ČSN EN 61500 (356644)

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přenos dat v systémech vykonávajících funkce kategorie A

Objednat


Cena: 372 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 17. 6. 2022. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje funkční požadavky na přenos dat, který se používá v jaderných elektrárnách v systémech provádějících funkce kategorie A. Pokrývá také požadavky na rozhraní pro datovou komunikaci provádějících funkce kategorie A s jinými systémy včetně těch, které používají funkce kategorie B a C a také funkce, které nejsou důležité pro bezpečnost. Tato norma poskytuje požadavky na funkce a vlastnosti datové online komunikace podle ČSN IEC 60880 (35 6587) a IEC 60887 vytvářené v rámci ČSN IEC 61513 (35 6654), které vyžadují klasifikaci podle ČSN EN 61226 (35 6643) a vyžadují kvalifikaci podle ČSN IEC 60780 (35 6609) a ČSN IEC 980 (35 6614). Předmět této normy je omezen na datovou komunikaci v I&C systémech elektráren. Nepokrývá komunikace telefonem, rádiem, hlasem, faxem, emailem atd. Norma také nepokrývá podrobné technické specifikace zařízení pro datovou komunikaci ani zpracování interní datové komunikace.

Označení ČSN EN 61500 (356644)
Katalogové číslo 90720
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2012
Datum účinnosti 1. 8. 2012
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963907208
Změny a opravy Z1 12.19t
Norma je platná do 17. 6. 2022
a bude nahrazena ČSN EN IEC 61500 ed. 2 (356644)
Tato norma nahradila ČSN IEC 1500 (356644) z října 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)