Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN ISO 7785-2 (856024) Zrušená norma

Stomatologie - Stomatologické násadce - Část 2: Přímé a převodové kolénkové násadce

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8560 Nástroje a pomůcky pro zubní lékařství

ICS: 11.060.20 Stomatologická zařízení

Označení ČSN EN ISO 7785-2 (856024)
Katalogové číslo 62046
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 2001
Datum účinnosti 1. 8. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963620466
Norma byla zrušena k 1. 3. 2013
a nahrazena ČSN EN ISO 14457 (856016)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 7785-2 (856024) z ledna 1999
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma ISO 7785-2:1995 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 106 "Stomatologie" a převzata jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 55 "Stomatologie", jejíž sekretariát zajišťuje DIN. Text tohoto druhého vydání ISO 7785-2 byl schválen CEN jako EN ISO 7785-2:1997 bez jakýchkoliv modifikací.
Evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro přímé a převodové kolénkové násadce k použití na pacientech. Obsahuje také specifikace pokynů výrobce, balení a značení. Kromě těchto požadavků existují další hlediska pro materiály, konstrukci a všeobecné řešení násadců, která nelze zcela objektivně určit nebo hodnotit. Jsou však považována za splněná, je-li splněna řada objektivně ověřitelných požadavků.
Přímé a převodové kolénkové násadce jsou stomatologické násadce, poháněné stomatologickými nízkonapěťovými nebo vzduchovými motory. Násadec má uživateli umožňovat pohodlné použití a jednoduché zacházení. Vnější povrchy mají být snadno čistitelné a zvláštní pozornost je nutno věnovat konstrukci úchopných povrchů pro manipulaci uživatelem. Všechny materiály použité pro konstrukci násadců mají být vhodné pro jejich zamýšlené použití a mají být odolné vůči čisticím, dezinfekčním a sterilizačním postupům podle doporučení výrobce.
Tato část ISO 7785 se odvolává, je-li to potřebné, na základní normu na bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů IEC 601-1:1988 uvedením jednotlivých článků této normy. Tato část ISO 7785 je nadřazena IEC 601-1:1988, jak je stanoveno v jednotlivých kapitolách této části normy.
V návrhu opatření při předání české veze normy do schvalovacího řízení ČSNI je navržen termín vyhlášení k 1.6. 2001. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 7785-2 (85 6024) z února 1999.

Náhled obsahu normy