ČSN ISO/IEC 7810 (369725)

Identifikační karty - Fyzikální charakteristiky

ČSN ISO/IEC 7810 Identifikační karty - Fyzikální charakteristiky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 360 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma je jednou ze souboru norem popisujících charakteristiky identifikačních karet vymezených v kapitole definic; dále popisuje použití těchto karet pro mezinárodní výměnu. Tato mezinárodní norma stanoví fyzikální charakteristiky identifikačních karet včetně materiálů karet, jejich konstrukce, charakteristik a rozměrů pro čtyři velikosti karet.
ISO/IEC 10373-1 specifikuje zkušební postupy používané pro kontrolu karet na parametry specifikované v této mezinárodní normě. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky pro použití identifikačních karet. Bere na zřetel jak lidské a strojové aspekty a stanoví minimální požadavky.
Cílem tohoto souboru norem je poskytnout kritéria, kterým karty musí vyhovovat. V těchto normách se neuvažuje četnost používání karty před vlastní zkouškou, pokud byly karty používány. Nesplnění specifikovaných kritérií by mělo být projednáno mezi příslušnými stranami.
Toto vydání ruší a nahrazuje vydání ISO/IEC 7810:1995. Uživateli se doporučuje, aby prověřil celou normu z pohledu revizí a změn. Hlavní změny provedené v této revizi jsou následující.
1. Doplnění kritéria a metody zkoušení odolnosti proti teplu. Toto kritérium by mělo být ve shodě s existujícími materiály PVC nebo PVCA, avšak dovoluje uživateli navrhnout materiály, které odolávají vyšším teplotám.
2. Libovolné speciální požadavky pro různé technologie záznamu byly přesunuty do příslušných základních norem pro tyto technologie záznamu.
3. Požadavky na odolnost proti loupání a na optickou hustotu byly změněny tak, aby odpovídaly revidovaným zkušebním metodám v ISO/IEC 10373-1:1998.
4. Byly doplněny tolerance pro karty o velikosti ID-2 a ID-3.
5. Byly doplněny rozměry a tolerance pro karty i velikosti ID-000 spolu s informativní přílohou, která ukazuje vztah ke kartě o velikosti ID-1.
6. Oblasti specifikované pro opacitu, které byly dříve uvedeny ve zkušebních metodách ISO/IEC 10373-1, byly změněny a jsou ukázány v této mezinárodní normě.
Tato mezinárodní norma stanovuje minimální fyzikální požadavky na základní plastovou identifikační kartu a je používána následujícími normami na identifikační karty se záznamovými technologiemi. Další normy zde neuvedené se mohou rovněž odkazovat na ISO/IEC 7810.

Označení ČSN ISO/IEC 7810 (369725)
Katalogové číslo 70891
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2004
Datum účinnosti 1. 9. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963708911
Změny a opravy Amd. 2 11.14t, Amd. 1 11.14t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)