ČSN (normy i změny) z července 2001

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN IEC 60605-6/Oprava 1 (010644) - červenec 2001

Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 6: Testy platnosti předpokladu konstantní intenzity poruch nebo konstantního parametru proudu poruch

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 13475-1 (011641) - červenec 2001

Akustika - Stacionární zvuková varovná zařízení používaná ve venkovních prostorech - Část 1: Provozní měření k určení veličin emise zvuku

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8371/změna Z5 (038371) - červenec 2001

Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly

32 Kč

04 Slévárenství

ČSN EN 12890 (042001) - červenec 2001

Slévárenství - Modely, příslušenství modelů a jaderníky pro výrobu pískových forem a pískových jader

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

350 Kč

ČSN EN 12883 (042007) - červenec 2001

Slévárenství - Zařízení na výrobu voskových vytavitelných modelů pro výrobu přesně litých odlitků

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN 04 2021/změna Z1 (042021) - červenec 2001

Slévárenské úkosy modelů a odlitků

32 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 26/změna A1 (061411) - červenec 2001

Průtokové ohřívače vody s atmosferickými hořáky na plynná paliva pro ohřev užitkové (pitné) vody

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13090 (138720) - červenec 2001

Prostředky pro provedení šroubových spojů plynového potrubí ve stavbách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50019/změna Z1 (330375) - červenec 2001

Nevýbušná elektrická zařízení. Zajištěné provedení "e"

Změna byla zrušena k 30. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50019/změna Z1 (330375) - červenec 2001

Nevýbušná elektrická zařízení. Zajištěné provedení "e"

Změna byla zrušena k 30. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 61774 (333306) - červenec 2001

Venkovní vedení - Meteorologická data pro stanovení klimatického zatížení

440 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 1500/změna Z4 (341500) - červenec 2001

Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60076-1 +A11/změna A1 (351001) - červenec 2001

Výkonové transformátory - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 25. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61095/změna A1 (354151) - červenec 2001

Elektromechanické stykače pro domácnost a podobné účely

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60694/Oprava 1 (354205) - červenec 2001

Společná ustanovení pro vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60320-2-1 ed. 2 (354508) - červenec 2001

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-1: Nástrčky a přívodky pro šicí stroje

230 Kč

ČSN EN 60320-2-1/změna Z1 (354508) - červenec 2001

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití. Část 2: Nástrčky a přívodky pro šicí stroje

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61076-7 (354621) - červenec 2001

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 7: Příslušenství kabelových vývodů se stanovenou jakostí včetně kvalifikačního schválení a schválení způsobilosti - Dílčí specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 50069 +A1/Oprava 1 (357179) - červenec 2001

Složené svařované kryty ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Změna bude zrušena k 3. září 2021.

20 Kč

ČSN EN 60298/Oprava 1 (357181) - červenec 2001

Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí od 1 kV do 52 kV včetně

Změna byla zrušena k 1. únoru 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-40 (359253) - červenec 2001

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-40: Zkoušky - Výběrové zkoušení útlumu jednovidových laděných úhlových optických konektorů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60969 +A1/změna A2 (360291) - červenec 2001

Zdroje světla s integrovanými předřadníky určené pro všeobecné osvětlování. Výkonnostní požadavky (obsahuje změnu A1:1993)

65 Kč

ČSN EN 50106/změna A2 (361040) - červenec 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní pravidla pro kusové zkoušky spotřebičů v oblasti používání EN 60335-1 a EN 60967

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-67/změna A1 (361040) - červenec 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje na ošetřování a čištění podlah pro průmyslové a komerční použití

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-68/změna A1 (361040) - červenec 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro průmyslové a komerční použití

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-69/změna A1 (361040) - červenec 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro průmyslové a komerční použití

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-72/změna Z1 (361040) - červenec 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na automatické stroje na ošetřování podlah pro průmyslové a komerční použití

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60950 +A1+A2+A3/změna Z3 (369060) - červenec 2001

Informační technika - Bezpečnost zařízení informační techniky včetně elektrických kancelářských zařízení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 15404 (369509) - červenec 2001

Informační technologie - Kancelářské stroje - Minimální informace zahrnuté do specifikačních listů - Zařízení pro faksimile

230 Kč

ČSN ISO/IEC 15775 (369510) - červenec 2001

Informační technologie - Kancelářská zařízení - Metody specifikace reprodukce obrazu barevných kopírovacích strojů analogovými zkušebními diagramy - Realizace a aplikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 9995-3/změna Amd.1 (369812) - červenec 2001

Informační technologie. Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy. Část 3: Doplňkové uspořádání abecedně číslicové zóny abecedně číslicového úseku

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN IEC 60943 (370677) - červenec 2001

Návod týkající se přípustného oteplení částí elektrického zařízení, zejména pro svorky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13534 (450021) - červenec 2001

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Inspekce, údržba, opravy a výroba těžebních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 1100-1/změna Z1 (461100) - červenec 2001

Obilí potravinářské - Část 1: Společná ustanovení

32 Kč

ČSN 46 1200-1/změna Z1 (461200) - červenec 2001

Obiloviny - Část 1: Společná ustanovení

32 Kč

ČSN 46 1200-3 (461200) - červenec 2001 aktuální vydání

Obiloviny - Část 3: Ječmen

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.10t

157 Kč

ČSN 46 1200-6 (461200) - červenec 2001 aktuální vydání

Obiloviny - Část 6: Kukuřice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.07t

157 Kč

ČSN EN ISO 6865 (467091) - červenec 2001

Metody zkoušení krmiv - Stanovení obsahu vlákniny - Metoda s mezifiltrací

190 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 920 (500489) - červenec 2001 aktuální vydání

Papír a lepenka určené pro styk s poživatinami - Stanovení obsahu sušiny ve vodném výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 455-1 (637415) - červenec 2001 aktuální vydání

Lékařské rukavice pro jednorázové použití - Část 1: Požadavky a zkoušení nepropustnosti

125 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 10724-2 (640202) - červenec 2001

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z práškových lisovacích hmot (PMCs) z reaktoplastů - Část 2: Malé desky

230 Kč

ČSN EN ISO 2114 (640343) - červenec 2001 aktuální vydání

Plasty (polyesterové pryskyřice) a nátěrové hmoty (pojiva) - Stanovení dílčího a celkového čísla kyselosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.05t

250 Kč

ČSN EN ISO 9396 (641519) - červenec 2001 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení doby gelace při dané teplotě v automatickém přístroji

125 Kč

ČSN EN ISO 13846 (643194) - červenec 2001

Plastové potrubní systémy - Součásti a spoje osově namáhané a bez osového namáhání pro tlakové potrubní systémy z termoplastů - Stanovení dlouhodobé těsnosti vnitřním přetlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 7837 (654812) - červenec 2001

Hnojiva - Stanovení sypné hmotnosti (volné) jemnozrnných hnojiv

125 Kč

ČSN EN 590/Oprava 1 (656506) - červenec 2001

Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 9665 (668640) - červenec 2001 aktuální vydání

Lepidla - Živočišná lepidla - Metody vzorkování a zkoušení

340 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 591-1 (671414) - červenec 2001

Pigmenty z oxidu titaničitého pro nátěrové hmoty - Část 1: Specifikace a zkušební metody

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13318 (722480) - červenec 2001

Potěrové materiály a podlahové potěry - Definice

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0843 (730843) - červenec 2001 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.09t, Z2 2.20t, Z3 9.20t

359 Kč

ČSN 73 1401/změna Z1 (731401) - červenec 2001

Navrhování ocelových konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

74 Části staveb

ČSN 74 6610/změna Z2 (746610) - červenec 2001

Kovová vrata. Základní ustanovení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 13199-1 (772001) - červenec 2001

Obaly - Systémy malých přepravních prostředků - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 13199-2 (772001) - červenec 2001

Obaly - Systémy malých přepravních prostředků - Část 2: Sloupcově stohovatelný systém (CSS)

340 Kč

ČSN EN 13199-3 (772001) - červenec 2001

Obaly - Systémy malých přepravních prostředků - Část 3: Vazbově stohovatelný systém (BSS)

440 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-Z11 (800193) - červenec 2001

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z11: Hodnocení tečkovitosti dispersí barviv

190 Kč

ČSN EN 12225 (806147) - červenec 2001

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti mikroorganismům pomocí zkoušky zahrabáním do zeminy

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13087-7 (832142) - červenec 2001

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 7: Odolnost proti plameni

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.02t

255 Kč

ČSN EN 13277-1 (832776) - červenec 2001

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 13277-2 (832776) - červenec 2001

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 2: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče nártu, holeně a předloktí

230 Kč

ČSN ISO 10551/změna Z1 (833558) - červenec 2001

Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení vlivů tepelného prostředí použitím subjektivních posuzovacích stupnic

Změna byla zrušena k 1. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 9886/změna Z1 (833559) - červenec 2001

Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 8537/změna A1 (856172) - červenec 2001

Sterilní injekční stříkačky na inzulin pro jedno použití s jehlou nebo bez jehly

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 523 V4.10.1 (872554) - červenec 2001

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03 verze 4.10.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 523 V4.11.1 (872554) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03 verze 4.11.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 580-2 ed. 3 (872578) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s plnou rychlostí - Část 2: Transkódování (GSM 06.10 verze 4.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 599 ed. 9 (872625) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 4.19.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 723 ed. 2 (872662) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém - Funkce zpracování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) - Všeobecný popis (GSM 06.51 verze 5.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 723 V8.0.1 (872662) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce zpracování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) - Všeobecný popis (GSM 06.51 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 724 V8.0.1 (872663) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.53 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 728 V8.0.1 (872664) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.62 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 729 V8.0.1 (872665) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.81 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 730 V8.0.1 (872666) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Detekce hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.82 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 726 V8.0.1 (872668) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Transkódování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.60 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 927 V5.3.1 (872683) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03 verze 5.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 927 V5.4.1 (872683) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03 verze 5.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 727 V8.0.1 (872692) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.61 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 966 V8.0.1 (872705) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Funkce zpracování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.02 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 969 V8.0.1 (872706) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Kódování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.20 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 970 V8.0.1 (872707) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.21 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 971 V8.0.1 (872708) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.22 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 960 V8.0.1 (872734) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Funkce zpracování (GSM 06.01 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 962 V8.0.1 (872735) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.11 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 963 V8.0.1 (872736) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.12 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 964 V8.0.1 (872737) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.31 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 972 V8.0.1 (872738) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.41 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 973 V8.0.1 (872739) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.42 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 974 ed. 11 (872740) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 5.15.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 979 V8.0.1 (872744) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály s poloviční rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.61 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 961 ed. 3 (872745) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Kódování (GSM 06.10 verze 5.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 961 V8.0.2 (872745) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Kódování (GSM 06.10 verze 8.0.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 965 V8.0.1 (872746) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.32 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 967 V8.0.1 (872747) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.06 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 968 V8.0.1 (872748) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.07 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 725 V8.0.1 (872757) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.54 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN EN 301 419-2 V5.0.3 (872762) - červenec 2001 aktuální vydání

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Pohyblivé stanice pro víceintervalový vysokorychlostní přenos dat s přepojováním okruhů (HSCSD) - Přístup (GSM 13.34 verze 5.0.3)

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 347 V6.7.1 (872765) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Protokol výběru GPRS (GTP) přes rozhraní Gn a Gp (GSM 09.60 verze 6.7.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 347 V6.8.1 (872765) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Protokol výběru GPRS (GTP) přes rozhraní Gn a Gp (GSM 09.60 verze 6.8.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 347 V7.4.1 (872765) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Protokol výběru GPRS (GTP) přes rozhraní Gn a Gp (GSM 09.60 verze 7.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 347 V7.5.1 (872765) - červenec 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Protokol výběru GPRS (GTP) přes rozhraní Gn a Gp (GSM 09.60 verze 7.5.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 502 V7.0.1 (872781) - červenec 2001 aktuální vydání

Harmonizovaná EN pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Zařízení základnové stanice a opakovače pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (GSM 13.21 verze 7.0.1, vydání 1998)

230 Kč

ČSN ETS 300 836-1 (874601) - červenec 2001 aktuální vydání

Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Specifikace zkoušky typového schvalování rádiového zařízení a vysokofrekvenční (RF) shody

550 Kč

ČSN ETS 300 836-2 (874601) - červenec 2001 aktuální vydání

Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 811-1-1 V1.1.1 (874602) - červenec 2001

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody paketové konvergenční vrstvy - Část 1: Společná část - Podčást 1: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 811-1-2 V1.1.1 (874602) - červenec 2001

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody paketové konvergenční vrstvy - Část 1: Společná část - Podčást 2: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 811-1-3 V1.1.1 (874602) - červenec 2001

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody paketové konvergenční vrstvy - Část 1: Společná část - Podčást 3: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 823-1-1 V1.1.1 (874603) - červenec 2001

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody protokolu řízení datového spoje (DLC) - Část 1: Základní funkce přepravy dat - Podčást 1: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 823-1-2 V1.1.1 (874603) - červenec 2001

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody protokolu řízení datového spoje (DLC) - Část 1: Základní funkce přepravy dat - Podčást 2: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 823-1-3 V1.1.1 (874603) - červenec 2001

