Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z dubna 1999

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
55637

ČSN EN ISO 11200/Oprava 1 (011618) - duben 1999

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Směrnice pro používání základních norem pro určování emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55627

ČSN EN ISO 11201/Oprava 1 (011618) - duben 1999

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Technická metoda v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55638

ČSN EN ISO 11204/Oprava 1 (011618) - duben 1999

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Metoda vyžadující korekce na prostředí

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55661

ČSN ISO 389-3/změna Z1 (011630) - duben 1999

Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 3: Referenční ekvivalentní prahové hladiny síly pro čisté tóny a kostní vibrátory

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55660

ČSN ISO 389-4/změna Z1 (011630) - duben 1999

Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 4: Referenční hladiny pro úzkopásmový maskovací šum

32 Kč vč. DPH
55322

ČSN EN 1665 (021106) - duben 1999

Šrouby se šestihrannou hlavou a přírubou - Těžká řada

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

266 Kč vč. DPH
55324

ČSN EN 1662 (021107) - duben 1999

Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou - Lehká řada

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč vč. DPH
55325

ČSN EN 1661 (021406) - duben 1999

Šestihranné matice s přírubou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
55323

ČSN EN 1663 (021497) - duben 1999

Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
55557

ČSN 05 0630/změna Z1 (050630) - duben 1999

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov

32 Kč vč. DPH
54331

ČSN EN 1045 (055706) - duben 1999

Tvrdé pájení - Tavidla pro tvrdé pájení - Klasifikace a technické dodací podmínky

125 Kč vč. DPH
54841

ČSN ISO 8187/změna Amd.1 (142711) - duben 1999

Chladiace zariadenia do domácnosti. Kombinované chladničky-mrazničky. Charakteristiky a metody skúšok

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
54848

ČSN EN ISO 8561/změna A1 (142761) - duben 1999

Beznámrazová chladicí zařízení pro domácnost - Chladničky, kombinované chladničky-mrazničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky na potraviny chlazené vnitřní nucenou cirkulací vzduchu - Charakteristiky a metody zkoušky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
54842

ČSN EN ISO 7371/změna A1 (142771) - duben 1999

Chladicí zařízení pro domácnost - Chladničky s prostorem nebo bez prostoru s nízkou teplotou - Charakteristiky a metody zkoušky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55182

ČSN EN ISO 10374 (269364) - duben 1999

Kontejnery - Automatická identifikace

230 Kč vč. DPH
54909

ČSN ISO 7296-2 (270110) - duben 1999

Jeřáby - Grafické značky - Část 2: Mobilní jeřáby

350 Kč vč. DPH
55694

ČSN EN 12082/Oprava 1 (280535) - duben 1999

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55696

ČSN EN 12081/Oprava 1 (280540) - duben 1999

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55137

ČSN EN 4258 (312000) - duben 1999

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Všeobecné uspořádání normalizace - Vazby mezi druhy EN a jejich použitím

230 Kč vč. DPH
55387

ČSN EN 2943 (313556) - duben 1999

Letectví a kosmonautika - Drátové závitové vložky, samojistné - Technická specifikace

230 Kč vč. DPH
54673

ČSN EN 2644 (314712) - duben 1999

Letectví a kosmonautika - Sestavy táhel řízení - Technická specifikace

230 Kč vč. DPH
55386

ČSN EN 3050 (317150) - duben 1999

Letectví a kosmonautika - O-kroužky z fluorokarbonové pryže (FKM), s nízkou trvalou deformací - Technická specifikace

190 Kč vč. DPH
55666

ČSN IEC 790/změna Z1 (345648) - duben 1999

Osciloskopy a vrcholové voltmetry pro impulsní zkoušky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55391

ČSN EN 61830 (345841) - duben 1999

Mikrovlnné feritové součástky - Metody měření hlavních vlastností

230 Kč vč. DPH
55394

ČSN EN 125000 (345890) - duben 1999

Kmenová specifikace - Jádra vyrobená z feritových materiálů

340 Kč vč. DPH
55481

ČSN EN 60317-43 (347307) - duben 1999

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 43: Měděný vodič kruhového průřezu ovinutý páskou z aromatického polyimidu, třída 240

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.10t


355 Kč vč. DPH
55479

ČSN EN 60317-44 (347307) - duben 1999

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 44: Měděný vodič pravoúhlého průřezu ovinutý páskou z aromatického polyimidu, třída 240

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.10t


315 Kč vč. DPH
55096

ČSN EN 61642 (358215) - duben 1999

Průmyslové sítě pro střídavý proud ovlivněné vyššími harmonickými - Použití filtrů a paralelních kondenzátorů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55098

ČSN EN 60335-1/změna A13 (361040) - duben 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč vč. DPH
55279

ČSN EN 60335-2-35/změna Z1 (361055) - duben 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro průtokové ohřívače vody

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55275

ČSN EN 61345 (364630) - duben 1999

Zkouška ultrafialovým zařízením (UV) pro fotovoltaické (FV) moduly

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55594

ČSN EN 50072/změna Z1 (364800) - duben 1999

Zdravotnické elektrické přístroje. Zvláštní požadavky na bezpečnost přístrojů pro peritoneální dialýzu

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
54949

ČSN EN 60601-2-31/změna Z1 (364800) - duben 1999

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
54927

ČSN EN 60601-2-40 (364800) - duben 1999

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t


Norma bude zrušena k 11. lednu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
55100

ČSN EN 60107-1 (367006) - duben 1999

Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 1: Všeobecně - Vysokofrekvenční a obrazová měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

2 650 Kč vč. DPH
55265

ČSN EN 60933-4 (367010) - duben 1999

Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Propojení a přizpůsobovací hodnoty - Část 4: Konektor a propojovací kabel pro domácí digitální sběrnici (D2B)

125 Kč vč. DPH
55179

ČSN EN 60244-14 (367117) - duben 1999

Metody měření rádiových vysílačů - Část 14: Vnější intermodulační produkty způsobené dvěma nebo více vysílači používajícími tutéž nebo sousedící antény

340 Kč vč. DPH
55382

ČSN EN 61603-1 (368011) - duben 1999

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 1: Všeobecně

340 Kč vč. DPH
55383

ČSN EN 61603-2 (368011) - duben 1999

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 2: Přenosové systémy pro širokopásmové zvukové signály a doprovodné signály

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.04t, A1 6.05t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč vč. DPH
55384

ČSN EN 61603-3 (368011) - duben 1999

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 3: Přenosové systémy pro zvukové signály pro konferenci a podobné systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.04t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč vč. DPH
54945

ČSN IEC 268-5/změna A2 (368305) - duben 1999

Elektroakustická zařízení. Část 5: Reproduktory

Změna byla zrušena k 1. březnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55107

ČSN EN 61237-4 (368512) - duben 1999

Videomagnetofony pro profesionální použití - Metody měření - Část 4: Analogová zvuková měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
54610

ČSN EN 60118-2/změna A2 (368860) - duben 1999

Sluchadla - Část 2: Sluchadla s obvody automatického řízení zesílení

Změna byla zrušena k 14. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55258

ČSN ISO/IEC 8802-2 (369206) - duben 1999

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Specifické požadavky - Část 2: Řízení logického spoje

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55246

ČSN ISO/IEC 10026-1 (369226) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 1: Model OSI TP

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55245

ČSN ISO/IEC 10026-2 (369226) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 2: Služba OSI TP

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55243

ČSN ISO/IEC 10026-4 (369226) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55242

ČSN ISO/IEC 10026-6 (369226) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Distribuované zpracování transakcí - Část 6: Transfer nestrukturovaných dat

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55251

ČSN ISO/IEC TR 11802-5 (369236) - duben 1999

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Technické zprávy a směrnice - Část 5: Vytváření mostů řízení přístupu k médiu (MAC) u Ethernetu V2.0 v lokálních sítích

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55250

ČSN ISO/IEC 9040 (369622) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Služba základní třídy virtuálního terminálu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč vč. DPH
55249

ČSN ISO/IEC 9041-1 (369623) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol základní třídy virtuálního terminálu - Část 1: Specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
55248

ČSN ISO/IEC 9041-2 (369623) - duben 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol základní třídy virtuálního terminálu - Část 2: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
55656

ČSN ISO/IEC 10741-1 +Amd.1 (369828) - duben 1999

Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů - Dialogová interakce - Část 1: Řízení kurzoru pro editování textu

230 Kč vč. DPH
55229

ČSN EN 12014-7 (560021) - duben 1999

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 7: Metoda kontinuálního průtoku (CF) pro stanovení obsahu dusičnanů v zelenině a zeleninových výrobcích po redukci kadmiem

230 Kč vč. DPH
55588

ČSN EN 456/Oprava 1 (673016) - duben 1999

Nátěrové hmoty a podobné výrobky - Stanovení bodu vzplanutí - Rychlá rovnovážná metoda

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55231

ČSN EN 286-1 (695286) - duben 1999 aktuální vydání

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.02t, A1 12.02t, A2 7.06t


800 Kč vč. DPH
55332

ČSN ISO 1803 (730201) - duben 1999

Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměrů - Zásady a názvosloví

230 Kč vč. DPH
55531

ČSN 73 0862/změna Z3 (730862) - duben 1999

Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55513

ČSN 73 1403/změna Z2 (731403) - duben 1999

Navrhování trubek v ocelových konstrukcích

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55541

ČSN 73 3050/změna Z2 (733050) - duben 1999

Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55539

ČSN 73 6360-1/změna Z1 (736360) - duben 1999

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55540

ČSN 73 6360-2/změna Z1 (736360) - duben 1999

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55542

ČSN 75 6101/změna Z2 (756101) - duben 1999

Stokové sítě a kanalizační přípojky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55543

ČSN 75 6909/změna Z1 (756909) - duben 1999

Zkoušky vodotěsnosti stok

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55586

ČSN ISO 10707/změna Z1 (757773) - duben 1999

Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách)

32 Kč vč. DPH
55519

ČSN EN 12347 (831033) - duben 1999

Biotechnologie - Kritéria účinnosti parních sterilizátorů a autoklávů

230 Kč vč. DPH
55582

ČSN EN 1061/Oprava 1 (832276) - duben 1999

Dýchací sebezáchranné prostředky - Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným okruhem - Únikové přístroje s chemicky vyvíjeným kyslíkem (NaClO3) - Požadavky, zkoušení a značení

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55583

ČSN EN 168/změna Z1 (832412) - duben 1999

Osobní prostředky na ochranu očí - Neoptické zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
55587

ČSN EN 863/změna Z1 (832773) - duben 1999

Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Zkušební metoda: Odolnost proti propíchnutí

32 Kč vč. DPH
55403

ČSN EN ISO 7886-2 (856174) - duben 1999

Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 2: Stříkačky pro použití se stříkačkovými čerpadly

340 Kč vč. DPH
54776

ČSN EN 301 117 V1.1.1 (873602) - duben 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Vrstva přizpůsobení ATM (AAL) - Podvrstvy: Funkce koordinování specifických služeb (SSCF) pro poskytnutí transportní služby orientované na spojení (COTS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
54777

ČSN ETS 300 842 ed. 1 (873603) - duben 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Vrstva přizpůsobení ATM (AAL) - Podvrstvy: Funkce koordinování specifických služeb (SSCF) pro poskytnutí síťové služby orientované na spojení (CONS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
54779

ČSN EN 300 267-1 V1.2.2 (877044) - duben 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
54780

ČSN EN 300 267-2 V1.2.2 (877044) - duben 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
54781

ČSN EN 301 060-1 V1.2.2 (877126) - duben 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Řízení základního volání - Rozšíření ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
54782

ČSN EN 300 294 V1.3.2 (879005) - duben 1999

Televizní systémy - Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625 řádkovém televizním systému

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
54817

ČSN ISO 10303-202 (974101) - duben 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 202: Protokol aplikace: Asociativní sestavování návrhu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
54821

ČSN ISO 10303-203 (974101) - duben 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 203: Protokol aplikace: Řízení návrhu struktury výrobku

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.00t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč vč. DPH
54818

ČSN ISO 10303-31 (974101) - duben 1999

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 31: Metodika a rámec pro testování shody: Všeobecné pojmy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
54965

ČSN EN 1556 (977100) - duben 1999

Čárové kódy - Terminologie

440 Kč vč. DPH