Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN ISO 10303-43 (974101) Zrušená norma

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 43: Integrované generické zdroje: Struktury zobrazení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 9741 Prezentace dat o výrobku

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN ISO 10303-43 (974101)
Katalogové číslo 62548
Cena 65 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 11. 2001
Datum účinnosti 1. 12. 2001
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963625485
Norma byla zrušena k 1. 2. 2016
Tato norma nahradila ČSN ISO 10303-43 (974101) z dubna 1999
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Mezinárodní norma ISO 10303 je uspořádána do série samostatných částí, které jsou publikovány nezávisle na sobě. Tyto jednotlivé části jsou organizovány do následujících skupin: metod popisu, integrovaných zdrojů, aplikačních protokolů , skupin abstraktních testů, metod implementace a testování shody. Tato část ISO 10303 je součástí skupiny integrovaných zdrojů.
ISO 10303-43 popisuje celkovou strukturu zobrazení. Soubor prvků používaných pro zobrazení je možné zformovat způsobem, který umožní popsat určité stránky výrobku, jako jsou jeho vlastnosti. Každý prvek takového souboru je zobrazovací položkou, která spolu s ostatními vytváří obsah zobrazení.
Soubor dat o výrobku může obsahovat množství zobrazovacích položek, které se mohou podílet na jediném nebo více zobrazeních. Tato zobrazení mohou mít podobnou formu a strukturu a mají podobný zobrazovací kontext. Tato struktura může potom určovat, které zobrazovací položky jsou ve vzájemném plně významovém vztahu.
Každé zobrazení nemusí být nezbytně kompletním modelem, ale může zobrazovat model, který je vhodný pro určitou specifickou aplikaci.
Tato část ISO 10303 dále obsahuje postupy pro specifikaci přeměny jednoho způsobu zobrazení do jiného. Tato přeměna může být provedena pomocí definování vzájemného vztahu mezi existujícími způsoby zobrazení. To poskytuje možnost vytvořit nové zobrazení pomocí přeměny jiného zobrazení.
Tato norma specifikuje integrované generické zdroje pro vytváření prezentací. Poskytuje základ pro rozlišování toho, zda příslušný prvek patří nebo nepatří do souboru prvků určených k zobrazení. Dále obsahuje struktury, které specifikují vztahy mezi těmito soubory prvků, včetně jejich transformace. Do předmětu normy patří:
- specifikace odlišných zobrazovacích kontextů, které nemají mezi sebou vztah;
- specifikace prvků zobrazení;
- přidružení prvků zobrazení k jednomu nebo více kontextům, ve kterých je lze podle potřeb kombinovat;
- přidružení prvků zobrazení tak, aby jeden určoval jiný;
- struktura vztahu dvou způsobů zobrazení, ve kterém se jeden podílí na specifikaci druhého;
- struktura vztahu dvou způsobů zobrazení, ve kterém se jeden nepodílí na specifikaci druhého;
- omezení bránící znovu použití definice o výskytu prvku zobrazení;
- specifikace procesu přeměny jednoho prvku zobrazení v jiný pomocí specifikace prvku procesu před a po použití tohoto procesu;
- specifikace procesu přeměny jednoho prvku zobrazení v jiný pomocí určení funkcí přeměny.
Toto vydání obsahuje modifikace, které jsou kompatibilní s předchozím vydáním. Modifikace EXPRESS specifikací jsou kompatibilní jestliže:
- specifikace je kódovaná podle ISO 10303-21 a vyhovuje aplikačním protokolům ISO 10303 založeným na předchozím vydání této části normy a revizi aplikačních protokolů založených na tomto vydání;
- rozhraní, která vyhovují ISO 10303-22 a aplikačním protokolům založeným na předchozím vydání této části normy a současně vyhovují revizi těchto aplikačních protokolů založené na tomto vydání;
- mapování tabulek aplikačních protokolů ISO 10303 založených na předchozím vydání této části normy a zůstávají platné i po revizi těchto protokolů na základě tohoto vydání.
Technické modifikace ISO 10303-43 lze rozdělit následujícím způsobem:
- změny deklarací EXPRESS;
- nové deklarace EXPRESS;
- změny definic položek datových typů EXPRESS.

Norma ISO 10303 je rozdělena na tyto tématické skupiny:
- Část 11 - 13 specifikuje metody popisu;
- Část 21 - 26 specifikuje metody implementace;
- Část 31 - 35 specifikuje metodiku a rámec pro testování shody;
- Část 41 - 49 specifikuje integrované generické zdroje;
- Část 101 - 106 specifikuje integrované zdroje aplikace;
- Část 201 - 232 specifikuje protokoly aplikace;
- Část 301 - 332 specifikuje soubory abstraktních testů;
- Část 501 - 520 specifikuje aplikace konstrukčního vyjádření.

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10303-210 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné propojení a návrh uspořádání

ČSN ISO 10303-1 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 1: Přehled a základní principy

ČSN ISO 10303-104 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 104: Integrované zdroje aplikace: Analýza konečných prvků

ČSN ISO 10303-107 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 107: Integrované zdroje aplikace: Vztahy definic analýzy konečných prvků

ČSN ISO 10303-108 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 108: Integrované zdroje aplikace: Parametrizace a omezení pro explicitní geometrické modely výrobků

ČSN ISO 10303-109 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 109: Integrované zdroje aplikace: Kinematická a geometrická omezení pro sestavení modelů

ČSN ISO 10303-11 ed. 2 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 11: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS

ČSN ISO 10303-111 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 111: Integrované zdroje aplikace: Prvky pro procedurální modelování tvarů tělesa

ČSN ISO 10303-112 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 112: Integrované zdroje aplikace: Modelovací příkazy pro výměnu procedurálně zobrazených 2D CAD modelů

ČSN ISO 10303-14 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 14: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-X