Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z července 2004

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
70544

ČSN EN 61014 (010645) - červenec 2004

Programy růstu bezporuchovosti

440 Kč vč. DPH
70625

ČSN 01 3420 (013420) - červenec 2004 aktuální vydání

Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části

590 Kč vč. DPH
70793

ČSN EN 583-1/změna A1 (015023) - červenec 2004

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Část 1: Všeobecné zásady

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70795

ČSN EN 583-4/změna A1 (015023) - červenec 2004

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Část 4: Zjišťování vad kolmých k povrchu

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70794

ČSN EN 583-5/změna A1 (015023) - červenec 2004

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Část 5: Charakterizace a stanovení velikosti vad

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70789

ČSN EN 13018/změna A1 (015037) - červenec 2004

Nedestruktivní zkoušení - Vizuální kontrola - Všeobecné zásady

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70787

ČSN EN 13184/změna A1 (015040) - červenec 2004

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku

65 Kč vč. DPH
70790

ČSN EN 13185/změna A1 (015041) - červenec 2004

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu

Změna byla zrušena k 1. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70797

ČSN EN ISO 9934-1/změna A1 (015046) - červenec 2004

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 1: Všeobecné zásady

Změna byla zrušena k 1. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70788

ČSN EN 12084/změna A1 (015051) - červenec 2004

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Všeobecné zásady a směrnice

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70792

ČSN EN 1779/změna A1 (015059) - červenec 2004

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kritéria pro volbu metod a postupů

65 Kč vč. DPH
70791

ČSN EN 1593/změna A1 (015060) - červenec 2004

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda

65 Kč vč. DPH
70796

ČSN EN 13554/změna A1 (015081) - červenec 2004

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Všeobecné zásady

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70654

ČSN EN ISO 2342 (021180) - červenec 2004

Šrouby bez hlavy s drážkou, dříkem a plochým koncem

190 Kč vč. DPH
70655

ČSN EN ISO 4026 (021188) - červenec 2004

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým koncem

190 Kč vč. DPH
70653

ČSN EN ISO 4028 (021189) - červenec 2004

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a čípkem

190 Kč vč. DPH
70651

ČSN EN ISO 4027 (021191) - červenec 2004

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a hrotem

190 Kč vč. DPH
70652

ČSN EN ISO 4029 (021192) - červenec 2004

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem

190 Kč vč. DPH
70669

ČSN 02 2320 (022320) - červenec 2004 aktuální vydání

Přesné nýty zápustné s čočkovitou hlavou

65 Kč vč. DPH
70668

ČSN 02 2380 (022380) - červenec 2004 aktuální vydání

Trubkové nýty tenkostěnné válcové - Rozměry

65 Kč vč. DPH
70670

ČSN 02 2381 (022381) - červenec 2004 aktuální vydání

Trubkové nýty s lisovanou hlavou - Rozměry

65 Kč vč. DPH
70557

ČSN EN 12517/změna A1 (051178) - červenec 2004

Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení svarových spojů - Stupně přípustnosti

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70772

ČSN EN 442-1/změna A1 (061100) - červenec 2004

Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky

Změna byla zrušena k 30. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70542

ČSN EN 12952-13/změna A1 (077604) - červenec 2004

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin

125 Kč vč. DPH
70289

ČSN EN 1092-3 (131170) - červenec 2004

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 3: Příruby ze slitin mědi

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.05t


460 Kč vč. DPH
70287

ČSN EN 1759-3 (131175) - červenec 2004

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class - Část 3: Příruby ze slitin mědi

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.05t


370 Kč vč. DPH
70288

ČSN EN 1759-4 (131175) - červenec 2004

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class - Část 4: Příruby ze slitin hliníku

230 Kč vč. DPH
70838

ČSN EN 378-1/změna A1 (140647) - červenec 2004

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, třídění a kritéria volby

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70837

ČSN EN 378-3/změna A1 (140647) - červenec 2004

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70836

ČSN EN 378-4/změna A1 (140647) - červenec 2004

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70840

ČSN EN 12284 (142014) - červenec 2004 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Ventily - Požadavky, zkoušení a značení

550 Kč vč. DPH
70681

ČSN EN ISO 9409-2 (186509) - červenec 2004 aktuální vydání

Manipulační průmyslové roboty - Mechanická rozhraní - Část 2: Hřídele

190 Kč vč. DPH
70023

ČSN EN 13827 (260399) - červenec 2004

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Stanovení podélného a příčného posunutí ocelových kordů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
70801

ČSN 27 4210 (274210) - červenec 2004

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách

190 Kč vč. DPH
70253

ČSN CISPR 16-1/změna A2 (334210) - červenec 2004

Specifikace metod a přístrojů pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti proti vysokofrekvenčnímu rušení - Část 1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti proti vysokofrekvenčnímu rušení

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70582

ČSN EN 60519-1/změna Z1 (335002) - červenec 2004

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení. Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70810

ČSN EN 60695-2-4/1/změna Z1 (345615) - červenec 2004

Zkoušení požárního nebezpečí. Část 2: Zkušební metody. Oddíl 4/list 1: Zkouška předsměšovaným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW a návod

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70268

ČSN EN 60068-2-81 (345791) - červenec 2004

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-81: Zkoušky - Zkouška Ei: Údery - Syntéza spektra odezvy úderů

350 Kč vč. DPH
70617

ČSN EN 60885-2 (347003) - červenec 2004

Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely - Část 2: Měření částečných výbojů

125 Kč vč. DPH
70811

ČSN EN 50182/Oprava 1 (347509) - červenec 2004

Vodiče venkovního elektrického vedení - Lanované vodiče vinuté z koncentrických kruhových drátů

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

20 Kč vč. DPH
70812

ČSN EN 50288-1/změna Z1 (347818) - červenec 2004

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70813

ČSN EN 50288-2-1/změna Z1 (347818) - červenec 2004

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70814

ČSN EN 50288-2-2/změna Z1 (347818) - červenec 2004

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70815

ČSN EN 50288-3-1/změna Z1 (347818) - červenec 2004

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70816

ČSN EN 50288-3-2/změna Z1 (347818) - červenec 2004

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70817

ČSN EN 50288-4-1/změna Z1 (347818) - červenec 2004

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 4-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 600 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70818

ČSN EN 50288-4-2/změna Z1 (347818) - červenec 2004

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 4-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 600 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70671

ČSN EN 60137/změna Z1 (348043) - červenec 2004

Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 kV

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69795

ČSN EN 60044-8 (351358) - červenec 2004 aktuální vydání

Přístrojové transformátory - Část 8: Elektronické transformátory proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.17t


1 132 Kč vč. DPH
70398

ČSN EN 62094-1/změna A11 (354140) - červenec 2004

Jednotky světelných návěstí pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

65 Kč vč. DPH
70429

ČSN EN 60269-3/změna A1 (354701) - červenec 2004

Pojistky nízkého napětí. Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní a podobné použití)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70672

ČSN EN 61010-2-010/změna Z1 (356502) - červenec 2004

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70657

ČSN EN 61010-2-051/změna Z1 (356502) - červenec 2004

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro mechanické míchání a hnětení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70658

ČSN EN 61010-2-061/změna Z1 (356502) - červenec 2004

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70436

ČSN EN 60444-8 (358490) - červenec 2004

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 8: Zkušební přípravek pro křemenné krystalové jednotky pro povrchovou montáž

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.17t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 19. lednu 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
70533

ČSN EN 60191-6-10 (358791) - červenec 2004

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-10: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Rozměry pouzder P-VSON

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
70594

ČSN EN 60793-1-41/změna Z1 (359213) - červenec 2004

Optická vlákna - Část 1-41: Měřicí metody a zkušební postupy - Šířka pásma

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70595

ČSN EN 60794-1-2/změna Z1 (359223) - červenec 2004

Optické kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70786

ČSN EN 61300-1/změna Z1 (359250) - červenec 2004

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 1: Všeobecně a návod

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70774

ČSN EN 61300-2-1/Oprava 1 (359251) - červenec 2004

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-1: Zkoušky - Vibrace (sinusové)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70775

