Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 794-3 (852101) Zrušená norma

Plicní ventilátory - Část 3: Zvláštní požadavky na pohotovostní a transportní ventilátory

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8521 Přístroje pro anestezii a umělé dýchání

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN EN 794-3 (852101)
Katalogové číslo 56635
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 8. 1999
Datum účinnosti 1. 9. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963566351
Změny a opravy A1 12.05t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN EN 794-3 +A2 (852101)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 794-3:1998. Evropská norma EN 794-3:1998 má status české technické normy. Anotace obsahu: Tato evropská norma pro plicní ventilátory, vypracovaná na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU 93/42/EHS. Tato část normy stanoví požadavky na plicní ventilátory poháněné zdrojem energie a určené pro pohotovostní a transportní použití. Vztahuje se na řadu přístrojů, od relativně jednoduchých a určených přednostně pro krátkodobé použití s obličejovou maskou (např. ventilátory poháněné plynem) až po přístroje určené pro dlouhodobé použití. Neplatí pro ventilátory poháněné obsluhou (tj. ruční křísicí přístroje, které mají být předmětem budoucí EN 794-4). Další části normy se týkají ventilátorů pro intenzivní péči (ČSN EN 794-1) a ventilátorů pro domácí zdravotní péči (ČSN EN 794-2). Požadavky na ventilátory určené pro použití v anesteziologii stanoví (ČSN) EN 740. Pro tuto třetí část platí předmět normy podle kapitoly 1 (ČSN) EN 60601-1:1990 s tímto doplněním: Tato třetí část (evropské) normy (ČSN) EN 794 stanoví požadavky na ventilátory poháněné zdrojem energie a určené pro pohotovostní a transportní použití. Vztahuje se na řadu přístrojů, od relativně jednoduchých a určených přednostně pro krátkodobé použití s obličejovou maskou (např. ventilátory poháněné plynem) až po přístroje určené pro dlouhodobé použití. Tato část normy neplatí pro ventilátory poháněné obsluhou (tj. ruční křísicí přístroje). Norma obsahuje tyto oddíly: oddíl 1 - Všeobecně, oddíl 2 - Podmínky prostředí, oddíl 3 - Ochrana před nebezpečím úrazu elektrických proudem, oddíl 4 - Ochrana před mechanickým nebezpečím, oddíl 5 - Ochrana před působením nežádoucího nebo nadměrného záření, oddíl 6 - Ochrana před nebezpečím vznícení hořlavých anestetických směsí, oddíl 7 - Ochrana před nadměrnými teplotami a jiným ohrožením bezpečnosti, oddíl 8 - Přesnost provozních údajů a ochrana před nebezpečným výstupem, oddíl 9 - Abnormální provoz a poruchové stavy. Zkoušky vlivu prostředí a oddíl 10 - Požadavky na konstrukci. Dále norma uvádí informativní Přílohu AA, normativní Přílohu BB, informativní Přílohu CC, normativní Přílohu DD a informativní Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN/CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU 93/42/EHS. Upozornění: Na výrobky, které jsou předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění požadavků směrnice 93/42/EHS. Shoda s ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO/EFTA." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 794-3 (85 2101) byla vydána v srpnu 1998.

Další příbuzné normy

ČSN EN 794-3 +A2 (852101)
Plicní ventilátory - Část 3: Zvláštní požadavky na pohotovostní a transportní ventilátory