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody protokolu řízení datového spoje (DLC) - Část 1: Základní funkce přepravy dat - Podčást 3: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 823-2-1 V1.1.1 (874603) - červenec 2001

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody protokolu řízení datového spoje (DLC) - Část 2: Podvrstva řízení rádiového spoje (RLC) - Podčást 1: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 823-2-2 V1.1.1 (874603) - červenec 2001

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody protokolu řízení datového spoje (DLC) - Část 2: Podvrstva řízení rádiového spoje (RLC) - Podčást 2: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 823-2-3 V1.1.1 (874603) - červenec 2001

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody protokolu řízení datového spoje (DLC) - Část 2: Podvrstva řízení rádiového spoje (RLC) - Podčást 3: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 066 V1.3.1 (875002) - červenec 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Volně plovoucí rádiové majáky udávající polohu v nouzi (EPIRB) pro námořní družicovou službu, pracující v kmitočtovém pásmu 406,0 MHz až 406,1 MHz - Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 370 V1.3.1 (875028) - červenec 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce DECT/GSM (IWP) - Přístup a mapování (popis protokolů/postupů pro hlasovou službu 3,1 kHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 422-2 V1.1.1 (875032) - červenec 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 454-2 V1.1.1 (875036) - červenec 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmová zvuková pojítka - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-11-12 V1.1.1 (875042) - červenec 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 12: Držení volání (CH)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-12-12 V1.1.1 (875042) - červenec 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 12: Držení volání (CH)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-3-2 V1.1.1 (875042) - červenec 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 2: Individuální volání jako přídavný rys sítě (ANF - ISIIC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-3-4 V1.1.1 (875042) - červenec 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 4: Služba krátkých datových zpráv jako přídavný rys sítě (ANF-ISISDS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 394-4-12 V1.1.1 (875047) - červenec 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 12: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro opakovač typu 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 394-4-13 V1.1.1 (875047) - červenec 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 13: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro opakovač pohyblivé stanice (MS) typu 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 394-4-14 V1.1.1 (875047) - červenec 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 14: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro opakovač typu 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 394-4-3 V1.1.1 (875047) - červenec 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 3: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro opakovač pohyblivé stanice typu 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 394-4-5 V1.1.1 (875047) - červenec 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 5: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro opakovač pohyblivé stanice (MS) typu 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 394-4-6 V1.1.1 (875047) - červenec 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro opakovač v přímém módu (DM-REP) typu 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 466 V1.2.1 (875050) - červenec 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce (IWP) DECT/GSM - Všeobecný popis požadavků na službu - Funkční možnosti a informační toky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 720-1 V1.2.1 (875065) - červenec 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Palubní komunikační systémy a zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (UHF) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 720-2 V1.1.1 (875065) - červenec 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Palubní komunikační systémy a zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (UHF) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 396-8-2 V1.1.1 (875086) - červenec 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 8: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Podčást 2: Rádiové rozhraní (AI) opakovače typu 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 396-8-4 V1.1.1 (875086) - červenec 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 8: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Podčást 4: Rádiové rozhraní (AI) opakovače typu 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 757 V1.2.1 (875504) - červenec 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Služba přenosu zpráv malou rychlostí (LRMS) včetně služby krátkých zpráv (SMS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 428 V1.1.1 (876032) - červenec 2001 aktuální vydání

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na koncové zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 195-4 V1.2.1 (877069) - červenec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 195-6 V1.2.1 (877069) - červenec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 403-2 V1.3.1 (877086) - červenec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 2: Diagramy specifikačního a popisného jazyka (SDL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 403-3 V1.3.1 (877086) - červenec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 659-1 V1.3.1 (877111) - červenec 2001

Přístup a koncová zařízení (AT) - Analogový přístup k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Účastnický linkový protokol v místní smyčce pro zobrazovací (a příbuzné) služby - Část 1: Nespřažený přenos dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 659-2 V1.3.1 (877111) - červenec 2001

Přístup a koncová zařízení (AT) - Analogový přístup k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Účastnický linkový protokol v místní smyčce pro zobrazovací (a příbuzné) služby - Část 2: Spřažený přenos dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 659-3 V1.3.1 (877111) - červenec 2001