ČSN EN 61300-2-2/Oprava 1 (359251) - červenec 2004

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-2: Zkoušky - Trvanlivost spojení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70776

ČSN EN 61300-2-48/Oprava 1 (359251) - červenec 2004

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-48: Zkoušky - Cyklování teploty a vlhkosti

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70474

ČSN EN 61290-3-1 (359271) - červenec 2004

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3-1: Parametry šumového čísla - Metoda analýzy optického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
70471

ČSN EN 62149-6 (359276) - červenec 2004

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Funkčnost - Část 6: Vysílače-přijímače 250 Mbit/s pro plastová optická vlákna v pásmu 650 nm

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
70351

ČSN EN 60895 ed. 2 (359712) - červenec 2004 aktuální vydání

Práce pod napětím - Vodivé oblečení používané v sítích se jmenovitým napětím AC do 800 kV a DC do ± 600 kV

440 Kč vč. DPH
70718

ČSN EN 60895/změna Z1 (359712) - červenec 2004

Vodivé oblečení pro práce pod napětím v sítích s jmenovitým střídavým napětím do 800 kV

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70434

ČSN EN 60903 ed. 2 (359716) - červenec 2004 aktuální vydání

Práce pod napětím - Rukavice z izolačního materiálu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 2 9.07t


570 Kč vč. DPH
70719

ČSN EN 60903/změna Z1 (359716) - červenec 2004

Specifikace pro rukavice a palečnice z izolačních materiálů pro práce pod napětím

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70720

ČSN EN 50237/změna Z1 (359724) - červenec 2004

Rukavice s mechanickou ochranou pro elektrotechniku

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70537

ČSN EN 60311 ed. 2 (361060) - červenec 2004 aktuální vydání

Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.06t, A2 4.10t


755 Kč vč. DPH
70564

ČSN EN 60311/změna Z1 (361060) - červenec 2004

Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70565

ČSN 36 1559-2-12/změna Z1 (361559) - červenec 2004

Elektrické ruční nářadí - Část II: Zvláštní specifikace - Oddíl K: Vibrátory betonových směsí

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70566

ČSN EN 50144-2-14/změna Z1 (361570) - červenec 2004

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70414

ČSN EN 60730-2-8 ed. 2/změna A1 (361960) - červenec 2004

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

125 Kč vč. DPH
70539

ČSN EN 50083-6/změna Z1 (367211) - červenec 2004

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 6: Optická zařízení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70779

ČSN EN 61937-4/Oprava 1 (367552) - červenec 2004

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 4: Nelineární bitový tok PCM podle formátu MPEG audio

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč vč. DPH
70778

ČSN EN 61937/změna Z1 (367552) - červenec 2004

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70673

ČSN EN 60825-1/Oprava 2 (367750) - červenec 2004

Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení, požadavky a pokyny pro používání

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70584

ČSN EN 60825-4/změna A2 (367750) - červenec 2004

Bezpečnost laserových zařízení - Část 4: Ochranné kryty laserů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70522

ČSN EN 60958-4/změna Z1 (368308) - červenec 2004

Digitální zvukové rozhraní - Část 4: Profesionální aplikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70622

ČSN ISO/IEC 7816-1/změna Amd.1 (369205) - červenec 2004

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 1: Fyzikální charakteristiky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70597

ČSN ISO/IEC 9314-4 (369690) - červenec 2004

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 4: Fyzická vrstva závislá na médiu s jednovidovým vláknem (SMF-PMD)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
70623

ČSN ISO/IEC 10373-6/změna Amd.2 (369737) - červenec 2004

Identifikační karty - Zkušební metody - Část 6: Karty s vazbou na blízko

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70580

ČSN EN 10296-1 (420101) - červenec 2004 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí

350 Kč vč. DPH
70428

ČSN EN 10297-1 (420258) - červenec 2004 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.05t


460 Kč vč. DPH
70716

ČSN 46 3066 (463066) - červenec 2004 aktuální vydání

Anona

125 Kč vč. DPH
70756

ČSN 46 3082/změna Z1 (463082) - červenec 2004

Vlašské ořechy ve skořápce

32 Kč vč. DPH
70757

ČSN 46 3086/změna Z1 (463086) - červenec 2004

Lískové ořechy ve skořápce

32 Kč vč. DPH
70758

ČSN 46 3087/změna Z1 (463087) - červenec 2004

Jádra lískových ořechů

32 Kč vč. DPH
70759

ČSN 46 3091/změna Z1 (463091) - červenec 2004

Jádra piniových oříšků bez slupek

32 Kč vč. DPH
70760

ČSN 46 3094/změna Z1 (463094) - červenec 2004

Jádra kešu ořechů

32 Kč vč. DPH
70710

ČSN 46 3095 (463095) - červenec 2004

Stanovení obsahu vody v suchém skořápkovém ovoci

125 Kč vč. DPH
70685

ČSN 46 3137 (463137) - červenec 2004

Mangold, polníček

125 Kč vč. DPH
70697

ČSN EN 609-1/změna A1 (470197) - červenec 2004

Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 1: Klínové štípače

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70543

ČSN EN 13556 (480010) - červenec 2004 aktuální vydání

Kulatina a řezivo - Obchodní názvy dřeva používaného v Evropě

550 Kč vč. DPH
70665

ČSN EN 326-3 (490184) - červenec 2004 aktuální vydání

Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 3: Přejímka izolované dávky desek

190 Kč vč. DPH
70819

ČSN 49 6105/změna Z7 (496105) - červenec 2004

Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a válcové pily

32 Kč vč. DPH
69760

ČSN EN ISO 19219 (588820) - červenec 2004

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení viditelných stop sedimentu v surových tucích a olejích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
69854

ČSN EN ISO 6807 (635422) - červenec 2004

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro vrtačky a vibrační aplikace - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
69949

ČSN EN ISO 6402-2 (642602) - červenec 2004

Plasty - Houževnatý akrylonitril-styren-akrylát (ASA), akrylonitril-(ethylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) a akrylonitril-(chlorovaný polyethylen)-styren (ACS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

230 Kč vč. DPH
69948

ČSN EN ISO 10366-2 (642740) - červenec 2004

Plasty - Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren (MABS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
70552

ČSN EN 13631-10 (668140) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 10: Metoda ověření iniciačních prostředků

190 Kč vč. DPH
70568

ČSN EN 13631-11 (668140) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 11: Stanovení přenosu detonace

190 Kč vč. DPH
70545

ČSN EN 13763-11 (668234) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 11: Stanovení odolnosti rozbušek a zpožďovačů proti pádu

190 Kč vč. DPH
70546

ČSN EN 13763-12 (668234) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 12: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku

190 Kč vč. DPH
70548

ČSN EN 13763-5 (668234) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 5: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček proti poškození pořezáním

190 Kč vč. DPH
70549

ČSN EN 13763-6 (668234) - červenec 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 6: Stanovení odolnosti přívodních vodičů proti popraskání při nízkých teplotách

190 Kč vč. DPH
69615

ČSN EN 1262 (681171) - červenec 2004 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Stanovení pH roztoků nebo disperzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
70041

ČSN EN 14210 (681194) - červenec 2004

Povrchově aktivní látky - Stanovení mezifázového napětí na rozhraní roztoků povrchově aktivních látek třmenovou nebo kroužkovou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
69946

ČSN EN 13487 (696326) - červenec 2004

Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče - Měření šumu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
69947

ČSN EN 13741 (696361) - červenec 2004

Přejímací zkoušky tepelného výkonu mokrých chladicích věží s umělým tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
70874

ČSN EN 1015-3/změna A1 (722400) - červenec 2004

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)

65 Kč vč. DPH
70590

ČSN EN 772-11/změna A1 (722635) - červenec 2004

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70755

ČSN EN 993-2/změna A1 (726020) - červenec 2004

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 2: Stanovení hustoty

65 Kč vč. DPH
70372

ČSN EN ISO 12676 (726021) - červenec 2004 aktuální vydání

Žárovzdorné výrobky - Stanovení odolnosti proti oxidu uhelnatému

190 Kč vč. DPH
70555

ČSN EN 13499 (727101) - červenec 2004 aktuální vydání

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrenu - Specifikace

340 Kč vč. DPH
70554

ČSN EN 13500 (727102) - červenec 2004 aktuální vydání

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny - Specifikace

340 Kč vč. DPH
69837

ČSN EN 1389 (727578) - červenec 2004

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Fyzikální vlastnosti - Stanovení hustoty a zřejmé porozity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
70784

ČSN EN ISO 15927-1 (730315) - červenec 2004

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků

340 Kč vč. DPH
70004

ČSN EN 12697-15 (736160) - červenec 2004 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci

190 Kč vč. DPH
70005

ČSN EN 13286-1 (736185) - červenec 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 1: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Úvod, všeobecné požadavky a odběr vzorků

190 Kč vč. DPH
70006

ČSN EN 13286-44 (736185) - červenec 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 44: Zkušební metoda pro stanovení součinitele alfa vysokopecní strusky

190 Kč vč. DPH
70007

ČSN EN 13286-46 (736185) - červenec 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 46: Zkušební metoda pro stanovení součinitele stavu vlhkosti (MCV)

230 Kč vč. DPH
70207

ČSN EN 12676-1/změna A1 (737070) - červenec 2004

Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 1: Účinnost a funkční charakteristiky

190 Kč vč. DPH
70650

ČSN 73 9050 (739050) - červenec 2004

Údržba stálých úkrytů civilní ochrany

340 Kč vč. DPH
70843

ČSN EN 14201 (746030) - červenec 2004

Clony a okenice - Odolnost proti opakovanému ovládání (mechanická trvanlivost) - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
70842

ČSN EN 14203 (746031) - červenec 2004

Clony a okenice - Způsobilost pro použití převodovek s klikovou rukojetí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
70667

ČSN EN ISO 16558 (757590) - červenec 2004

Jakost vod - Stanovení šesti komplexotvorných látek - Metoda plynové chromatografie

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.06t


262 Kč vč. DPH
70621

ČSN EN ISO 6941 (800806) - červenec 2004 aktuální vydání

Textilie - Hořlavost - Měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků

230 Kč vč. DPH
70242

ČSN ETSI EN 300 392-10-12 V1.3.1 (875042) - červenec 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 12: Přidržení spojení (HOLD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
70239

ČSN ETSI EN 300 392-10-6 V1.3.1 (875042) - červenec 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
70241

ČSN ETSI EN 300 392-10-8 V1.2.1 (875042) - červenec 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 8: Výběr oblasti (AS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
70244

ČSN ETSI EN 300 392-12-10 V1.2.1 (875042) - červenec 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 10: Přednostní volání (PC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
70245

ČSN ETSI EN 300 392-12-22 V1.2.1 (875042) - červenec 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 22: Přidělení čísla dynamické skupiny (DGNA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
70243

ČSN ETSI EN 300 392-12-3 V1.2.1 (875042) - červenec 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 3: Identifikace konferenčního volání (TPI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
70052

ČSN ETSI EN 300 392-3-3 V1.2.1 (875042) - červenec 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 3: Skupinové volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
70053

ČSN ETSI EN 300 392-3-5 V1.2.1 (875042) - červenec 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 5: Mobilita managementu jako přídavný rys sítě (ANF-ISIMM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
70684

ČSN 88 0410 (880410) - červenec 2004 aktuální vydání

Korekturní znaménka pro sazbu - Pravidla používání

125 Kč vč. DPH
70686

ČSN 88 0411 (880411) - červenec 2004 aktuální vydání

Korekturní znaménka pro reprodukci

65 Kč vč. DPH