ČSN EN ISO 294-4 (640210) Zrušená norma

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění

ČSN EN ISO 294-4 Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma uvádí metodu stanovení výrobního a dodatečného smrštění vstřikovaných zkušebních těles z termoplastů, a to ve směru kolmém a rovnoběžném se směrem toku tavenině v dutině formy. Nezahrnuje vliv sorpce vlhkosti. Smrštění se stanovuje na zkušební desce o rozměrech (60 x 60 x 2) mm, zhotovené ve formě typu D2 podle ISO 294-3. Předepisuje povinnou instalaci tlakového čidla v tvarové dutině formy.

Označení ČSN EN ISO 294-4 (640210)
Katalogové číslo 68316
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2003
Datum účinnosti 1. 10. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963683164
Norma byla zrušena k 1. 8. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 294-4 (640210)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 294-4 (640210) z srpna 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 294-1 (640210)
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu

ČSN EN ISO 294-2 (640210)
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 2: Malá tahová tělesa

ČSN EN ISO 294-3 (640210)
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 3: Malé desky

ČSN EN ISO 294-5 (640210)
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 5: Příprava standardních zkušebních těles pro zjišťování anizotropie