ČSN EN 1610 (756114) Zrušená norma

Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1610:1997. Evropská norma EN 1610:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma je určena pro výstavbu (ukládání) a zkoušení stok a kanalizačních přípojek, které jsou obvykle ukládány v zemi a provozovány s gravitačním průtokem. Stavební provedení potrubí, které je provozováno pod tlakem, je rovněž předmětem této evropské normy, popř. společně s pr EN 805 (v ČR do dubna 1999 nezavedena). Tuto evropskou normu lze použít pro stoky a kanalizační přípojky ukládané v rýhách, v násypech nebo nad zemí. Bezvýkopová (bezrýhová) technologie je popsána v pr EN 12889 (v ČR do dubna 1999 nezavedena). K tomu mají být respektovány ostatní místní nebo národní předpisy, např. předpisy týkající se ochrany bezpečnosti a zdraví, obnovy vozovek a požadavků na zkoušky těsnosti. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecně, kapitolu 5 - Stavební součásti a materiály, kapitolu 6 - Výkop rýhy, kapitolu 7 - Účinná vrstva a pažení, kapitolu 8 - Stavba, kapitolu 9 - Kanalizační přípojky napojené na potrubí a šachty, kapitolu 10 -Zkoušky během provádění, kapitolu 11 - Zásyp, kapitolu 12 - Závěrečné prohlídky a/nebo zkoušky potrubí a šachet po zásypech, kapitolu 13 - Metody a požadavky na zkoušky gravitačního potrubí, kapitolu 14 - Zkouška tlakového potrubí a kapitolu 15 - Kvalifikace. Norma dále obsahuje informativní Přílohy A, B a C. Málo obvyklá je kapitola 15, která požaduje, aby odpovídající kvalifikaci měli zhotovitelé i orgány provádějící kontrolu stavebních postupů a dále, aby objednatel ověřoval, zda zhotovitelé nají odpovídající kvalifikaci. Příloha C pak obsahuje výtah ze směrnice EU z 17.9.1990 (číslo směrnice bohužel uvedeno není), o podmínkách pro firmy, které jsou činné v oborech voda, energie, doprava a telekomunikace, a to z kapitoly IV, čl. 24, který se podrobně zabývá kvalifikací, výběrem a zadáváním zakázek. (Text je česky i anglicky.) ČSN EN 1610 (75 6114) byla vydána v dubnu 1999. Touto normou se nahrazují články 4.3, 4.4, 5.1, 5.3 a příloha C ČSN 75 6909 z ledna 1996, články 74 až 80 v ČSN 73 3050 ze srpna 1986 a články 7.1.3.1, 7.1.4.1 ČSN 75 6101 ze srpna 1995.

Označení ČSN EN 1610 (756114)
Katalogové číslo 54907
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 1999
Datum účinnosti 1. 5. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963549071
Změny a opravy Z1 9.10t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2016
a nahrazena ČSN EN 1610 (756114)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)