ČSN (normy i změny) ze srpna 1999

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 6411/Oprava 1 (013240) - srpen 1999

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování středicích důlků

20 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 3651-2 (038175) - srpen 1999

Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí vůči mezikrystalové korozi - Část 2: Feritické, austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Korozní zkouška v prostředí obsahujícím kyselinu sírovou

230 Kč

ČSN ISO 8502-2/změna Z1 (038222) - srpen 1999

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 8502-3/změna Z1 (038222) - srpen 1999

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou)

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 8502-4/změna Z1 (038222) - srpen 1999

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 4: Směrnice pro odhad pravděpodobnosti kondenzace vlhkosti před nanášením nátěrů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 8502-6/změna Z1 (038222) - srpen 1999

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu - Breslova metoda

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 1854/změna A1 (061808) - srpen 1999

Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

Změna byla zrušena k 1. lednu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

14 Chladicí technika

ČSN EN 1861 (142007) - srpen 1999

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů - Uspořádání a značky

350 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN ISO 1438-1/změna Amd.1 (259331) - srpen 1999

Měření průtoku vody v otevřených korytech pomocí přelivů a venturiho žlabů - Část 1: Tenkostěnné přelivy

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 9030/změna Z1 (269030) - srpen 1999

Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování

Změna byla zrušena k 1. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61000-4-3/změna A1 (333432) - srpen 1999

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 50(161)/změna A1 (334201) - srpen 1999

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

190 Kč

ČSN EN 61037/změna Z1 (334570) - srpen 1999

Měření elektrické energie - Ovládání tarifu a zatížení - Zvláštní požadavky pro přijímače hromadného dálkového ovládání

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61061-3-1 (346525) - srpen 1999

Neimpregnovaná hutná překližka k elektrotechnickým účelům - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Desky vyrobené z bukové dýhy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61619 (346705) - srpen 1999

Izolační kapaliny - Kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) - Stanovení metodou kapilární plynové chromatografie

350 Kč

ČSN EN 60851-2/změna A1 (347308) - srpen 1999

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení rozměrů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60851-3/změna A1 (347308) - srpen 1999

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 3: Mechanické vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60851-4/změna A1 (347308) - srpen 1999

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 4: Chemické vlastnosti

Změna byla zrušena k 10. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-3/změna Z1 (347470) - srpen 1999

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 3: Tepelně odolné vodiče izolované silikonovou pryží

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-4/změna Z1 (347470) - srpen 1999

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 4: Šňůry a ohebné kabely

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-6/změna Z1 (347470) - srpen 1999

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 6: Svařovací vodiče

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60898 +A1/změna A17 (354170) - srpen 1999

Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60898 +A1/změna A18 (354170) - srpen 1999

Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60934 +A1/změna A11 (354175) - srpen 1999

Jističe pro zařízení (CBE)

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61008-1/změna A12 (354181) - srpen 1999

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61008-1/změna A13 (354181) - srpen 1999

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61008-1/změna A14 (354181) - srpen 1999

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61008-2-1/změna A11 (354181) - srpen 1999

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCCB funkčně nezávislé na síťovém napětí

190 Kč

ČSN EN 61009-1/změna A13 (354182) - srpen 1999

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61009-1/změna A14 (354182) - srpen 1999

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61009-1/změna A15 (354182) - srpen 1999

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61009-1/změna A2 (354182) - srpen 1999

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61009-2-1/změna A11 (354182) - srpen 1999

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí

125 Kč

ČSN EN 60265-2/změna A2 (354211) - srpen 1999

Spínače vn a vvn. Část 2: Vypínače zátěže a odpínače na jmenovitá napětí 52 kV a výše

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 4220/změna Z1 (354220) - srpen 1999

Vypínače na napětí 1 000 V AC

Změna byla zrušena k 1. září 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 964/změna Z1 (356618) - srpen 1999

Navrhování dozoren pro jaderné elektrárny

Změna byla zrušena k 1. březnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 1771 (356626) - srpen 1999

Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Ověření a prokázání platnosti návrhu

350 Kč

ČSN ISO 5348 (356860) - srpen 1999 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Mechanické připevnění akcelerometrů

230 Kč

ČSN EN 132400/změna A3 (358282) - srpen 1999

Dílčí specifikace: Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti (Úroveň hodnocení D)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 112001 (358620) - srpen 1999

Vzorová předmětová specifikace - Elektronkové převáděče obrazu a zesilovače jasu obrazu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60630 (360030) - srpen 1999

Maximální obrysy pro žárovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A3 4.00t, A4 10.03t, A5 11.05t, A6 4.10t, A7 11.15t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

731 Kč

ČSN EN 61167 +A1/změna A3 (360250) - srpen 1999

Halogenidové výbojky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50285 (360510) - srpen 1999

Energetická účinnost elektrických světelných zdrojů pro domácnost - Metody měření

125 Kč

ČSN EN 60335-1/změna A14 (361040) - srpen 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 60335-2-54/změna A11 (361040) - srpen 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů s využitím kapalin nebo páry

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60675/změna A1 (361060) - srpen 1999

Elektrická přímotopná topidla pro domácnost - Metody měření funkce

32 Kč

ČSN EN 60095-1/změna A12 (364310) - srpen 1999

Olověné startovací baterie. Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61847 (364887) - srpen 1999

Ultrazvuk - Chirurgické systémy - Měření a deklarace základních výstupních charakteristik

350 Kč

ČSN EN 61846 (364888) - srpen 1999

Ultrazvuk - Litotryptory s rázovou vlnou - Charakteristiky polí

340 Kč

ČSN EN 50255 (367312) - srpen 1999

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Specifikace datového rozhraní přijímače (RDI)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.02t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN ISO/IEC 8602 +Amd.1 (369214) - srpen 1999

Informační technologie - Protokol pro poskytování transportní služby OSI v režimu bez spojení

340 Kč

ČSN ISO/IEC 7776/změna Amd.1 (369234) - srpen 1999

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Procedury pro vysokoúrovňové řízení datového spoje - Popis procedur datového spoje kompatibilních s LAPB X.25 pro provoz s DTE

350 Kč

ČSN ISO/IEC 15486 (369441) - srpen 1999

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím kazet s optickými disky o průměru 130 mm typu WORM (jednorázový zápis, vícenásobné čtení) používajícími nevratné procesy - Kapacita: 2,6 GBytu v kazetě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 11578 (369530) - srpen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Volání vzdálené procedury (RPC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9805-2 (369639) - srpen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol pro prvek služby závazku, souběžnosti a zotavení: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8650-2 (369676) - srpen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Specifikace protokolu pro prvek služby řízení asociace: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-12/Oprava 1 (369679) - srpen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu testů

20 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50085-1/změna A1 (370010) - srpen 1999

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN 1655 (421306) - srpen 1999

Měď a slitiny mědi - Prohlášení o shodě

190 Kč

46 Zemědělství

ČSN ISO 2169 (463002) - srpen 1999

Ovoce a zelenina - Fyzikální podmínky v chladírnách - Definice a měření

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 313-1 (490013) - srpen 1999 aktuální vydání

Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 1: Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 844-10 (490016) - srpen 1999

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 10: Termíny pro zbarvení a napadení houbami

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

190 Kč

ČSN EN 844-11 (490016) - srpen 1999

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 11: Termíny pro poškození hmyzem

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0080/změna Z2 (560080) - srpen 1999

Potravinářské výrobky. Způsob odběru vzorků pro mikrobiologické zkoušení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 56 0081/změna Z3 (560081) - srpen 1999

Potravinářské výrobky. Příprava vzorků k mikrobiologickému zkoušení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 56 0082/změna Z1 (560082) - srpen 1999

Potravinářské výrobky. Zásady kultivace mikroorganismů a způsob zpracování výsledků při mikrobiologickém zkoušení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12824/změna Z1 (560088) - srpen 1999

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella

Změna byla zrušena k 1. květnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 7218/změna Z1 (560103) - srpen 1999

Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné pokyny pro mikrobiologické zkoušení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12630 (560421) - srpen 1999

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení obsahu glukózy, fruktózy, sorbitolu a sacharózy - Metoda využívající HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12631 (560422) - srpen 1999

Ovocné a zeleninové šťávy - Enzymové stanovení obsahu D- a L- kyseliny mléčné (laktátu) - NAD spektrofotometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12632 (560423) - srpen 1999

Ovocné a zeleninové šťávy - Enzymové stanovení obsahu kyseliny octové (octanu) - NAD spektrofotometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12742 (560437) - srpen 1999

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení obsahu volných aminokyselin - Metoda kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 4125 (568110) - srpen 1999

Suché plody a sušené ovoce - Definice a názvosloví

190 Kč

ČSN ISO 7701 (568114) - srpen 1999

Sušená jablka - Specifikace a metody zkoušení

230 Kč

ČSN 56 8191/Oprava 1 (568191) - srpen 1999

Datle celé

20 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 6021 (576021) - srpen 1999

Metody zkoušení výrobků z masa a sterilovaných pokrmů v konzervách - Stanovení obsahu vody (Referenční metoda)

125 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 7928-1 (580535) - srpen 1999

Saturejka - Specifikace - Část 1: Saturejka horská (Satureja montana Linnaeus)

190 Kč

ČSN ISO 7928-2 (580535) - srpen 1999

Saturejka - Specifikace - Část 2: Saturejka zahradní (Satureja hortensis Linnaeus)

190 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 681-1/změna A1 (633002) - srpen 1999

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž

125 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 120 (640235) - srpen 1999

Plasty - Fenolformaldehydové výlisky - Stanovení volného amoniaku a amonných sloučenin - Kolorimetrická srovnávací metoda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 172 (640236) - srpen 1999

Plasty - Fenolformaldehydové výlisky - Důkaz volného amoniaku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN 64 0336/změna Z1 (640336) - srpen 1999

Syntetické pryskyřice. Stanovení obsahu volného fenolu. Metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 119 (640336) - srpen 1999

Plasty - Fenolformaldehydové výlisky - Stanovení volných fenolů - Jodometrická metoda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN 64 0344/změna Z1 (640344) - srpen 1999

Plasty. Nenasycené polyesterové pryskyřice. Stanovení doby želatinace při teplotě 298 K (25 °C)

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 2554 (641211) - srpen 1999

Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení hydroxylového čísla

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 9702 (641322) - srpen 1999

Plasty - Aminová tvrdidla pro epoxidy - Stanovení obsahu dusíku v primárních, sekundárních a terciárních aminových skupinách

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 8989 (641513) - srpen 1999

Plasty - Kapalné fenolické pryskyřice - Stanovení mísitelnosti s vodou

125 Kč

ČSN EN ISO 11401 (641525) - srpen 1999

Plasty - Fenolické pryskyřice - Separace kapalinovou chromatografií

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 11409 (641526) - srpen 1999

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení reakčních tepel a teplot metodou DSC

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 2813/změna Z1 (673066) - srpen 1999

Nátěrové hmoty - Stanovení zrcadlového lesku nátěrů bez obsahu kovových pigmentů při úhlu 20°, 60° a 85°

Změna byla zrušena k 1. červenci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 12585 (704505) - srpen 1999

Skleněné aparatury, potrubí a tvarovky - Potrubí a tvarovky DN 15 až 1000 - Slučitelnost a vyměnitelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

71 Sklo a tavené horniny - materiálové listy a výrobní zařízení

ČSN ISO 3585 (714016) - srpen 1999 aktuální vydání

Sklo boritokřemičité 3,3 - Vlastnosti

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1308/změna A1 (722460) - srpen 1999

Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení skluzu

Změna byla zrušena k 1. únoru 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1323/změna A1 (722462) - srpen 1999

Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky - Betonová deska pro zkoušení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1324/změna A1 (722463) - srpen 1999

Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti disperzních lepidel smykovou zkouškou

Změna byla zrušena k 1. únoru 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1346/změna A1 (722464) - srpen 1999

Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení doby zavadnutí

Změna byla zrušena k 1. únoru 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1347/změna A1 (722465) - srpen 1999

Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení smáčivosti

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1348/změna A1 (722466) - srpen 1999

Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti cementových maltovin tahovou zkouškou

Změna byla zrušena k 1. únoru 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 772-10 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic

125 Kč

ČSN EN 772-2 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů v betonových tvárnicích (vtiskem na papír)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t

190 Kč

ČSN EN 772-3 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích hydrostatickým vážením

125 Kč

ČSN EN 772-4 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 4: Stanovení hustoty, objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti zdicích prvků z přírodního kamene

190 Kč

ČSN EN 772-7 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 7: Stanovení nasákavosti varem pálených zdicích prvků pro izolační vrstvy proti vlhkosti

125 Kč

ČSN EN 772-9 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 9: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a objemu materiálu pálených a vápenopískových zdicích prvků plněním otvorů pískem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t

190 Kč

ČSN EN 295-3/změna A1 (725201) - srpen 1999

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 3: Zkušební postupy

Změna byla zrušena k 11. lednu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12429 (727061) - srpen 1999

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Postupy k dosažení rovnovážné vlhkosti za určených teplotních a vlhkostních podmínek

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1438 (731710) - srpen 1999

Značky pro dřevo a výrobky na bázi dřeva

230 Kč

ČSN EN 12190 (732113) - srpen 1999

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt

125 Kč

ČSN EN 1799 (732114) - srpen 1999

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkoušky pro stanovení vhodnosti adheziv pro použití na povrch betonu

190 Kč

ČSN 73 6005/změna Z3 (736005) - srpen 1999

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

32 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0290/změna Z2 (800290) - srpen 1999

Textilie. Stanovení obsahu formaldehydu

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 140 (832211) - srpen 1999 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.00t

370 Kč

ČSN EN 12942 (832251) - srpen 1999

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.03t, A2 6.09t

755 Kč

ČSN EN 379/změna A1 (832431) - srpen 1999

Požadavky na ochranné svářečské filtry se spínaných světelným prostupem a ochranné svářečské filtry s dvojím světelným prostupem

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 465/změna A1 (832721) - srpen 1999

Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným chemikáliím. Požadavky na protichemické ochranné oděvy proti postřiku s těsnými spoji mezi různými částmi oděvu (Typ 4)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 466/změna A1 (832722) - srpen 1999

Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným chemikáliím. Požadavky na protichemické ochranné oděvy proti postřiku ve formě spreje s těsnými spoji mezi různými částmi oděvu (Typ 3)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 467/změna A1 (832723) - srpen 1999

Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným chemikáliím. Požadavky na součásti oděvu zajišťující ochranu částí těla

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 531/změna A1 (832749) - srpen 1999

Ochranné oděvy pro pracující v průmyslu vystavené teplu (s výjimkou oděvů pro hasiče a svářeče)

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

84 Zdravotnictví

ČSN EN 285/Oprava 1 (847108) - srpen 1999

Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN IEC 1223-1 (854012) - srpen 1999 aktuální vydání

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 1: Všeobecná hlediska

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN EN 50098-1 (870505) - srpen 1999 aktuální vydání

Kabelové rozvody pro informační techniku v budovách uživatelů - Část 1: Základní přístup ISDN

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.03t

465 Kč

ČSN ETS 300 642 ed. 2 (872658) - srpen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Soubor AT instrukcí pro pohyblivé zařízení GSM (ME) (GSM 07.07 verze 4.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 609-4 ed. 2 (872659) - srpen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 4: Opakovače (GSM 11.26 verze 5.0.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 4 (872659) - srpen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.9.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 913 ed. 5 (872696) - srpen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně k funkcím přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (MS) (GSM 07.01 verze 5.7.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 914 ed. 5 (872697) - srpen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající asynchronních přenosových možností (GSM 07.02 verze 5.5.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 915 ed. 5 (872698) - srpen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající synchronních přenosových možností (GSM 07.03 verze 5.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 916 ed. 4 (872699) - srpen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Soubor příkazů AT pro pohyblivé zařízení (ME) GSM (GSM 07.07 verze 5.5.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 929 ed. 3 (872715) - srpen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Síťové bezpečnostní funkce (GSM 03.20 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 933 ed. 4 (872718) - srpen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovorová služba skupinového spojení (VGCS) - stupeň 2 (GSM 03.68 verze 5.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 945 ed. 5 (872722) - srpen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21 verze 5.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 950 ed. 2 (872725) - srpen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3 - Formáty a kódování (GSM 04.80 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 956 ed. 2 (872731) - srpen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Zábrana spojení (CB) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.88 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 974 ed. 4 (872740) - srpen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 5.8.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 976 ed. 5 (872742) - srpen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.6.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 292 V1.2.1 (873557) - srpen 1999

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Specifikace funkcí managementu informací pro směrování volání na rozhraní operační systém/síťový prvek (OS/NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 820-1 V1.1.1 (873607) - srpen 1999

Síťová hlediska (NA) - Informační model managementu pro rozhraní typu X mezi operačními systémy (OS) virtuální cesty (VP)/virtuálního kanálu (VC) propojené sítě - Část 1: Hlediska managementu konfigurace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 820-2 V1.2.3 (873607) - srpen 1999

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Informační model managementu pro rozhraní typu X mezi operačními systémy (OS) virtuální cesty (VP)/virtuálního kanálu (VC) propojené sítě - Část 2: Management výstrahy VP asynchronním způsobem přenosu (ATM)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 167 V1.1.1 (873608) - srpen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Management přenosových zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH) - Management chybových hlášení a monitorování provozního zatížení - Popis funkce

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 326-1 ed. 2 (875040) - srpen 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zemský letecký telekomunikační systém (TFTS) - Část 1: Hovorové služby, možnosti a požadavky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 326-2 ed. 2 (875040) - srpen 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zemský letecký telekomunikační systém (TFTS) - Část 2: Hovorové služby, rádiové rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 326-3 ed. 2 (875040) - srpen 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zemský letecký telekomunikační systém (TFTS) - Část 3: Hovorové služby, síťová hlediska

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 652 V1.2.1 (875058) - srpen 1999

Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Funkční specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 828 V1.1.1 (875081) - srpen 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) radiotelefonních vysílačů a přijímačů pro námořní pohyblivou službu pracujících v pásmech VHF

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 829 V1.1.1 (875082) - srpen 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) námořních pohyblivých pozemských stanic (MMES), pracujících v pásmech 1,5/1,6 GHz, zajišťujících datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDC) pro globální námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 339 V1.1.1 (875088) - srpen 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Všeobecně o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) radiokomunikačních zařízení

440 Kč

ČSN EN 301 025 V1.1.1 (875090) - srpen 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření radiotelefonních zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružených zařízení třídy "D" - Digitální selektivní volání (DSC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 033 V1.1.1 (875091) - srpen 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření sledovacích lodních přijímačů pro příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořních pásmech MF, MF/HF a VHF

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 011 V1.1.1 (875092) - srpen 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) úzkopásmových přímozapisujících (NBDP) přijímačů NAVTEX pracujících v námořní pohyblivé službě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 090 V1.1.1 (875093) - srpen 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) sledovacích námořních radiotelefonních přijímačů pracujících na 2 182 kHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 356-1 V3.2.2 (877068) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 1: Základní služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 356-10 V3.1.3 (877068) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 10: Subadresování (SUB) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 356-11 V3.1.3 (877068) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 11: Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 356-12 V3.1.3 (877068) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 12: Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 356-14 V3.1.3 (877068) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 14: Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 356-15 V3.2.2 (877068) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 15: Přesměrování - doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 356-16 V3.1.3 (877068) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 16: Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 356-17 V3.1.3 (877068) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 17: Čekání na spojení (CW) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 356-18 V3.1.3 (877068) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 18: Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 356-19 V3.1.3 (877068) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 19: Třístranná doplňková služba (3PTY)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 356-2 V3.2.2 (877068) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 2: Doplňkové služby ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 356-3 V3.1.3 (877068) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 3: Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 356-4 V3.1.3 (877068) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 4: Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 356-5 V3.1.3 (877068) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 5: Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 356-6 V3.1.3 (877068) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 6: Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 356-7 V3.1.3 (877068) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 7: Přenosnost koncového zařízení (TP) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 356-8 V3.1.3 (877068) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 8: Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 356-9 V3.1.3 (877068) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 9: Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 286-6 ed. 1 (877094) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 062-1 V1.2.2 (877133) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Podpora aplikací virtuální soukromé sítě (VPN) s informačními toky signalizačního systému číslo jedna referenčního bodu Q soukromé sítě (PSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 069-1 V1.2.2 (877134) - srpen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 171 V1.1.1 (877135) - srpen 1999

Kódování obrazu pro komunikaci nízkou přenosovou rychlostí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 172 V1.1.1 (877136) - srpen 1999

Generické kódování pohyblivých obrazů a doprovodné zvukové informace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 661-1 ed. 1 (877137) - srpen 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 661-2 ed. 1 (877137) - srpen 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 416 V1.2.1 (878524) - srpen 1999

Síťová hlediska (NA) - Pohotovost úseků mezinárodních digitálních cest

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 129 V1.1.1 (878556) - srpen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Parametry monitorování systémového provozního zatížení u SDH DRRS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 193 V1.1.1 (879032) - srpen 1999

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál využívající digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 800 ed. 1 (879033) - srpen 1999

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál v distribučních systémech kabelové televize (CATV)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 12526 (918000) - srpen 1999

Kladky a kola - Terminologie, doporučené značky a vícejazyčný slovník

350 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 10303-32 (974101) - srpen 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 32: Metodika a rámec pro testování shody: Požadavky na zkušební laboratoře a jejich klienty

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-49 (974101) - srpen 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 49: Integrované generické zdroje: Struktura a vlastnosti procesu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/TR 10303-12 (974101) - srpen 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 12: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-I

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč