ČSN ISO/IEC 16449 (369449) Aktuální vydání

Informační technologie - DVD o průměru 80 mm - Disk určený pouze ke čtení

ČSN ISO/IEC 16449 Informační technologie - DVD o průměru 80 mm - Disk určený pouze ke čtení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 16449:2002 schválením k přímému používání. Mezinárodní norma ISO/IEC 16449:2002 obsahuje 74 stran textu rozčleněného do 28 kapitol a 14 příloh. ČSN ISO/IEC 16449 je doplněna o informativní národní přílohu, která obsahuje stručnou charakteristiku obsahu normy.
Norma specifikuje charakteristiky čtyř typů vzájemně podobných disků DVD o průměru 80 mm, které jsou určeny pouze ke čtení, ale mají v závislosti na počtu záznamových vrstev a jejich uspořádání rozdílnou záznamovou kapacitu.
Jednotlivě norma uvádí:
- informace o předmětu normy a podmínkách shody disku a jeho generujícího a přijímajícího systému s normou;
- normativní odkazy, definice odborných termínů, použitou notaci a vysvětlení zkratek;
- požadavky na klimatické parametry prostředí, v němž lze disky testovat, provozovat a skladovat;
- mechanické, fyzikální a rozměrové charakteristiky disku, důležité pro zajištění mechanické vyměnitelnosti mezi systémy zpracování dat ;
- specifikaci důležitých provozních signálů a jejich parametrů, které musí zajistit spolehlivé čtení zaznamenaných dat;
- formát informací zaznamenaných na disku.
U určitých fyzikálních parametrů norma popisuje i příslušné metody jejich měření.

Označení ČSN ISO/IEC 16449 (369449)
Katalogové číslo 67206
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 6. 2003
Datum účinnosti 1. 7. 2003
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963672069
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 16449 (369449) z října 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo