ČSN EN ISO 15225 (840000) Zrušená norma

Nomenklatura - Specifikace systému nomenklatury zdravotnických prostředků pro účely výměny správních dat

ČSN EN ISO 15225 Nomenklatura - Specifikace systému nomenklatury zdravotnických prostředků pro účely výměny správních dat
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU. Poskytuje pravidla a pokyny pro tvorbu systému nomenklatury zdravotnických prostředků pro usnadnění splnění požadavků směrnic rady ze strany příslušných orgánů, notifikovaných orgánů a výrobců. Má rovněž napomáhat při zavádění odvětvové legislativy společenství a usnadňovat spolupráci a výměnu informací v Evropském společenství na mezinárodní úrovni. Nomenklatury podle této normy vytvořené budou jednoduše použitelné, racionální, použitelné uživateli všech úrovní a odborností a vhodné jak pro počítačové systémy, tak pro tištěné materiály. Norma však neobsahuje vlastní nomenklaturu, která bude dodávána jako samostatný dokument.

Označení ČSN EN ISO 15225 (840000)
Katalogové číslo 60191
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2000
Datum účinnosti 1. 11. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963601915
Změny a opravy A1 8.04t, A2 12.05t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 15225 (840000)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)