ČSN EN 12201-1 (646410) Aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 12201-1 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Systémová norma, jejíž součástí je tato Část 1, specifikuje požadavky na potrubní systém a jeho součásti vyrobené z polyethylenu (PE). Potrubní systém je určen pro rozvody vody pro lidskou spotřebu, včetně surové vody před úpravou, a dále pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě, podtlakové odpadní systémy a rozvody vody pro další účely. Uvádí termíny, definice, symboly, zkratky, třídění a označování, svařitelnost, požadavky na směsi, barvy a aditiva.
Norma rovněž specifikuje zkušební parametry pro metody zkoušení citované v této normě.
Tato evropská norma zahrnuje rozsah maximálních provozních tlaků a uvádí požadavky na barviva a přísady.
Stávající národní pravidla týkající se používání a/nebo vlastností těchto výrobků pro styk s pitnou vodou zůstávají do přijetí ověřitelných evropských kritérií v platnosti.
Pro další součásti jsou požadavky a metody zkoušení specifikovány v EN 12201-2, EN 12201-3 a EN 12201-4. Charakteristiky pro posouzení vhodnosti použití jsou uvedeny v EN 12201-5 a CEN/TS 12201-7 zahrnuje směrnici pro posuzování shody.

Označení ČSN EN 12201-1 (646410)
Katalogové číslo 90197
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2012
Datum účinnosti 1. 4. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963901978
Tato norma nahradila ČSN EN 12201-1 (646410) z září 2003
ČSN EN 13244-1 (646411) z července 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12201-2 +A1 (646410)
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky

ČSN EN 12201-3 +A1 (646410)
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky

ČSN EN 12201-4 (646410)
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily

ČSN EN 12201-5 (646410)
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému

ČSN P CEN/TS 12201-7 (646410)
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody