ČSN (normy i změny) z dubna 1999

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 11200/Oprava 1 (011618) - duben 1999

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Směrnice pro používání základních norem pro určování emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11201/Oprava 1 (011618) - duben 1999

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Technická metoda v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11204/Oprava 1 (011618) - duben 1999

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Metoda vyžadující korekce na prostředí

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 389-3/změna Z1 (011630) - duben 1999

Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 3: Referenční ekvivalentní prahové hladiny síly pro čisté tóny a kostní vibrátory

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 389-4/změna Z1 (011630) - duben 1999

Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 4: Referenční hladiny pro úzkopásmový maskovací šum

32 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 1665 (021106) - duben 1999

Šrouby se šestihrannou hlavou a přírubou - Těžká řada

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

266 Kč

ČSN EN 1662 (021107) - duben 1999

Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou - Lehká řada

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 1661 (021406) - duben 1999

Šestihranné matice s přírubou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1663 (021497) - duben 1999

Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 0630/změna Z1 (050630) - duben 1999

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov

32 Kč

ČSN EN 1045 (055706) - duben 1999

Tvrdé pájení - Tavidla pro tvrdé pájení - Klasifikace a technické dodací podmínky

125 Kč

14 Chladicí technika

ČSN ISO 8187/změna Amd.1 (142711) - duben 1999

Chladiace zariadenia do domácnosti. Kombinované chladničky-mrazničky. Charakteristiky a metody skúšok

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8561/změna A1 (142761) - duben 1999

Beznámrazová chladicí zařízení pro domácnost - Chladničky, kombinované chladničky-mrazničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky na potraviny chlazené vnitřní nucenou cirkulací vzduchu - Charakteristiky a metody zkoušky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 7371/změna A1 (142771) - duben 1999

Chladicí zařízení pro domácnost - Chladničky s prostorem nebo bez prostoru s nízkou teplotou - Charakteristiky a metody zkoušky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 10374 (269364) - duben 1999

Kontejnery - Automatická identifikace

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 7296-2 (270110) - duben 1999

Jeřáby - Grafické značky - Část 2: Mobilní jeřáby

350 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 12082/Oprava 1 (280535) - duben 1999

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12081/Oprava 1 (280540) - duben 1999

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4258 (312000) - duben 1999

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Všeobecné uspořádání normalizace - Vazby mezi druhy EN a jejich použitím

230 Kč

ČSN EN 2644 (314712) - duben 1999

Letectví a kosmonautika - Sestavy táhel řízení - Technická specifikace

230 Kč

ČSN EN 3050 (317150) - duben 1999

Letectví a kosmonautika - O-kroužky z fluorokarbonové pryže (FKM), s nízkou trvalou deformací - Technická specifikace

190 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN IEC 790/změna Z1 (345648) - duben 1999

Osciloskopy a vrcholové voltmetry pro impulsní zkoušky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61830 (345841) - duben 1999

Mikrovlnné feritové součástky - Metody měření hlavních vlastností

230 Kč

ČSN EN 125000 (345890) - duben 1999

Kmenová specifikace - Jádra vyrobená z feritových materiálů

340 Kč

ČSN EN 60317-43 (347307) - duben 1999

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 43: Měděný vodič kruhového průřezu ovinutý páskou z aromatického polyimidu, třída 240

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.10t

355 Kč

ČSN EN 60317-44 (347307) - duben 1999

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 44: Měděný vodič pravoúhlého průřezu ovinutý páskou z aromatického polyimidu, třída 240

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.10t

315 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61642 (358215) - duben 1999

Průmyslové sítě pro střídavý proud ovlivněné vyššími harmonickými - Použití filtrů a paralelních kondenzátorů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-1/změna A13 (361040) - duben 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 60335-2-35/změna Z1 (361055) - duben 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro průtokové ohřívače vody

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61345 (364630) - duben 1999

Zkouška ultrafialovým zařízením (UV) pro fotovoltaické (FV) moduly

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 50072/změna Z1 (364800) - duben 1999

Zdravotnické elektrické přístroje. Zvláštní požadavky na bezpečnost přístrojů pro peritoneální dialýzu

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-31/změna Z1 (364800) - duben 1999

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-40 (364800) - duben 1999

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 11. lednu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60107-1 (367006) - duben 1999

Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 1: Všeobecně - Vysokofrekvenční a obrazová měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

2 650 Kč

ČSN EN 60933-4 (367010) - duben 1999

Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Propojení a přizpůsobovací hodnoty - Část 4: Konektor a propojovací kabel pro domácí digitální sběrnici (D2B)

125 Kč

ČSN EN 60244-14 (367117) - duben 1999

Metody měření rádiových vysílačů - Část 14: Vnější intermodulační produkty způsobené dvěma nebo více vysílači používajícími tutéž nebo sousedící antény

340 Kč

ČSN EN 61603-1 (368011) - duben 1999

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 1: Všeobecně

340 Kč

ČSN EN 61603-2 (368011) - duben 1999

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 2: Přenosové systémy pro širokopásmové zvukové signály a doprovodné signály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.04t, A1 6.05t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč

ČSN EN 61603-3 (368011) - duben 1999

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 3: Přenosové systémy pro zvukové signály pro konferenci a podobné systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.04t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN IEC 268-5/změna A2 (368305) - duben 1999

Elektroakustická zařízení. Část 5: Reproduktory

Změna byla zrušena k 1. březnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61237-4 (368512) - duben 1999

Videomagnetofony pro profesionální použití - Metody měření - Část 4: Analogová zvuková měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60118-2/změna A2 (368860) - duben 1999

Sluchadla - Část 2: Sluchadla s obvody automatického řízení zesílení

Změna byla zrušena k 14. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 8802-2 (369206) - duben 1999

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Specifické požadavky - Část 2: Řízení logického spoje

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10026-1 (369226) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 1: Model OSI TP

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 10026-2 (369226) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 2: Služba OSI TP

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10026-4 (369226) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 10026-6 (369226) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 6: Transfer nestrukturovaných dat

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC TR 11802-5 (369236) - duben 1999

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Technické zprávy a směrnice - Část 5: Vytváření mostů řízení přístupu k médiu (MAC) u Ethernetu V2.0 v lokálních sítích

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9040 (369622) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Služba základní třídy virtuálního terminálu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 9041-1 (369623) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol základní třídy virtuálního terminálu - Část 1: Specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 9041-2 (369623) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol základní třídy virtuálního terminálu - Část 2: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 10741-1 +Amd.1 (369828) - duben 1999

Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů - Dialogová interakce - Část 1: Řízení kurzoru pro editování textu

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 12014-7 (560021) - duben 1999

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 7: Metoda kontinuálního průtoku (CF) pro stanovení obsahu dusičnanů v zelenině a zeleninových výrobcích po redukci kadmiem

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 456/Oprava 1 (673016) - duben 1999

Nátěrové hmoty a podobné výrobky - Stanovení bodu vzplanutí - Rychlá rovnovážná metoda

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 286-1 (695286) - duben 1999 aktuální vydání

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.02t, A1 12.02t, A2 7.06t

800 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN ISO 1803 (730201) - duben 1999

Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměrů - Zásady a názvosloví

230 Kč

ČSN 73 0862/změna Z3 (730862) - duben 1999

Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 1403/změna Z2 (731403) - duben 1999

Navrhování trubek v ocelových konstrukcích

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 3050/změna Z2 (733050) - duben 1999

Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6360-1/změna Z1 (736360) - duben 1999

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6360-2/změna Z1 (736360) - duben 1999

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 6101/změna Z2 (756101) - duben 1999

Stokové sítě a kanalizační přípojky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 75 6909/změna Z1 (756909) - duben 1999

Zkoušky vodotěsnosti stok

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 10707/změna Z1 (757773) - duben 1999

Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách)

32 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12347 (831033) - duben 1999

Biotechnologie - Kritéria účinnosti parních sterilizátorů a autoklávů

230 Kč

ČSN EN 1061/Oprava 1 (832276) - duben 1999

Dýchací sebezáchranné prostředky - Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným okruhem - Únikové přístroje s chemicky vyvíjeným kyslíkem (NaClO3) - Požadavky, zkoušení a značení

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 168/změna Z1 (832412) - duben 1999

Osobní prostředky na ochranu očí - Neoptické zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 863/změna Z1 (832773) - duben 1999

Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Zkušební metoda: Odolnost proti propíchnutí

32 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 7886-2 (856174) - duben 1999

Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 2: Stříkačky pro použití se stříkačkovými čerpadly

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN EN 301 117 V1.1.1 (873602) - duben 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Vrstva přizpůsobení ATM (AAL) - Podvrstvy: Funkce koordinování specifických služeb (SSCF) pro poskytnutí transportní služby orientované na spojení (COTS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 842 ed. 1 (873603) - duben 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Vrstva přizpůsobení ATM (AAL) - Podvrstvy: Funkce koordinování specifických služeb (SSCF) pro poskytnutí síťové služby orientované na spojení (CONS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 267-1 V1.2.2 (877044) - duben 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 267-2 V1.2.2 (877044) - duben 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 060-1 V1.2.2 (877126) - duben 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Řízení základního volání - Rozšíření ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 294 V1.3.2 (879005) - duben 1999

Televizní systémy - Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625 řádkovém televizním systému

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 10303-202 (974101) - duben 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 202: Protokol aplikace: Asociativní sestavování návrhu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 10303-203 (974101) - duben 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 203: Protokol aplikace: Řízení návrhu struktury výrobku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN ISO 10303-31 (974101) - duben 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 31: Metodika a rámec pro testování shody: Všeobecné pojmy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 1556 (977100) - duben 1999

Čárové kódy - Terminologie

440 Kč