Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN ISO 9703-3 (855249) Zrušená norma

Alarmové signály v anesteziologii a péči o dýchací cesty - Část 3: Návod na použití alarmů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8552 Všeobecné předpisy a směrnice pro výrobky zdravotnické techniky

ICS: 11.040.10 Anesteziologická, respirační a resuscitační zařízení

Označení ČSN EN ISO 9703-3 (855249)
Katalogové číslo 56637
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 8. 1999
Datum účinnosti 1. 9. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963566375
Norma byla zrušena k 1. 8. 2006

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9703-3:1998. Evropská norma EN ISO 9703-3:1998 má status české technické normy. Tato část (ČSN EN) ISO 9703 poskytuje návod na použití alarmů u přístrojů určených k použití v anesteziologii a při péči o dýchací cesty. Zvláštní normy pro jednotlivé přístroje jsou této části (ČSN EN) ISO 9703 nadřazeny. Jsou kategorizovány tři úrovně naléhavosti (okamžitá, rychlá a pozdější) a tři úrovně závažnosti (kritická, mezní a zanedbatelná). Tyto úrovně jsou také podrobněji charakterizovány resp. popsány. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Charakteristiky alarmových signálů, kapitolu 5 - Přiřazení priorit alarmů, kapitolu 6 - Meze a nastavení alarmu, kapitolu 7 - Ztišení, přerušení a vypnutí alarmu, kapitolu 8 - Nepřestávající alarmy, kapitolu 9 - Přestávající alarmy, kapitolu 10 - Vyřazení a vypnutí monitorovací funkce, kapitolu 11 - Rozhraní dálkového alarmového okruhu, kapitolu 12 - Zabránění záměně mezi podobnými přístroji a kapitolu 13 - Informace poskytované výrobcem zdravotnického přístroje. Norma dále uvádí informativní Přílohy A a ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU 93/42/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Shoda s těmito ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN ISO 9703-3 (85 5249) byla vydána v srpnu 1998.