ČSN (normy i změny) z října 2000

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 9431 (013403) - říjen 2000

Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu

190 Kč

ČSN EN ISO 6284 (013405) - říjen 2000

Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek

125 Kč

ČSN EN ISO 7518 (013439) - říjen 2000

Výkresy pozemních staveb - Kreslení demolic a přestaveb

125 Kč

ČSN EN ISO 11091 (013448) - říjen 2000

Výkresy pozemních staveb - Kreslení zahradních úprav

230 Kč

ČSN 01 3481/změna Z2 (013481) - říjen 2000

Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí

32 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 2064 (038155) - říjen 2000

Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se měření tloušťky

125 Kč

07 Kotle

ČSN EN 720-1 (078310) - říjen 2000

Lahve na přepravu plynů - Plyny a plynné směsi - Část 1: Vlastnosti čistých plynů

230 Kč

ČSN EN 849/změna A1 (078606) - říjen 2000

Lahve na přepravu plynů - Ventily pro lahve - Technické podmínky a typové zkoušky

125 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN ISO 5855-1 (313031) - říjen 2000 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - MJ závity - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 5855-2 (313031) - říjen 2000 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - MJ závity - Část 2: Mezní rozměry pro šrouby a matice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 5855-3 (313031) - říjen 2000

Letectví a kosmonautika - MJ závity - Část 3: Mezní rozměry pro šroubení pro vedení tekutin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 3161 (313032) - říjen 2000

Letectví a kosmonautika - UNJ závity - Všeobecné požadavky a mezní rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 3203 (313160) - říjen 2000

Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, normálním dříkem, s dlouhým MJ závitem, kovové, povlakované nebo nepovlakované, střední pevnost menší nebo rovna 1 100 MPa - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 12258 (313176) - říjen 2000

Letectví a kosmonautika - Šrouby s redukovanou dvanáctihrannou hlavou, normálním dříkem, s dlouhým MJ závitem, kovové, povlakované nebo nepovlakované - Třída: 1275 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 5858 (313303) - říjen 2000 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s maximální provozní teplotou nižší nebo rovnou 425°C - Technická dodací specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 8538 (313315) - říjen 2000

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, se zahloubením a návlečnou podložkou - Třída: 1100 MPa/235 °C, 1100 MPa/315 °C a 1100 MPa/425 °C - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2138 (313411) - říjen 2000 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Podložky ploché, velké, ocelové, kadmiované

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2913 (313414) - říjen 2000 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Podložky ploché, ocelové, kadmiované

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 3168 (313561) - říjen 2000

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování s válcovým zahloubením, pevné, jednostranné - Třída: 1100 MPa/235 °C, 1100 MPa/315 °C a 1100 MPa/425 °C - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 12272 (313584) - říjen 2000

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování s válcovým zahloubením, posuvné, dvoustranné, s MJ závitem - Třída: 900 MPa/235 °C, 900 MPa/315 °C a 900 MPa/415 °C - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 12278 (313587) - říjen 2000

Letectví a kosmonautika - Samojistné, samostavitelné matice s válcovým sedlem, s MJ závitem - Třída: 900 MPa/235°C, 1100 MPa/235°C, 1250 MPa/235°C, 1550 MPa/235°C - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 12280 (313588) - říjen 2000

Letectví a kosmonautika - Pružné pojistky z plechu pro samojistné matice s válcovým sedlem - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 9763 (313702) - říjen 2000

Letectví a kosmonautika - Montáž lanek pro řízení letadla - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 10955 (313703) - říjen 2000

Letectví a kosmonautika - Koncovky a napínáky pro lanka řízení letadla - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 9418 (314303) - říjen 2000

Letectví a kosmonautika - Nýty plné z hliníku a slitin hliníku - Technické dodací specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 12281 (314330) - říjen 2000

Letectví a kosmonautika - Nýty plné, se zápustnou hlavou s úhlem 100°, kovové, chráněné nebo nechráněné - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 4171 (319110) - říjen 2000

Vybavení pro leteckou dopravu zboží - Vzájemně uznávané letecké palety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 8268 (319112) - říjen 2000