Přístup a koncová zařízení (AT) - Analogový přístup k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Účastnický linkový protokol v místní smyčce pro zobrazovací (a příbuzné) služby - Část 3: Kódování zprávy o datovém spoji a parametrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 007-2 V1.2.3 (877128) - červenec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Část provozu, údržby a správy (OMAP) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 069-2 V1.1.3 (877134) - červenec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 069-3 V1.2.2 (877134) - červenec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 070-2 V1.1.2 (877140) - červenec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém č. 7 - Interakce uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 s aplikační částí inteligentní sítě (INAP) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 070-3 V1.1.2 (877140) - červenec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém č. 7 - Interakce uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 s aplikační částí inteligentní sítě (INAP) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 070-4 V1.1.2 (877140) - červenec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém č. 7 - Interakce uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 s aplikační částí inteligentní sítě (INAP) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 141-1 V2.1.1 (877142) - červenec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 1: Specifikace rozhraní NMDS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 217-3 V1.1.1 (877154) - červenec 2001

Rozhraní V v digitálním uzlu služby (SN) - Rozhraní v referenčním bodě VB5.2 pro podporu širokopásmových nebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových přístupových sítí (AN) - Část 3: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 217-4 V1.1.1 (877154) - červenec 2001

Rozhraní V v digitálním uzlu služby (SN) - Rozhraní v referenčním bodě VB5.2 pro podporu širokopásmových nebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových přístupových sítí (AN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a dílčí dodatečná informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 144-6 V1.1.1 (877160) - červenec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 (SS7) - Signalizační aplikace pro službu mobility managementu na rozhraní alfa - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 646-2 V7.1.1 (877171) - červenec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 na signalizační rozhraní mezi ISDN a veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 646-3 V7.1.1 (877171) - červenec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 na signalizační rozhraní mezi ISDN a veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) - Část 3: Specifikace zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 646-4 V7.0.1 (877171) - červenec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 na signalizační rozhraní mezi ISDN a veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 483-2 V1.1.1 (877172) - červenec 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Oznamování poplatků (AoC) - doplňkové služby [mod ISO/IEC 15049:1997] - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a dílčí proforma dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 798 V1.1.1 (877173) - červenec 2001

Služby a protokoly pro zdokonalené sítě (SPAN) - Odmítnutí anonymního volání (ACR) - doplňková služba - Popis služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 453-1 V1.1.2 (877174) - červenec 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Přesměrování - doplňkové služby [mod ISO/IEC 13873:1995] - Část 1: Specifikace zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 491-1 V1.1.2 (877175) - červenec 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Nabídka volání - doplňková služba - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 491-2 V1.1.1 (877175) - červenec 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Nabídka volání - doplňková služba - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a dílčí proforma dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 490-2 V1.1.1 (877177) - červenec 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Předání volání - doplňková služba pro vstupní bod "b" služby VPN - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a dílčí proforma dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 492-2 V1.1.1 (877178) - červenec 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Autentizace bezšňůrového koncového zařízení - doplňkové služby - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a dílčí proforma dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro vstupní bod "b" služby VPN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 464 V1.1.1 (877182) - červenec 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Interakce uživatelské části ISDN (ISUP) verze 4 s aplikační částí inteligentní sítě (INAP) - Část 1: Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.1601:1999]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 198 V1.3.1 (878514) - červenec 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 23 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 215-2 V1.2.1 (878576) - červenec 2001

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi bodem a více body - Část 2: 24 GHz až 30 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 468 V1.4.1 (879012) - červenec 2001

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech digitální televize (DVB)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 744 V1.4.1 (879016) - červenec 2001

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 657 V1.1.1 (879557) - červenec 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Mobilita soukromého uživatele (PUM) - Zprostředkování volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 17877:2000]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 810 V1.1.1 (879558) - červenec 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Mobilita soukromého uživatele (PUM) - Zprostředkování volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 17878:2000]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 819 V1.1.1 (879559) - červenec 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Všeobecné informace jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15771:1998]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 820 V1.1.1 (879560) - červenec 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Všeobecné informace jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15772:1998]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 821 V1.1.1 (879561) - červenec 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Mobilita soukromého uživatele (PUM) - Registrace - doplňková služba [mod ISO/IEC 17876:2000]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 822 V1.1.1 (879562) - červenec 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Mobilita soukromého uživatele (PUM) - Registrace - doplňková služba [mod ISO/IEC 17875:2000]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 957-7 (940201) - červenec 2001 aktuální vydání

Stacionární tréninková zařízení - Část 7: Veslovací trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody

190 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN P ENV 13609-2 (980010) - červenec 2001

Zdravotnická informatika - Zprávy pro údržbu podpůrných informací v systému zdravotní péče - Část 2: Aktualizace specifických informací zdravotnické laboratoře

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020.

550 Kč