ČSN EN 1196 (061914) Zrušená norma

Ohřívače vzduchu na plynná paliva pro vytápění prostorů bytových a nebytových objektů - Doplňující požadavky na kondenzační ohřívače vzduchu

ČSN EN 1196 Ohřívače vzduchu na plynná paliva pro vytápění prostorů bytových a nebytových objektů - Doplňující požadavky na kondenzační ohřívače vzduchu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje doplňující požadavky a zkušební metody pro ohřívače vzduchu na plynná paliva, které jsou navrženy tak, že vodní pára kondenzuje ze spalin. V tomto ohledu rozšiřuje evropské normy EN 778 a EN 1319 pro ohřívače vzduchu pro vytápění obytných prostorů a EN 1020 pro ohřívače vzduchu pro vytápění prostorů nebytových objektů. Norma platí pro ohřívače vzduchu na plynná paliva s ventilátorem nebo bez ventilátoru ve spalinovém okruhu, a to: ohřívač vzduchu, který tvoří celek alespoň s jedním kondenzačním výměníkem tepla; ohřívač vzduchu, který není kondenzační, ale má zabudovaný doplňující kondenzační výměník tepla; ohřívač vzduchu, který není kondenzační, ale má zabudovaný doplňující kondenzační výměník tepla pro využití tepla ze spalin, a jestliže je to vhodné, z větracího vzduchu. Norma se týká pouze zkoušení typu.

Označení ČSN EN 1196 (061914)
Katalogové číslo 90136
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 2012
Datum účinnosti 1. 4. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963901367
Norma byla zrušena k 1. 5. 2020
a nahrazena ČSN EN 17082 (061910)
Tato norma nahradila ČSN EN 1196 (061914) z dubna 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)