ČSN 73 2005 (732005) Zrušená norma

Injekčné práce v stavebníctve

ČSN 73 2005 Injekčné práce v stavebníctve
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro přípravu, průzkum, projektování, provádění, kontrolu a zkoušky pro injektování hornin a zemin. Ustanovení normy neplatí pro vysokotlaké dýzové (tryskové) injektování. Technologické postupy norma definuje takto: Čl.2.1: Injektování: Vhánění injekční směsi pod tlakem do injektovaného prostředí na vytvoření injekční konstrukce s určitým stupněm utěsnění a zpevnění podle projektu. Čl.2.4: Injekční směs: Látka čerpaná do injektovaného prostředí. Druhy injekčních směsí: a) roztok - směs vzájemně mísitelných kapalin, např. chemická , b) emulze - směs vzájemně nesmísitelných kapalin , např. pryskyřičná (živičná), c) suspenze - směs kapaliny a tuhých částic, např. cementová. Norma výslovně vymezuje technologický postup a vlastnosti těchto injekčních směsí takto: "Injekční směsi a způsob injektování nesmí negativně ovlivnit přírodní vlastnosti ani ekologickou rovnováhu injektovaného prostředí a jeho okolí, hlavně kvalitu podzemní vody, ani přilehlé konstrukce. Použití injekčních směsí schvaluje příslušný hygienický a vodohospodářský orgán na základě studijních případně průkazných zkoušek. Studijní a průkazní zkoušky injekčních směsí a jejich složek podrobně stanoví kapitola 11. Z chemického hlediska má význam např. čl.11.3.3 Pro reagencie (podle druhu a technických podmínek výrobce) jsou stanoveny pouze povinné (nikoliv další, doporučené) zkoušky, a to: hořlavost a bod varu, dále výbušnost, a konečně toxicita. Podle jejich výsledků se stanoví podmínky manipulace, skladování a práce při výrobě injekční směsi včetně likvidace odpadů. Požadavky na jednotlivé operace při injektování jsou normalizovány. ČSN 73 2005 byla vydána v prosinci 1992. Nahradila ČSN 73 2005 z 6.6.1969.

Označení ČSN 73 2005 (732005)
Katalogové číslo 31138
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1992
Datum účinnosti 1. 1. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963311388
Norma byla zrušena k 1. 6. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 20 05
  • ČSN 732005
  • ČSN 73 20 05 : 1992
  • ČSN 732005:1992
  • ČSN 73 2005:1992