEŘO) - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 9142 (668538) - srpen 2004

Lepidla - Směrnice k výběru laboratorních podmínek stárnutí pro hodnocení lepených spojů

340 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13121-2 (698921) - srpen 2004 aktuální vydání

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 2: Sendvičové materiály - Chemická odolnost

350 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 1388-1/Oprava 1 (700541) - srpen 2004

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy - Část 1: Stanovení olova a kadmia uvolněného z keramického zboží

20 Kč

ČSN EN 1388-2/Oprava 1 (700542) - srpen 2004

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy - Část 2: Stanovení olova a kadmia uvolněného z křemičitých povrchů kromě keramického zboží

20 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 3129/změna Z4 (723129) - srpen 2004

Betonové a železobetonové trouby. Podmínky pro užití

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1916 (723146) - srpen 2004 aktuální vydání

Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.07t

610 Kč

ČSN 72 3150/změna Z2 (723150) - srpen 2004

Betonové prefabrikáty. Železobetonové trouby. Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 3151/změna Z2 (723151) - srpen 2004

Betonové prefabrikáty. Zkoušení betonových a železobetonových trub

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 3155/změna Z1 (723155) - srpen 2004

Betónové rúry. Spoločné ustanovenia

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 3156/změna Z2 (723156) - srpen 2004

Skúšanie betónových rúr

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 3162/změna Z2 (723162) - srpen 2004

Betonové prefabrikáty. Betonové trouby. Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 3163/změna Z2 (723163) - srpen 2004

Betonové prefabrikáty. Betonové trouby pro dešťové odpadní vody. Technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 3164/změna Z2 (723164) - srpen 2004

Betonové prefabrikáty. Betonové trouby pro splaškové odpadní vody. Technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-2 (730035) - srpen 2004 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.06t, Oprava 2 2.10t, Oprava 3 5.13t

610 Kč

ČSN EN 13894-1 (732134) - srpen 2004

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení únavové pevnosti při dynamickém zatěžování - Část 1: Během vytvrzování

190 Kč

ČSN EN 13584 (732136) - srpen 2004 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení dotvarování tlakem správkových výrobků

230 Kč

ČSN EN 13578 (732140) - srpen 2004

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost s mokrým betonem

190 Kč

ČSN EN 14068 (732141) - srpen 2004

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení vodotěsnosti injektovaných trhlin bez pohybu v betonu

190 Kč

ČSN EN 12810-1 (738111) - srpen 2004

Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky

340 Kč

ČSN EN 12810-2 (738111) - srpen 2004

Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce

340 Kč

ČSN EN 12811-1 (738123) - srpen 2004

Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh

440 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 12046-1 (747015) - srpen 2004

Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 1: Okna

190 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 13079 (755417) - srpen 2004 aktuální vydání

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok z injektoru přes vzduchovou mezeru - Skupina A - Druh D

190 Kč

ČSN EN 1209 (755805) - srpen 2004 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Křemičitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12255-12 (756403) - srpen 2004 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení

230 Kč

ČSN EN ISO 15586 (757381) - srpen 2004

Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou

340 Kč

ČSN EN ISO 17993 (757555) - srpen 2004

Jakost vod - Stanovení 15 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí po extrakci kapalina-kapalina

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 14278-2 (800203) - srpen 2004

Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 2: Metoda s použitím automatického termodetekčního deskového zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14278-3 (800203) - srpen 2004

Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 3: Metoda s použitím automatického termodetekčního rotačního bubnového zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 9921 (833530) - srpen 2004 aktuální vydání

Ergonomie - Hodnocení řečové komunikace

350 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 15225/změna A1 (840000) - srpen 2004

Nomenklatura - Specifikace systému nomenklatury zdravotnických prostředků pro účely výměny správních dat

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN 45502-2-1 (853000) - srpen 2004

Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-1: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu bradyarytmií (kardiostimulátory)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.09t

622 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 392-2 V2.4.2 (875042) - srpen 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 489-22 V1.3.1 (875101) - srpen 2004 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF umístěná na zemském povrchu

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 841-2 V1.1.1 (875109) - srpen 2004

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Horní vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 (875111) - srpen 2004 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-2 V2.2.1 (875111) - srpen 2004 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE)

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-3 V2.2.1 (875111) - srpen 2004 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS)

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 054-2 V1.1.1 (875116) - srpen 2004 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 812-3 V2.2.1 (875301) - srpen 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) - Část 3: Integrovaný obvod - Vlastnosti fyzikální, logické a aplikace TSIM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

94 Výstrojné zboží

ČSN ISO 2747 (945059) - srpen 2004 aktuální vydání

Smalty - Smaltované varné nádobí - Stanovení odolnosti proti tepelnému rázu

125 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 9735-3 (979735) - srpen 2004 aktuální vydání

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 3: Pravidla syntaxe specifická pro interaktivní EDI

340 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN 14484 (981024) - srpen 2004

Zdravotnická informatika - Mezinárodní přenos dat o zdravotním stavu osob podle Směrnice EU o ochraně dat - Politika zabezpečení na vysoké úrovni

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 14485 (981025) - srpen 2004

Zdravotnická informatika - Návod pro zprostředkování dat o zdravotním stavu osob v mezinárodních aplikacích v kontextu se Směrnicí EU o ochraně dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč