ČSN EN 62040-1-2 (369066) Zrušená norma

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1-2: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používané v prostorách s omezeným přístupem

ČSN EN 62040-1-2 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1-2: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používané v prostorách s omezeným přístupem
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma se aplikuje na elektronické zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) s akumulátorem elektrické energie ve stejnosměrném meziobvodu. Primární funkcí UPS pokrytého touto normou, je zajistit souvislý zdroj střídavé elektrické energie. UPS může také sloužit pro zlepšení jakosti dodávaného výkonu, a to jeho udržováním ve stanovených mezích.
Tato norma platí pro pohyblivé, nepřenosné a pevné nebo vestavěné UPS určené pro použití v distribučních sítích nízkého napětí a určené k instalaci v prostorách s omezeným přístupem. Tato norma stanovuje požadavky pro zajištění bezpečnosti pro osobu provádějící údržbu.

Označení ČSN EN 62040-1-2 (369066)
Katalogové číslo 67863
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2003
Datum účinnosti 1. 9. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963678634
Změny a opravy Oprava 1 3.05t, Oprava 2 3.05t, Z1 5.09t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2011
a nahrazena ČSN EN 62040-1 (369066)
Tato norma nahradila ČSN EN 50091-1-2 (369065) z srpna 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62040-1 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS

ČSN EN 62040-2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

ČSN EN 62040-3 ed. 2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení

ČSN EN 62040-4 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 4: Hlediska životního prostředí - požadavky a zprávy

ČSN EN 62040-5-3 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napětí (UPS) - Část 5-3: UPS se stejnosměrným výstupem - Provozní a zkušební požadavky

ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN IEC 62040-2 ed. 2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)