Vybavení pro leteckou dopravu zboží - Zařízení pro dopravu automobilů - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 9031 (319113) - říjen 2000

Vybavení pro leteckou dopravu zboží - Zařízení pro manipulaci s kusovým zbožím - Značky pro piktogramy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 6965 (319116) - říjen 2000

Letadlo - Samohybný podvozek zdvihače kontejnerů a nadměrných nákladů - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 11241 (319119) - říjen 2000

Letadlo - Zařízení pro přepravu leteckých motorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 9666 (319312) - říjen 2000

Letadlo - Samohybné fekální vozidlo - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(221) +A1/změna Z1 (330050) - říjen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky

190 Kč

ČSN IEC 60050-121 (330050) - říjen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.03t, A2 10.10t, A3 7.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 225 Kč

ČSN IEC 27-1/změna Z1 (330100) - říjen 2000

Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN IEC 27-2 +2A+2B/změna Z2 (330100) - říjen 2000

Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 2: Telekomunikace a elektronika

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 27-2 +2A+2B/změna Z3 (330100) - říjen 2000

Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 2: Telekomunikace a elektronika

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61334-4-33 (334740) - říjen 2000 aktuální vydání

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-33: Protokoly dálkového přenosu dat - Vrstva datového spoje - Spojově orientovaný protokol

340 Kč

ČSN EN 61334-4-61 (334740) - říjen 2000 aktuální vydání

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-61: Protokoly dálkového přenosu dat - Síťová vrstva - Bezspojový protokol

350 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 5791-2-5/změna Z1 (345791) - říjen 2000

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-5: Zkouška Sa: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 5791-2-9/změna Z1 (345791) - říjen 2000

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-9: Návod ke zkouškám slunečním zářením

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-74 (345791) - říjen 2000

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Xc: Znečištění kapalinami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

420 Kč

ČSN IEC 68-2-33/změna Z1 (345791) - říjen 2000

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-33: Návod ke zkouškám změnou teploty

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 68-2-50/změna Z1 (345791) - říjen 2000

Základní zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkoušky Z/AFc: Kombinované zkoušky chlad/vibrace (sinusové) jak pro vzorky uvolňující teplo, tak pro vzorky neuvolňující teplo

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 68-2-51/změna Z1 (345791) - říjen 2000

Základní zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkoušky Z/BFc: Kombinované zkoušky suché teplo/vibrace (sinusové) jak pro vzorky uvolňující teplo, tak pro vzorky neuvolňující teplo

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 68-5-2/změna Z1 (345791) - říjen 2000

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 5-2: Návod pro navrhování zkušebních metod. Termíny a definice

125 Kč

ČSN EN 60264-3-2 (347393) - říjen 2000

Balení vodičů pro vinutí - Část 3-2: Cívky s kuželovým bubnem - Specifikace vratných cívek z termoplastického materiálu

125 Kč

ČSN EN 60264-3-4 (347393) - říjen 2000

Balení vodičů pro vinutí - Část 3-4: Cívky s kuželovým bubnem - Základní rozměry kontejnerů pro cívky s kuželovým bubnem

125 Kč

ČSN EN 60264-3-5 (347393) - říjen 2000 aktuální vydání

Balení vodičů pro vinutí - Část 3-5: Cívky s kuželovým bubnem - Specifikace pro cívkové kontejnery vyrobené z termoplastického materiálu

125 Kč

ČSN IEC 287-1-2 (347420) - říjen 2000

Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1: Rovnice pro výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet ztrát - Oddíl 2: Činitele pro výpočet ztrát vířivými proudy v pláštích kabelů uspořádaných ve dvou obvodech uložených vedle sebe

340 Kč

ČSN IEC 287-2-2 (347420) - říjen 2000

Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 2: Tepelný odpor - Oddíl 2: Postup výpočtu přepočítacích součinitelů pro kabely seskupené na vzduchu chráněné před slunečním zářením

190 Kč

ČSN EN 50183 (347507) - říjen 2000

Dráty ze slitiny Al-Mg-Si pro vodiče venkovních vedení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN EN 50189 (347508) - říjen 2000

Pozinkované ocelové dráty pro vodiče venkovních vedení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN 34 7614-2 (347614) - říjen 2000

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 2: Doplňující zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.02t

670 Kč

ČSN 34 7614-3L (347614) - říjen 2000

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 3: Samonosné kabely s izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 3L: Svazkové žíly pro provoz a stavbu venkovních distribučních vedení (typ 3L-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-4B (347614) - říjen 2000

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4B: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typy 4B-1 a 4B-2)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.02t

315 Kč

ČSN 34 7614-4E (347614) - říjen 2000

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4E: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typ 4E-1)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.02t

315 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN 35 1112/změna Z1 (351112) - říjen 2000

Suché výkonové transformátory

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 1112/změna Z2 (351112) - říjen 2000

Suché výkonové transformátory

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 1112/změna Z3 (351112) - říjen 2000

Suché výkonové transformátory

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-5-1/změna A1 (354101) - říjen 2000

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

Změna byla zrušena k 1. únoru 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-5-1/změna A12 (354101) - říjen 2000

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

Změna byla zrušena k 1. únoru 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-5-2 ed. 2/změna A1 (354101) - říjen 2000

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-7-1/změna A1 (354101) - říjen 2000

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 7: Pomocná zařízení - Oddíl 1: Svorkovnice pro měděné vodiče

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62019 (354172) - říjen 2000

Elektrická příslušenství - Jističe a podobná zařízení pro domovní použití - Jednotky s pomocnými kontakty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.03t, A11 3.06t, A12 5.15t

820 Kč

ČSN EN 61076-3-100 (354621) - říjen 2000

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 3-100: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro řadu stíněných konektorů s lichoběžníkovými pouzdry s nevyměnitelnými páskovými kontakty vzdálenými 1,27 mm ve dvou řadách

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60938-2 (358271) - říjen 2000

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.08t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

295 Kč

ČSN EN 60938-2-1 (358271) - říjen 2000

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Tlumivky, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky - Úroveň hodnocení D

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60938-2-2 (358271) - říjen 2000

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace - Tlumivky, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (pouze bezpečnostní zkoušky)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61754-16 (359244) - říjen 2000

Rozhraní optických konektorů - Část 16: Druh optických konektorů typu PN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-35/Oprava 1 (361040) - říjen 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61011-1/změna Z1 (361080) - říjen 2000

Zdroje energie pro elektrické ohradníky. Bezpečnostní požadavky na bateriové zdroje pro elektrické ohradníky připojitelné k síti

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61011-2/změna Z1 (361080) - říjen 2000

Zdroje energie pro elektrické ohradníky. Bezpečnostní požadavky na bateriové zdroje pro elektrické ohradníky nepřipojitelné k síti

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61011/změna Z1 (361080) - říjen 2000

Zdroje energie pro elektrické ohradníky. Bezpečnostní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky napájené ze sítě

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-13/Oprava 1 (361960) - říjen 2000

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-16/Oprava 1 (361960) - říjen 2000

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-16: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení regulující hladinu vody plovákového typu pro domácnost a podobné použití

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50072/změna Z2 (364800) - říjen 2000

Zdravotnické elektrické přístroje. Zvláštní požadavky na bezpečnost přístrojů pro peritoneální dialýzu

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1-4/změna Z1 (364800) - říjen 2000

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 4. skupinová norma: Programovatelné zdravotnické elektrické systémy

190 Kč

ČSN EN 60601-2-16/Oprava 1 (364800) - říjen 2000

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na bezpečnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-38/změna Z1 (364800) - říjen 2000

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-38: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektrických nemocničních lůžek

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50221/Oprava 1 (367525) - říjen 2000

Specifikace společného rozhraní pro podmíněný přístup a jiná použití dekodéru digitálního televizního vysílání

20 Kč

ČSN EN 60936/změna Z2 (367850) - říjen 2000

Lodní radar. Provozní a technické požadavky. Metody a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60908 (368405) - říjen 2000 aktuální vydání

Záznam zvuku - Systém digitálního záznamu zvuku na kompaktní disk (CD-DA)

770 Kč

ČSN EN 61834-3 (368553) - říjen 2000

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 3: Formát HD pro systémy 1125/60 a 1250/50

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61966-2-1 (368610) - říjen 2000

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-1: Management barev - Aktuální prostor barev RGB - sRGB

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.03t, Oprava 1 8.14t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

117 Kč

ČSN ISO/IEC 13346-3 (369330) - říjen 2000 aktuální vydání

Informační technologie - Struktura nosiče a souboru média určeného k jednorázovému zápisu a k přepisování používajícího nesekvenční záznam pro výměnu informací - Část 3: Struktura nosiče

350 Kč

ČSN ISO/IEC 10746-1 (369526) - říjen 2000

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Referenční model: Přehled

770 Kč

ČSN ISO/IEC 10746-4 (369526) - říjen 2000

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Referenční model: Sémantika architektury

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 8.04t

880 Kč

ČSN EN 28879/Oprava 2 (369825) - říjen 2000

Zpracování informací. Textové a kancelářské systémy. Standardní univerzální vyznačovací jazyk (SGML)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 5223 (461012) - říjen 2000

Zkušební síta pro obiloviny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.16t

190 Kč

ČSN ISO 1212 (462904) - říjen 2000

Jablka - Skladování v chladírnách

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 313-2 (490013) - říjen 2000 aktuální vydání

Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 2: Terminologie

230 Kč

ČSN 49 2120/změna Z2 (492120) - říjen 2000

Dřevěné podlahoviny. Základní ustanovení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0576 (560576) - říjen 2000

Čokoláda a čokoládové cukrovinky - Stanovení obsahu mléčného tuku

190 Kč

ČSN 56 0577 (560577) - říjen 2000

Čokoláda a čokoládové cukrovinky - Stanovení obsahu tukuprosté mléčné sušiny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.10t

145 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0105-4/změna Z3 (570105) - říjen 2000

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných. Stanovení obsahu tuku

32 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 9832/změna Z1 (588794) - říjen 2000

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení zbytkového obsahu technického hexanu

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN EN ISO 14526-1 (642201) - říjen 2000

Plasty - Fenolické práškové lisovací hmoty (PF-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci

190 Kč

ČSN EN ISO 14526-2 (642201) - říjen 2000

Plasty - Fenolické práškové lisovací hmoty (PF-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 14526-3 (642201) - říjen 2000

Plasty - Fenolické práškové lisovací hmoty (PF-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty

190 Kč

ČSN EN ISO 14527-1 (642202) - říjen 2000

Plasty - Močovino-formaldehydové a močovino/melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (UF- a UF/MF- PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci

190 Kč

ČSN EN ISO 14527-2 (642202) - říjen 2000

Plasty - Močovino-formaldehydové a močovino/melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (UF- a UF/MF-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 14527-3 (642202) - říjen 2000

Plasty - Močovino-formaldehydové a močovino/melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (UF- a UF/MF-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty

125 Kč

ČSN EN ISO 14530-1 (642205) - říjen 2000

Plasty - Nenasycené polyesterové práškové lisovací hmoty (UP-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci

190 Kč

ČSN EN ISO 14530-2 (642205) - říjen 2000

Plasty - Nenasycené polyesterové práškové lisovací hmoty (UP-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 14530-3 (642205) - říjen 2000

Plasty - Nenasycené polyesterové práškové lisovací hmoty (UP-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty

125 Kč

ČSN EN ISO 15252-1 (642206) - říjen 2000

Plasty - Epoxidové práškové lisovací hmoty (EP-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci

190 Kč

ČSN EN ISO 15252-2 (642206) - říjen 2000

Plasty - Epoxidové práškové lisovací hmoty (EP-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 15252-3 (642206) - říjen 2000

Plasty - Epoxidové práškové lisovací hmoty (EP-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13299 (654828) - říjen 2000

Hnojiva - Stanovení průtokové rychlosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13131 (656038) - říjen 2000

Kapalné ropné výrobky - Stanovení niklu a vanadu atomovou absorpční spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 241 (656039) - říjen 2000

Kapalné ropné výrobky - Stanovení sodíku atomovou absorpční spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 356 (700595) - říjen 2000

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

230 Kč

ČSN 70 4080/změna Z1 (704080) - říjen 2000

Laboratorní sklo. Skleněné nálevky. Všeobecné technické požadavky

32 Kč

ČSN ISO 4798 (704081) - říjen 2000

Laboratorní sklo - Filtrační nálevky

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 12039 (727635) - říjen 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení přilnavosti posypu

190 Kč

ČSN EN 12310-1 (727636) - říjen 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti protrhávání (dřík hřebíku)

125 Kč

ČSN EN 12311-1 (727637) - říjen 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení tahových vlastností

125 Kč

ČSN EN 12316-1 (727638) - říjen 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích

190 Kč

ČSN EN 12317-1 (727639) - říjen 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení smykové odolnosti ve spojích

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0602/změna Z1 (730602) - říjen 2000

Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ENV 1993-1-1/změna Z1 (731401) - říjen 2000

Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Změna byla zrušena k 1. lednu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ENV 1993-1-3/změna Z1 (731402) - říjen 2000

Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily

Změna byla zrušena k 1. lednu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ENV 1994-1-1/změna Z1 (732089) - říjen 2000

Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Změna byla zrušena k 1. lednu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12414 (737080) - říjen 2000

Zařízení ke kontrole parkování vozidel - Automaty pro platbu a výdej parkovacích lístků - Technické a funkční požadavky

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 11683/Oprava 1 (774001) - říjen 2000

Balení - Hmatatelné výstrahy - Požadavky

20 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 12959 (795211) - říjen 2000

Obuv - Zkoušení klenků - Podélná tuhost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12800 (795212) - říjen 2000

Obuv - Zkoušení napínacích stélek - Rozměrová stálost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12801 (795213) - říjen 2000

Obuv - Zkoušení napínacích stélek podšívek a podšívkových stélek - Odolnost proti potu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12803 (795214) - říjen 2000

Obuv - Zkoušení podešví - Pevnost v tahu a prodloužení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 136/Oprava 1 (832210) - říjen 2000

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Požadavky, zkoušení a značení

20 Kč

ČSN EN 140/Oprava 1 (832211) - říjen 2000

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - Požadavky, zkoušení a značení

20 Kč

ČSN EN 270/změna A1 (832263) - říjen 2000

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s přívodem tlakového vzduchu s připojenou kuklou. Požadavky, zkoušení a značení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 271/změna A1 (832264) - říjen 2000

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s přívodem tlakového vzduchu nebo s přívodem čistého (netlakového) vzduchu s připojenou kuklou určenou pro otryskávací práce. Požadavky, zkoušení a značení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9241-6 (833582) - říjen 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 6: Požadavky na pracovní prostředí

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 737-3/změna A1 (852761) - říjen 2000

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 3: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 577 ed. 15 (872576) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 4.23.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 608 ed. 9 (872614) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11 verze 4.21.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 607-1 ed. 13 (872648) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.26.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 607-3 ed. 12 (872648) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.26.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 607-3 ed. 13 (872648) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.27.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 607-1 V5.9.1 (872648) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 5.9.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 607-1 V6.1.1 (872648) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 6.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 607-1 V7.0.1 (872648) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 9 (872659) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.14.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 723 V7.0.2 (872662) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce zpracování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) - Všeobecný popis (GSM 06.51 verze 7.0.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 724 V7.0.1 (872663) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.53 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 728 V7.0.1 (872664) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.62 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 729 V7.0.1 (872665) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.81 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 730 V7.0.1 (872666) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.82 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 737 V7.0.1 (872667) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) a plnou rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 726 V6.0.1 (872668) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Transkódování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.60 verze 6.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 726 V7.0.2 (872668) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Transkódování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.60 verze 7.0.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 903 V7.0.1 (872672) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 03.50 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 904 V7.0.2 (872673) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přenosové služby (BS) podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.02 verze 7.0.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 918 ed. 5 (872677) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně o doplňkových službách (GSM 02.04 verze 5.7.4)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 918 V7.1.2 (872677) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně o doplňkových službách (GSM 02.04 verze 7.1.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 919 V7.0.1 (872678) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 920 V7.0.1 (872679) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 923 V7.0.1 (872682) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Popis subsystému informace o platbách (CAI) (GSM 02.24 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 931 V7.0.1 (872684) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení transparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.45 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 937 V7.0.1 (872686) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Linková vrstva (DL) - Všeobecná hlediska (GSM 04.05 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 938 ed. 4 (872687) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace linkové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 5.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 938 V6.1.1 (872687) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace linkové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 6.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 938 V7.0.1 (872687) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace linkové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 943 V7.0.1 (872690) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Podpora služby krátkých zpráv více účastníkům (SMSCB) na rádiovém rozhraní (GSM 04.12 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 944 V7.0.1 (872691) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Požadavky na funkci rádiového rozhraní (GSM 04.13 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 727 V7.0.1 (872692) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.61 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 909 V7.1.1 (872694) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 910 ed. 8 (872695) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 5.11.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 910 V6.5.1 (872695) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 6.5.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 910 V7.1.1 (872695) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 916 ed. 8 (872699) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Soubor příkazů AT pro pohyblivé zařízení (ME) GSM (GSM 07.07 verze 5.9.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 940 ed. 7 (872701) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.13.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 940 V6.4.3 (872701) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 6.4.3)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 940 V7.1.3 (872701) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 7.1.3)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 948 ed. 4 (872702) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení skupinového volání (GCC) (GSM 04.68 verze 5.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 948 V7.0.1 (872702) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení skupinového volání (GCC) (GSM 04.68 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 949 ed. 4 (872703) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 5.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 949 V6.1.1 (872703) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 6.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 949 V7.0.1 (872703) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 959 V7.0.1 (872704) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Modulace (GSM 05.04 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 966 V7.0.2 (872705) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Funkce zpracování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.02 verze 7.0.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 969 V7.0.1 (872706) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Kódování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.20 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 970 V7.0.1 (872707) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.21 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 971 V7.0.1 (872708) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.22 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 911 V6.5.1 (872709) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 6.5.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 911 V7.1.1 (872709) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 912 V6.5.1 (872710) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 6.5.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 912 V7.1.1 (872710) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 924 ed. 3 (872711) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - stupeň 1 (GSM 02.67 verze 5.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 924 V6.1.1 (872711) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - stupeň 1 (GSM 02.67 verze 6.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 924 V7.0.1 (872711) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - stupeň 1 (GSM 02.67 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 926 V7.0.2 (872713) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - stupeň 1 (GSM 02.69 verze 7.0.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 928 V7.0.1 (872714) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení doplňkových služeb (GSM 03.11 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 935 V7.0.1 (872720) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Oznamování poplatků (AoC) - doplňkové služby - stupeň 2 (GSM 03.86 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 945 V7.0.3 (872722) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21 verze 7.0.3)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 947 V7.0.1 (872724) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - stupeň 3 (GSM 04.67 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 951 V7.0.1 (872726) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Identifikace přípojky - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.81 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 952 V7.0.2 (872727) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přesměrování spojení (CF) - doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.82 verze 7.0.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 953 V7.0.1 (872728) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Čekání na spojení (CW) a přidržení spojení (HOLD) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.83 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 954 V7.0.1 (872729) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Více účastníků (MPTY) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.84 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 955 V7.0.1 (872730) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Oznamování poplatků (AoC) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.86 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 957 V7.0.1 (872732) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nestrukturovaná data doplňkové služby (USSD) - stupeň 3 (GSM 04.90 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 958 V7.0.1 (872733) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - stupeň 3 (GSM 04.91 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 960 V7.0.2 (872734) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Funkce zpracování (GSM 06.01 verze 7.0.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 962 V7.0.1 (872735) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.11 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 963 V7.0.1 (872736) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.12 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 964 V7.0.1 (872737) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.31 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 972 V7.0.1 (872738) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.41 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 973 V7.0.1 (872739) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.42 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 974 ed. 9 (872740) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 5.13.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 979 V7.0.1 (872744) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály s poloviční rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.61 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 961 V7.0.2 (872745) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Kódování (GSM 06.10 verze 7.0.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 965 V7.0.1 (872746) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.32 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 967 V7.0.1 (872747) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.06 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 968 V7.0.1 (872748) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.07 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 725 V7.0.1 (872757) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.54 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 349 V6.4.1 (872763) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 6.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 349 V7.0.1 (872763) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 7.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 344 V6.4.1 (872764) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 2 (GSM 03.60 verze 6.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 344 V7.1.1 (872764) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 2 (GSM 03.60 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 347 V7.1.1 (872765) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Protokol výběru GPRS (GTP) přes rozhraní Gn a Gp (GSM 09.60 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 086 V7.0.2 (872766) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace zkoušky shody modulu identity účastníka (SIM) (GSM 11.17 verze 7.0.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 420 V4.0.1 (872767) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Pohyblivé stanice pracující v pásmu DCS 1 800 i v pásmu GSM 900 - Telefonie (GSM 13.02 verze 4.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 702 V7.1.2 (872768) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Popis služby, stupeň 1 (GSM 02.87 verze 7.1.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 703 V7.0.2 (872769) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Adaptivní vícerychlostní (AMR) kanály - Funkce zpracování hovoru - Všeobecný popis (GSM 06.71 verze 7.0.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 704 V7.1.1 (872770) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Adaptivní vícerychlostní (AMR) kanály - transkódování hovoru (GSM 06.90 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 705 V7.0.2 (872771) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Náhrada a umlčení ztracených rámců adaptivních vícerychlostních (AMR) hovorových kanálů (GSM 06.91 verze 7.0.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 706 V7.1.1 (872772) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska vytváření hlukového pozadí adaptivních vícerychlostních (AMR) hovorových kanálů (GSM 06.92 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 707 V7.1.1 (872773) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nespojitý přenos (DTX) adaptivních vícerychlostních (AMR) hovorových kanálů (GSM 06.93 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 709 V7.0.2 (872774) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Linkové přizpůsobení (GSM 05.09 verze 7.0.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 710 V7.0.2 (872775) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Stupeň 2 (GSM 03.87 verze 7.0.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 711 V7.0.2 (872776) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Stupeň 3 (GSM 04.87 verze 7.0.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 708 V7.1.1 (872777) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Detekce hlasové aktivity (VAD) pro adaptivní vícerychlostní (AMR) hovorové kanály - Všeobecný popis (GSM 06.94 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 715 V7.0.2 (872778) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Podpora přenositelnosti čísla pohyblivé služby (MNP) - Popis služby - Stupeň 1 (GSM 02.66 verze 7.0.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 712 V7.1.1 (872779) - říjen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Adaptivní vícerychlostní (AMR) hovorové kanály - Kód ANSI-C pro hlasový kodek AMR (GSM 06.73 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 462 V1.1.1 (873006) - říjen 2000

