ČSN (normy i změny) z prosince 1992

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 2384 (010164) - prosinec 1992

Dokumentace. Formální úprava překladů

125 Kč

ČSN 01 4917 (014917) - prosinec 1992

Konstrukční směrnice. Středicí důlky se závitem a s vrcholovým úhlem 60°

125 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 2379 (022379) - prosinec 1992

Tažené nýty kuželové. Rozměry

65 Kč

ČSN 02 9252 (029252) - prosinec 1992

Těsnění. Usňové těsnicí manžety. Technické požadavky

125 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 3317 (243317) - prosinec 1992

Upínacie náradie. Upínacie hroty sploštené s vložkami zo spekaného karbidu (vrcholový úhol alfa = 60°)

65 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 9107 (269107) - prosinec 1992

Opravy prostých a ohradových palet. Společná ustanovení

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 2617 (342617) - prosinec 1992

Určování a ověřování ukazatelů spolehlivosti železničních zabezpečovacích zařízení

230 Kč

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5334 (395334) - prosinec 1992

Zbraně pro civilní potřebu. Měřidla pro kontrolu střeliva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

222 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 317 (441575) - prosinec 1992

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu. Spektrofotometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 4297 (441575) - prosinec 1992

Manganové rudy a koncentráty. Metody chemického rozboru. Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN ISO 7723 (441575) - prosinec 1992

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení titanu. Spektrofotometrická metoda s 4,4'-diantipyrilmethanem

125 Kč

ČSN ISO 5975 (441580) - prosinec 1992

Chromové rudy. Stanovení vápníku a hořčíku. Chelatometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 6130 (441580) - prosinec 1992

Chromové rudy. Stanovení celkového obsahu železa. Titrační metoda po redukci

125 Kč

ČSN ISO 6629 (441580) - prosinec 1992

Chromové rudy a koncentráty. Metody chemického rozboru. Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 44 5780 (445780) - prosinec 1992

Úzkorozchodné tratě. Kolejové pole pro doly a polní dráhy

190 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN 62 1115 (621115) - prosinec 1992

Kaučuk a pryž. Rozklad minerálními kyselinami

125 Kč

ČSN 62 1462 (621462) - prosinec 1992

Pryž. Stanovení statické soudržnosti pryže s textilním kordem (H-test)

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1026 (721026) - prosinec 1992

Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou zkouškou

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0210-1 (730210) - prosinec 1992

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

190 Kč

ČSN 73 0824 (730824) - prosinec 1992

Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek

125 Kč

ČSN 73 1209/změna Z3 (731209) - prosinec 1992

Vodostavebný betón

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN ISO 5238-1 (810001) - prosinec 1992

Textilní stroje a příslušenství. Náviny přízí a polotovarů. Část 1: Terminologie

190 Kč

ČSN ISO 5238-2 (810002) - prosinec 1992

Textilní stroje a příslušenství. Náviny přízí a polotovarů. Část 2: Druhy vinutí

230 Kč

ČSN ISO 2187 (811003) - prosinec 1992

Textilní stroje a příslušenství. Předpřádací, dopřádací a skací stroje. Seznam odpovídajících termínů

190 Kč

ČSN ISO 5239 (812101) - prosinec 1992

Textilní stroje a příslušenství. Soukání. Základní termíny

190 Kč

ČSN ISO 476 (812102) - prosinec 1992

Textilní stroje a příslušenství. Útkové soukací stroje. Slovník

125 Kč

ČSN ISO 5247-2 (813006) - prosinec 1992

Textilní stroje a příslušenství. Tkací stroje. Část 2: Příslušenství - slovník

230 Kč