ČSN EN 10259 (420040) Zrušená norma

Široké pásy a plechy z korozivzdorných ocelí válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro ploché výrobky z korozivzdorných, žáruvzdorných a žáropevných ocelí válcované za studena, s tloušťkou <= 6,5 mm a s válcovanou šířkou od 600 mm do 2100 mm a dodávají se jako:
- široké pásy válcované za studena (ve svitcích s válcovanou šířkou >= 600 mm),
- plechy (vyrobené příčným dělením širokého pásu válcovaného za studena),
- široké pásy válcované za studena podélně dělené,
- pruhy (podélně dělené ze širokých pásů nebo plechů, válcovaných za studena).
Tato norma neplatí pro pásy válcované za studena a pruhy vyrobené z pásů válcovaných za studena (válcovaná šířka < 600 mm, viz EN 10258) z korozivzdorných, žáruvzdorných a žáropevných ocelí, nebo pro výrobky válcované za studena, pro které platí vlastní normy.
Pro výrobky válcované za studena, vyrobené nespojitým pochodem, se mezní úchylky tloušťky, šířky a délky se dohodnou při objednávání.

Označení ČSN EN 10259 (420040)
Katalogové číslo 52354
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 2000
Datum účinnosti 1. 11. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963523545
Norma byla zrušena k 1. 10. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 9445 (420039)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)