Lidský činitel (HF) - Symboly k identifikaci telekomunikačních prostředků pro neslyšící a nedoslýchavé

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 273 V1.1.3 (873630) - říjen 2000

Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Fáze 2 - Popis služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-10-11 ed. 2 (875042) - říjen 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 11: Čekající volání (CW)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-10-12 ed. 2 (875042) - říjen 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 12: Držení volání (CH)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-10-4 ed. 2 (875042) - říjen 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-11-13 ed. 1 (875042) - říjen 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 13: Dokončení volání obsazeného účastníka (CCBS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-12-13 ed. 1 (875042) - říjen 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 13: Dokončení volání obsazeného účastníka (CCBS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-3-3 ed. 1 (875042) - říjen 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 3: Skupinové volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-3-5 ed. 1 (875042) - říjen 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 5: Mobilita managementu jako přídavný rys sítě (ANF- ISIMM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 396-5 ed. 1 (875086) - říjen 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Spádové rádiové rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 396-8-1 ed. 1 (875086) - říjen 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 8: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Podčást 1: Rádiové rozhraní (AI) mezi dvěma pohyblivými stanicemi (MS-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 391 V1.1.1 (875098) - říjen 2000

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení datových komunikací s krátkým dosahem - Přístupový protokol, pravidla obsazení a odpovídající technické vlastnosti přenosu dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 361-2 V1.1.1 (875529) - říjen 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Profil specifikace spolupráce protokolu mobility ISDN (IMIP) - Část 2: Spolupráce DECT/ISDN pro podporu globálního systému mobilních komunikací (GSM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 650 V1.1.1 (875531) - říjen 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil multimediálního přístupu DECT (DMAP) - Profil specifického aplikačního přístupu (ASAP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 649 V1.1.1 (875532) - říjen 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 009-3 ed. 1 (877003) - říjen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) (v režimu bez spojení a se spojením ve třídě 2) podporující mezinárodní propojení - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 009-2 V1.3.2 (877003) - říjen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) (v režimu bez spojení a se spojením ve třídě 2) podporující mezinárodní propojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 138-5 V2.1.2 (877030) - říjen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 347-1 V2.2.2 (877050) - říjen 2000

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 1: Specifikace rozhraní V5.2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 347-2 V2.1.3 (877050) - říjen 2000

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 207-4 V1.2.4 (877059) - říjen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 207-6 V1.2.3 (877059) - říjen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 369-6 V1.4.2 (877077) - říjen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 402-4 V1.2.3 (877085) - říjen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 4: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro všeobecný protokol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 403-1 V1.3.2 (877086) - říjen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.931 : 1993)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 403-6 V1.2.2 (877086) - říjen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 6: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 403-7 V2.1.2 (877086) - říjen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 7: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 443-6 V1.1.3 (877095) - říjen 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 004-2 V1.1.2 (877123) - říjen 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Funkce a zprávy úrovně 3 části přenosu zpráv (MTP) pro podporu mezinárodního propojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 060-6 V1.1.4 (877126) - říjen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Řízení základního volání - Rozšíření ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 001-4 V1.1.4 (877138) - říjen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zábrana odchozího volání (OCB) - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 001-6 V1.1.4 (877138) - říjen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zábrana odchozího volání (OCB) - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 003-4 V1.1.3 (877150) - říjen 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 003-6 V1.1.3 (877150) - říjen 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 067-4 V1.1.3 (877151) - říjen 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 067-6 V1.1.3 (877151) - říjen 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 462-4-2 V1.1.1 (878529) - říjen 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 4-2: Taktovací charakteristiky řízených hodin vhodných pro synchronizaci zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 462-6-2 V1.1.1 (878529) - říjen 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 6-2: Taktovací charakteristiky primárních referenčních hodin - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 636 V1.2.1 (878535) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Vícenásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 639 V1.2.1 (878536) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy sub-STM1, pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s odstupem kanálů kolem 28 MHz při souhlasné polarizaci a 14 MHz při křížové polarizaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 630 V1.2.1 (878541) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Nízkokapacitní digitální rádiové systémy pracující mezi dvěma body v kmitočtovém pásmu 1,4 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 633 V1.2.1 (878544) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující mezi dvěma body v kmitočtovém rozsahu 2,1 GHz až 2,6 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 631 V1.2.1 (878548) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Antény mezi dvěma body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 1GHz až 3 GHz mezi dvěma body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 055 V1.2.1 (878552) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Vícenásobný přístup s přímou sekvencí s kódovým dělením (DS-CDMA) - Digitální rádiový systém mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 786 V1.2.1 (878557) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy sub-STM-1 pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s kanálovým rozestupem okolo 14 MHz při souhlasné polarizaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 080 V1.2.1 (878560) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Vícenásobný přístup s kmitočtovým dělením (FDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 216 V1.1.1 (878572) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiový systém s nízkou a střední kapacitou a STM-0 pracující v kmitočtových pásmech v rozsahu 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 373 V1.1.1 (878573) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Vícenásobný přístup s kmitočtovým dělením (FDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 277 V1.1.1 (878574) - říjen 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové vysílací systémy STM-4 nebo 4 x STM-1, pracující ve vysokofrekvenčním kanálu 40 MHz a používající souhlasnou duální kanálovou polarizaci (CCDP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 084 V1.1.1 (878575) - říjen 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Řízení rychlého a pomalého kolísání v přenosových sítích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 700 V1.1.1 (879039) - říjen 2000

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Rozhlasové vysílání VHF/FM: křížové odkazy na současné vysílání služeb DAB pomocí RDS-ODA 147

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.