ČSN EN 60244-14 (367117)

Metody měření rádiových vysílačů - Část 14: Vnější intermodulační produkty způsobené dvěma nebo více vysílači používajícími tutéž nebo sousedící antény

ČSN EN 60244-14 Metody měření rádiových vysílačů - Část 14: Vnější intermodulační produkty způsobené dvěma nebo více vysílači používajícími tutéž nebo sousedící antény
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60244-14:1997. Evropská norma EN 60244-14:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 60244-14:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato čtrnáctá část IEC 60244 (v ČR ČSN EN 60244) podrobně popisuje metodu měření vnějších intermodulačních produktů (intermodulačních složek) vyvolaných používáním téže nebo sousedících antén dvěma nebo více vysílači. Popisuje doporučené metody hodnocení provozních vlastností rozhlasových vysílačů. Účelem měření popsaných v kapitolách 4 a 5 této části je pokud možno prokázat, že budou splněny požadavky Radiokomunikačního řádu s ohledem na nejvyšší dovolené vyzařované úrovně intermodulačních produktů z LF, MF, HF, VHF, UHF a SHF vysílačů, pokud dva nebo více vysílačů používá tutéž nebo sousedící antény. Metoda měření daná touto částí není vhodná pro typové zkoušky a mělo by se poznamenat, že měření se mají provádět pouze pokud je to vzájemně domluveno mezi objednatelem a dodavatelem zařízení. ČSN EN 60244-14 (36 7117) byla vydána v dubnu 1999.

Označení ČSN EN 60244-14 (367117)
Katalogové číslo 55179
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 1999
Datum účinnosti 1. 5. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963551791
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60244-1 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů - Část 1: Všeobecné vlastnosti rozhlasových a televizních vysílačů

ČSN EN 60244-10 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů. Část 10: Metody měření televizních vysílačů a předváděčů, využívající signálů měřicích řádků

ČSN EN 60244-13 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů. Část 13: Vlastnosti rozhlasového vysílání FM

ČSN EN 60244-15 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů - Část 15: Amplitudově modulované vysílače rozhlasového vysílání

ČSN EN 60244-5 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů. Část 5: Vlastnosti televizních vysílačů

ČSN EN 60244-8 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů - Část 8: Vlastnosti demodulátorů s částečně potlačeným postranním pásmem pro měření televizních vysílačů a převáděčů

ČSN EN 60244-9 (367117)
Metody měření rádiových vysílačů. Část 9: Vlastnosti televizních převáděčů

ČSN EN 60244-11 (367118)
Metody měření rádiových vysílačů. Část 11: Převáděče pro rozhlasové vysílání FM

ČSN EN 60244-12-1 (367119)
Metody měření rádiových vysílačů. Část 12-1: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů. Vlastnosti, které je třeba specifikovat

ČSN EN 60244-12-2 (367119)
Metody měření rádiových vysílačů. Část 12-2: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů. Specifikační listy