ČSN EN 12347 (831033)

Biotechnologie - Kritéria účinnosti parních sterilizátorů a autoklávů

ČSN EN 12347 Biotechnologie - Kritéria účinnosti parních sterilizátorů a autoklávů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12347:1998. Evropská norma EN 12347:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje kritéria účinnosti parních sterilizátorů a autoklávů sloužících k usmrcování a zabraňování úniku mikroorganismů použitých v biotechnologických procesech. Tato evropská norma se uplatňuje, jakmile zamýšlené použití parních sterilizátorů nebo autoklávů počítá s riziky, nebo potencionálními riziky, mikroorganismů užitých v biotechnologických procesech, anebo jestliže expozice pracovníků nebo prostředí takovým mikroorganismům je omezena z bezpečnostních důvodů. Další kritéria pro jednotlivé součásti parního sterilizátoru nebo autoklávu, jako jsou filtry, spojky a potrubí, jsou uvedeny v evropských normách pro biotechnologie. Ty se připravují a pojednávají o kritériích účinnosti filtrů, filtrovacích zařízení, potrubí a hadicových vedení a spojek. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Nebezpečí, kapitolu 5 - Hodnocení účinnosti, kapitolu 6 - Klasifikace parních sterilizátorů a autoklávů, kapitolu 7 - Ověření účinnosti, kapitolu 8 - Označování a balení a kapitolu 9 - Dokumenty. Norma též uvádí informativní Přílohu A - Bibliografie. ČSN EN 12347 (83 1033) byla vydána v dubnu 1999.

Označení ČSN EN 12347 (831033)
Katalogové číslo 55519
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1999
Datum účinnosti 1. 5. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963555195
Dostupnost skladem (tisk na počkání)