ČSN EN 13121-2 (698921) Aktuální vydání

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 2: Sendvičové materiály - Chemická odolnost

ČSN EN 13121-2 Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 2: Sendvičové materiály - Chemická odolnost
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument EN 13121-2:2003 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 210 "Sklolaminátové nádrže a nádoby", jejíž sekretariát zajišťuje DIN. Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky evropských směrnic a jiné národní nebo lokální požadavky. Vztah tohoto dokumentu ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.
EN 13121 sestává z následujících částí pod společným názvem "Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby":
Část 1 - Výchozí materiály - Technické a přejímací podmínky
Část 2 - Sendvičové materiály - Chemická odolnost
Část 3 - Konstrukce, výpočet a provedení
Část 4 - Dodávání, instalování a údržba
Tyto čtyři části společně určují odpovědnosti výrobců nádrží a nádob, výrobců nebo dodavatelů materiálu a odběratele.
Návrh a výroba sklolaminátových nádrží zahrnuje řadu různých materiálů jako je pryskyřice, termoplasty a vyztužující vlákna a řadu různých výrobních postupů. Předpokládá se, že nádrže a nádoby vyhovující této evropské normě by měli vyrábět pouze výrobci, kteří jsou kompetentní a vhodně vybaveni pro splnění všech požadavků při používání materiálů vyrobených kompetentními a zkušenými výrobci materiálu.
EN 13121-1 udává požadavky nutné pro prokázání, že sklolaminátový materiál a termoplastické obložení bude mít požadovanou chemickou a tepelnou odolnost pro podmínky provozu. EN 13121-1 specifikuje požadavky na technické a přejímací podmínky pro sklolamináty a termoplasty, které jsou nutné pro prokázání chemické odolnosti těchto materiálů v souladu s touto částí normy.
EN 13121-2 uvádí požadavky nutno pro prokázání, že sklolaminát a termoplastové obložení bude mít postačující chemickou a tepelnou odolnost pro podmínky provozu. Část 2 definuje požadavky na ochrannou vrstvu a na strukturní lamináty, jakož i definuje způsoby pro prokázání vhodnosti čelit chemickému/tepelnému vlivu vyvolanému tekutinou a určuje stanovení dílčího výpočtového součinitele A2, jak je požadován pro výpočet v souladu s prEN 13121-3. Je popsáno pět metod - použití seznamu médií, použití údajů výrobce pryskyřice, použití údajů výrobce termoplastů, provozní zkušenosti a zkoušení vzorků. Výrobce nádrže nebo nádoby si může zvolit některou z těchto metod závisející na vhodných dostupných údajích pro konkrétní použití. Spolu s požadavky a přejímacími podmínkami pro výchozí materiály stanovenými v EN 13121-1, s požadavky na konstrukci a výrobu stanovenými v prEN 13121-3 a doporučeními pro dodávání, zacházení, instalování a údržbu uvedenými v EN 13121-4 doplňuje EN 13121-2 celkové požadavky normy.
Tato část evropské normy uvádí požadavky na chemickou odolnost sendvičových materiálů používaných na nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby pro uskladňování a zpracování tekutin. Nádrže nebo nádoby mohou být vyráběny dílensky nebo na místě montáže, s obložením nebo bez něho.
Přílohy A a B jsou normativní. Příloha C je informativní. Tento dokument obsahuje bibliografii.

Označení ČSN EN 13121-2 (698921)
Katalogové číslo 70923
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2004
Datum účinnosti 1. 9. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963709239
Tato norma nahradila ČSN EN 13121-2 (698921) z dubna 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13121-1 (698921)
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 1: Výchozí materiály - Technické a přejímací podmínky

ČSN EN 13121-3 (698921)
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 3: Návrh, výpočet a provedení

ČSN EN 13121-4 (698921)
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 4: Dodávání, instalování a údržba