ČSN EN 62211 ed. 2 (351065) Aktuální vydání

Indukční součástky - Řízení spolehlivosti

ČSN EN 62211 ed. 2 Indukční součástky - Řízení spolehlivosti
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je použitelná pro indukční součástky (indukční cívky a transformátory) založené na magneticky měkkých materiálech. Tyto speciální součástky používají laminované ocelové plechy, ocelové práškové materiály (včetně slitin) a rovněž feritová jádra a jádra z amorfních nebo krystalických kovových pásů.
Sestavami vinutí jsou míněny sestavy drátového vinutí a rovněž vícevrstvé a skládané technologie planární technologie, včetně cívek založených na nemagnetických materiálech. Diskrétní typy součástek a různé typy povrchově montovaných indukčních součástek (SMD) jsou rovněž uvažovány v této normě.
Podle této normy se může kontrolovat spolehlivost sestav indukčních součástek, založených na různých technologiích, jako jsou lepené typy, typy se svorkami (svěrkami), impregnované (lakované) typy a rovněž (vakuové) zapouzdřené typy.
Ustanovení uvedená v normě se mohou použít buďto pro primární ohodnocení indukčních součástek nebo pro všechny způsoby rekvalifikačních zkoušek (konstrukce, výrobní postup, změna výrobního zařízení). Mohou se rovněž použít pro monitorování výrobků mimo výrobní proces.
Norma stanoví širokou základnu elektrických a mechanických kritérií pro postupy zkoušení poruchovosti.
Jestliže výrobci uvádí ve svých katalogových listech shodu s touto normou, mohou odběratelé požadovat údaje potřebné pro prokázání shody s touto normou. Odběratelé mohou prostřednictvím uznaného národního institutu rovněž požadovat, aby výrobek odpovídal požadavkům této normy.
V normě jsou uvedeny metody měření a kritéria pro posouzení, jestli výrobek splňuje požadavky na mechanické a elektrické vlastnosti. V tabulce 3 jsou uvedeny zkušební podmínky pro zkušební vzorky při zkouškách spolehlivosti a jsou zde rovněž specifikovány minimální požadavky, které musí vzorky splnit ve stanovené sekvenci zkoušek, mají-li být označeny jako vyhovující.
Odběratelé a výrobci si mohou zvolit provedení dalších zkoušek a kritérií přijetí výrobků, odlišných od těch, které jsou uvedeny v této normě.

Označení ČSN EN 62211 ed. 2 (351065)
Katalogové číslo 503016
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2017
Datum účinnosti 1. 9. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135030163
Tato norma nahradila ČSN EN 62211 (351065) z srpna 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)