ČSN ISO 1803 (730201)

Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměrů - Zásady a názvosloví

ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměrů - Zásady a názvosloví
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1803:1997. Mezinárodní norma ISO 1803:1997 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma stanoví základní principy pro navrhování rozměrových odchylek stavebních projektů a určuje základní termíny a definice vztahující se k navrhování, ověřování a hodnocení přesnosti. Používá se při navrhování a výrobě stavebních dílců (hromadně nebo účelově vyráběných), při procesu vytyčování, výstavbě objektu a hodnocení objektu jako celku. Je publikován - paralelně - text český a anglický. V kapitolách 3 a 4 je české (a anglické) názvosloví a české (a anglické) definice 22 hesel. Příloha A uvádí odpovídající termíny v angličtině, francouzštině a němčině. Příloha B uvádí seznam mezinárodních norem, vztahujících se k rozměrům a jejich přesnosti. Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Společné zásady, kapitola 3 - Základní termíny a definice a kapitola 4 - Termíny a definice, vztahující se k přesnosti rozměrů. Jak už bylo výše zmíněno, norma konečně obsahuje informativní Přílohy A, B a Národní Přílohu NA. Tato národní příloha uvádí termíny a definice (pro 21 hesel), používané v ČSN, zatříděných v podskupině 73 02xx. ČSN ISO 1803 (73 0201) byla vydána v dubnu 1999.

Označení ČSN ISO 1803 (730201)
Katalogové číslo 55332
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1999
Datum účinnosti 1. 5. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963553320
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0202 (730202)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0212-1 (730212)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0212-3 (730212)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

ČSN P 73 0600 (730600)
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 0210-1 (730210)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení