ČSN IEC 61774 (333306)

Venkovní vedení - Meteorologická data pro stanovení klimatického zatížení

ČSN IEC 61774 Venkovní vedení - Meteorologická data pro stanovení klimatického zatížení
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Cílem této Technické zprávy (typ 2) je poskytnutí informací o metodách vyvíjených klimatických zatěžovacích databází. To je nezbytné pro zavedení IEC 60826, která tvoří rámec národních norem při navrhování venkovních vedení. Pro její praktické použití je však nutné, aby projektanti získávali a využívali klimatická data, neboť v existujících stavebních předpisech a normách nejsou k dispozici dostatečné informace. Zvláště je nedostatek informací o zatížení námrazou.
Cílem této zprávy je:
a) zpráva o dostupnosti a správném použití klimatických dat
b) doporučení jednoduchých standardních měřicích technik
c) přehled námrazových modelů pro výpočet zatížení námrazou.

Podrobnosti každého výše zmíněného případu návrhových zatížení venkovních vedení jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách. Kapitola 3 popisuje způsob spojení těchto případů dohromady.

Označení ČSN IEC 61774 (333306)
Katalogové číslo 62199
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 2001
Datum účinnosti 1. 8. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963621999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)