ČSN EN ISO 294-2 (640210) Zrušená norma

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 2: Malá tahová tělesa

ČSN EN ISO 294-2 Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 2: Malá tahová tělesa
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 294-2:1998. Evropská norma EN ISO 294-2:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 294-2:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu, Část 2: Malá tahová tělesa, Část 3: Malé desky a Část 4: Stanovení smrštění. Tato druhá část (ČSN) EN ISO 294 specifikuje čtyřnásobnou formu ISO typu C pro vstřikování malých zkušebních těles pro tahovou zkoušku o rozměrech >= 60 mm x 10 mm x 3 mm (zkušební tělesa typu 4 podle ISO 8256:1990 - v ČR zavedena jako ČSN EN ISO 8256). ČSN EN ISO 294-2 (64 0210) byla vydána v srpnu 1999. Nahradila společně s ČSN EN ISO 294-1 a ČSN EN ISO 294-3 ČSN 64 0210 z 17.12.1987.

Označení ČSN EN ISO 294-2 (640210)
Katalogové číslo 56056
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1999
Datum účinnosti 1. 9. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963560564
Změny a opravy A1 12.05t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 294-2 (640210)
Tato norma nahradila ČSN 64 0210 (640210) z června 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 294-1 (640210)
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu

ČSN EN ISO 294-3 (640210)
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 3: Malé desky

ČSN EN ISO 294-4 (640210)
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění

ČSN EN ISO 294-5 (640210)
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 5: Příprava standardních zkušebních těles pro zjišťování anizotropie