Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN ISO 10303-44 (974101) Zrušená norma

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 44: Integrované generické zdroje: Konfigurace struktury výrobku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 9741 Prezentace dat o výrobku

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN ISO 10303-44 (974101)
Katalogové číslo 62553
Cena 65 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 11. 2001
Datum účinnosti 1. 12. 2001
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963625539
Norma byla zrušena k 1. 2. 2016
Tato norma nahradila ČSN ISO 10303-44 (974101) z dubna 1999
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Mezinárodní norma ISO 10303 je uspořádána do série samostatných částí, které jsou publikovány nezávisle na sobě. Tyto jednotlivé části jsou organizovány do následujících skupin: metod popisu, integrovaných zdrojů, aplikačních protokolů, skupin abstraktních testů, metod implementace a testování shody. Tato část ISO 10303 je součástí skupiny integrovaných zdrojů.
ISO 10303-44 popisuje zdroje pro správu a popis struktury a konfigurace výrobku během jeho životního cyklu. Zabývá se:
- schématem struktury popisu výrobku, které popisuje výrobek z hlediska jeho složení buď jako soubor součástí, nebo jako spotřební výrobek; výrobek může být složen z jednotlivých součástí nebo může být vyráběn spotřebováváním jiných produktů nebo jde o kombinaci obou způsobů; toto schéma dále definuje mechanismus pro sestavování vzájemných vazeb;
- schématem pojetí výrobku, které popisuje pojetí výrobku jako soubor specifikací použitelných pro odvození výrobku na základě analýzy potřeb zákazníků; tím se vyjadřuje myšlenka, že výrobek by měl vycházet z potřeb spotřebitele, ale neurčuje způsob jak by měl být projektován nebo vyráběn;
- schématem správy konfigurace popisu výrobku, které je popisem těch výrobků, které se podílejí na výrobě jiných výrobků , jejichž sestavování je pod přímím řízením určitého organizace.
Struktura popisu výrobku je zaměřena na ty stránky navrhování výrobku, které popisují výrobek jako soubor vzájemně do sebe zapadajících součástí. Schéma struktury výrobku dohromady se schématem popisu výrobku z ISO 10303 určuje zobrazení informací, které upravuje komplexnost popisu struktury výrobku.
Konfigurace popisu výrobku se zabývá se specifikací výrobních nebo kompletačních plánů popisu výrobků. Plánování pak obsahuje specifikaci používaných součástí výrobků zařazených do plánu výroby.

Předmět této normy se zabývá:
- vzájemnými vztahy mezi součástkami a sestavováním výrobku;
- vzájemnými vztahy mezi výrobky a jejich součástkami vyrobených jako modifikace jiných výrobků;
- popisem výrobků jak je definovali spotřebitelé;
- správou struktury pro konfiguraci sestavení a součástky jako plánované pro výroby;
- dekompozicí výrobku podle různých životních cyklů součástek, ze kterých je výrobek sestaven;
- vícenásobnými mutacemi jednotlivých výrobků, které jsou ekvivalentní z hlediska formy, vhodnosti a funkce.
Toto vydání obsahuje modifikace, které jsou kompatibilní s předchozím vydáním. Modifikace EXPRESS specifikací jsou kompatibilní jestliže:
- výsledkem modifikace není změna specifikací kódovaných podle ISO 10303-21; takové specifikace vyhovují oběma, jak modifikované, tak i nemodifikované specifikaci EXPRESS;
- výsledkem modifikace není změna softwaru, který vyhovuje ISO 10303-22 s ohledem na přístup k obsahu dat datových struktur;
- modifikace nezruší mapovaní předchozího vydání této části, která jsou specifikována v tabulce mapování aplikačních protokolů ISO 10303.
Technické modifikace ISO 10303-44:1994 lze rozdělit následovně:
- změny deklarací EXPRESS;
- nové deklarace EXPRESS;
- změny definicí.

Norma ISO 10303 je rozdělena na tyto tématické skupiny:
- Část 11 - 13 specifikuje metody popisu,
- Část 21 - 26 specifikuje metody implementace,
- Část 31 - 35 specifikuje metodiku a rámec pro testování shody,
- Část 41 - 49 specifikuje integrované generické zdroje,
- Část 101 - 106 specifikuje integrované zdroje aplikace,,
- Část 201 - 232 specifikuje protokoly aplikace
- Část 301 - 332 specifikuje soubory abstraktních testů,
- Část 501 - 520 specifikuje aplikaci konstrukčního vyjádření.

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10303-210 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné propojení a návrh uspořádání

ČSN ISO 10303-1 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 1: Přehled a základní principy

ČSN ISO 10303-104 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 104: Integrované zdroje aplikace: Analýza konečných prvků

ČSN ISO 10303-107 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 107: Integrované zdroje aplikace: Vztahy definic analýzy konečných prvků

ČSN ISO 10303-108 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 108: Integrované zdroje aplikace: Parametrizace a omezení pro explicitní geometrické modely výrobků

ČSN ISO 10303-109 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 109: Integrované zdroje aplikace: Kinematická a geometrická omezení pro sestavení modelů

ČSN ISO 10303-11 ed. 2 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 11: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS

ČSN ISO 10303-111 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 111: Integrované zdroje aplikace: Prvky pro procedurální modelování tvarů tělesa

ČSN ISO 10303-112 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 112: Integrované zdroje aplikace: Modelovací příkazy pro výměnu procedurálně zobrazených 2D CAD modelů

ČSN ISO 10303-14 (974101)
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 14: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-X