ČSN EN 1794-2 (737061) Zrušená norma

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí

ČSN EN 1794-2 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Předmětem normy jsou zařízení pro snižování hluku z dopravy, zejména protihlukové stěny. Tato norma nehodnotí akustické parametry těchto zařízení, nýbrž požadavky na bezpečnost a životní prostředí. To spočívá v hodnocení odolnosti proti požáru křovin, druhotné bezpečnosti (nebezpečí padajících úlomků), ochrany životního prostředí. Dále hodnocení únikových zón, odrazu světla a průhlednosti.

Označení ČSN EN 1794-2 (737061)
Katalogové číslo 88750
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2011
Datum účinnosti 1. 9. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963887500
Norma byla zrušena k 1. 12. 2020
a nahrazena ČSN EN 1794-2 (737061)
Tato norma nahradila ČSN EN 1794-2 (737061) z července 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1794-1 (737061)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu

ČSN EN 1794-3 (737061)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 3: Reakce na oheň - Chování a klasifikace zařízení pro snížení hluku při požáru