ČSN EN 12583 (386481) Zrušená norma

Zásobování plynem - Kompresní stanice - Funkční požadavky

ČSN EN 12583 Zásobování plynem - Kompresní stanice - Funkční požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje specifické funkční požadavky pro navrhování, stavbu, provoz, údržbu a činnosti spojené s vyřazováním kompresních stanic z provozu.
Tato evropská norma platí pro plynové kompresní stanice s nejvyšším provozním tlakem (MOP) nad 16 barů a s celkovým příkonem na hřídeli nad 1 MW. Tuto normu není nutno aplikovat na plynové kompresní stanice, které byly uvedeny do provozu před vydáním této normy.
U plynových kompresních stanic v provozu se tato norma vztahuje přiměřeně pouze na jejich části, které mají být upravovány, rozšiřovány nebo vyřazovány z provozu. Tuto normu lze rovněž používat bez omezení pro provoz a údržbu.
Cílem této evropské normy je zajistit bezpečnost okolí a všech zaměstnanců, splnit požadavky na ochranu životního prostředí a zabránit škodám na majetku.
Tato evropská norma stanovuje společné základní zásady pro zařízení pro zásobování plynem. Uživatelé této normy si mají uvědomit, že v členských zemích CEN mohou platit podrobnější národní normy a/nebo pravidla pro praxi. Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly pro praxi vycházejícími z výše uvedených základních zásad. Pokud národní právní a ostatní předpisy obsahují přísnější požadavky, než jsou stanoveny v této normě, uplatňují se požadavky těchto předpisů.
Tato norma neplatí pro :
- mimobřežní plynové kompresní stanice;
- plynové kompresní stanice v plnicích stanicích stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla. Na obrázku 1 jsou znázorněny schématicky kompresní stanice v zařízeních pro zásobování plynem.
POZNÁMKA Touto normou není dotčena problematika ČSN 10 5190, která neplatí pro kompresní stanice spadající pod tuto normu.

Označení ČSN EN 12583 (386481)
Katalogové číslo 62059
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 2001
Datum účinnosti 1. 8. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963620596
Norma byla zrušena k 1. 9. 2014
a nahrazena ČSN EN 12583 (386481)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo