Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN ISO 8185 (852705) Zrušená norma

Zvlhčovače pro použití ve zdravotnictví - Všeobecné požadavky pro zvlhčovací systémy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8527 Zdravotnické zařízení

ICS: 11.040.10 Anesteziologická, respirační a resuscitační zařízení

Označení ČSN EN ISO 8185 (852705)
Katalogové číslo 55311
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 4. 1999
Datum účinnosti 1. 5. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963553115
Změny a opravy Oprava 1 7.03t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2008
a nahrazena ČSN EN ISO 8185 (852705)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8185:1997. Evropská norma EN ISO 8185:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 8185:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Kapitola 1 IEC 60601-1:198 platí s následujícími změnami: ISO 8185 je jednou z řady mezinárodních norem, vycházejících z IEC 60601-1, v IEC 60601-1 ("všeobecná norma") je tento typ mezinárodních norem uváděn jako "zvláštní norma". Jak je uvedeno v 1.3 IEC 60601-1:1988, požadavky této mezinárodní normy jsou nadřazeny příslušným požadavkům v IEC 60601-1. Zvlhčovače mohou být plynové, elektrické, nebo pro oba způsoby aktivace. Norma byla připravena jako zvláštní norma založená na IEC 60601-1, jež uvádí všeobecné požadavky pro všechna hlediska bezpečnosti, nejen pro elektrickou bezpečnost; mnoho z těchto požadavků se proto aplikuje na zvlhčovače, které nejsou aktivovány elektricky. Kde tato mezinárodní norma uvádí, že platí kapitola IEC 60601-1, znamená to, že kapitola platí pouze v případě, kdy je požadavek pro uvažovaný systém zvlhčovače relevantní. Tato mezinárodní norma zahrnuje požadavky na bezpečnost a provozní vlastnosti zvlhčovačů, jak je uvedeno v 1.3.107, vhodných pro zapojení do dýchacích systémů. (Čl.1.3.107 definuje zvlhčovač (humidifier) takto: Přístroj, jenž je určen k dodávání vody ve formě kapiček nebo par, nebo obou vodních forem, do vdechovaného plynu.) Norma obsahuje tyto oddíly: oddíl 1 - Všeobecně, oddíl 2 - Podmínky okolí, oddíl 3 - Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, oddíl 4 - Ochrana před mechanickým nebezpečím, oddíl 5 - Ochrana před působením nežádoucího nebo nadměrného záření, oddíl 6 - Ochrana před nebezpečím vzplanutí hořlavých směsí anestetik, oddíl 7 - Ochrana před nadměrnými teplotami a jiným ohrožením bezpečnosti, oddíl 8 - Přesnost provozních údajů a ochrana před nebezpečným výstupem, oddíl 9 - Abnormální provoz a poruchové stavy - Zkoušky vlivu okolí, oddíl 10 - Požadavky na konstrukci a oddíl 11 - Doplňující požadavky specifické pro zvlhčovače. Norma dále uvádí normativní Přílohy M, N, informativní Přílohu O, normativní Přílohy P, Q, R, informativní Přílohy S, T a Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU 93/42/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění požadavků Směrnice 93/42/EHS. Shoda s uvedenými ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN ISO 8185 (85 2705) byla vydána v dubnu 1999.