ČSN EN 12583 (386481) Zrušená norma

Zařízení pro zásobování plynem – Kompresní stanice – Funkční požadavky

ČSN EN 12583 Zařízení pro zásobování plynem – Kompresní stanice – Funkční požadavky
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje specifické funkční požadavky pro navrhování, stavbu, provoz, údržbu a činnosti spojené s odstavováním z provozu k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti kompresních stanic.
Tato evropská norma platí pro plynové kompresní stanice s nejvyšším provozním tlakem (MOP) nad 16 bar a s celkovým příkonem na hřídeli nad 1 MW. Pro stávající kompresní stanice platí tato evropská norma pro nové kompresorové soustrojí. V případě probíhající změny/úpravy stávajícího zařízení smí být věnována náležitá pozornost požadavkům této evropské normy.
Tato evropská norma neplatí pro kompresní stanice, které byly uvedeny do provozu před vydáním této evropské normy.
Účelem této evropské normy je:
- zajistit zdraví a bezpečnost veřejnosti a všech namístě obsluhujících pracovníků;
- pokrytí otázek týkajících se životního prostředí a
- zabránit náhodně způsobeným škodám na majetku.
Tato evropská norma stanovuje společné základní zásady platné pro zařízení pro zásobování plynem. Uživatelé této normy si mají uvědomit, že v členských zemích CEN může platit podrobnější národní norma a/nebo pravidla praxe.
Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly praxe, vycházejícími z výše uvedených základních zásad.
V případě konfliktu s přísnějším ustanovením národního právního předpisu/technického normativního dokumentu s požadavky této evropské normy má národní právní předpis/technický předpis přednost, jak je vidět v CEN/TR 13737 (všechny části). CEN/TC 13737 (všechny části) poskytují:
- upřesnění všech právních předpisů/nařízení s předpisy platnými v členském státě;
- případné přísnější národní požadavky;
- národní kontaktní místo pro nejnovější informace.
Tato evropská norma neplatí pro:
- příbřežní kompresní stanice;
- kompresorové stanice v plnicích stanicích stlačeného zemního plynu;
- zařízení zákazníka, které je umístěno po proudu za předávacím místem plynu;
- navrhování a stavbu pohonných jednotek (viz příloha C).
Pro zásobování veřejných podniků, jako jsou malé kotle pro ústřední vytápění, se doporučuje odkázat na EN 1775.

Označení ČSN EN 12583 (386481)
Katalogové číslo 95713
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 2014
Datum účinnosti 1. 9. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963957135
Norma byla zrušena k 1. 10. 2022
a nahrazena ČSN EN 12583 (386481)
Tato norma nahradila ČSN EN 12583 (386481) z července 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo