ČSN ISO 7371 (142700) Zrušená norma

Prevádzkové charakteristiky chladiacich zariadení do domácnosti - Chladničky s priestorom s nízkou teplotou alebo bez neho

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7371:1985, včetně změny č. 1:1987. Norma určuje základní charakteristiky chladniček do domácnosti s prostorem s nízkou teplotou a nebo bez něj, na výrobu ledu nebo uložení zmrazených potravin, které jsou zcela zkompletovány ve výrobním podniku a určuje zkušební metody na kontrolu těchto charakteristik. Nevztahuje se na mrazničky ani na kombinované chladničky/mrazničky, pro které platí samostatné normy. Neobsahuje charakteristiky chladicího výkonu, ani zkoušky a definice pro chladničky chlazené vnitřní cirkulací vzduchu. Zkoušky podle této normy jsou typové. V případě ověření výkonu chladicího zařízení chladničky daného typu ve vztahu k této normě, musí se všechny uvedené zkoušky provádět na tomtéž zařízení. Tyto zkoušky se mohou dělat i jednotlivě na ověření požadované charakteristiky. Požadavky na bezpečnost pro elektrická zařízení chladniček do domácnosti je předmětem ČSN 36 1050 část 2-24 a ČSN IEC 335-2-34:1980. Požadavky na bezpečnost pro chladicí systém chladniček do domácnosti se připravují. Požadavky na bezpečnost pro vyhřívací zařízení na plynné a tekuté palivo absorpčních zařízení budou obsaženy v samostatné mezinárodní normě. Předmět, kterého se týká, je v normě definován takto: Chladnička do domácnosti: Je tepelně izolované zařízení vhodného objemu a vybavení pro používání v domácnosti, chlazené jedním nebo více zařízeními na elektrickou energii, s jedním nebo více prostory na skladování potravin, z kterých nejméně jeden je vhodný na skladování čerstvých potravin. Kompresorová chladnička: Je chladnička ve které se kapalné chladivo při nízkém tlaku, ve výměníku tepla (výparníku) odpařuje, takto vytvořená pára opět přechází do kapalného stavu mechanickou kompresí při zvýšeném tlaku a následným ochlazováním v jiném výměníku tepla (kondenzátoru). Absorpční chladnička: Je chladnička, v které se chlazení uskutečňuje odpařováním kapalného chladiva ve výparníku, takto vytvořenou páru obsorbuje absorbent, z kterého se potom vytlačí při zvýšeném parciálním tlaku páry ohříváním a zkapalňuje se ochlazováním v kondenzátoru. Hygienický význam má ustanovení o materiálech a nátěrech: Materiály používané ve vnitřním prostoru chladicích zařízení nesmí zapáchat. Po skončení zkoušky podle čl. 17 (zkouška bezzápachovosti) průměrná hodnota výsledků hodnocení zápachu a chuti nesmí být vyšší než hodnocení 1. Materiály, používané ve vnitřním prostoru chladicích zařízení nesmí znečisťovat potraviny v styku s nimi ani přenosem toxických látek. Musí odolávat působení vlhkosti a kyselin z potravin. Nátěry stěn musí být odolné proti nárazu, dostatečně tvrdé, stálobarevné, hladké, lehko čistitelné a odolné proti vlhkosti a kyselinám z potravin. Cílem této zkoušky podle čl. 17 je prověřit, zda materiály používané na vnitřní prvky chladničky nevyvolávají změnu chuti nebo zápachu potravin. K tomu se používají tyto vzorky: a) 100 ml pitné vody, b) plátek čerstvého nesoleného másla 75mm x 35mm x 5mm. Vyhodnocení se dělá podle této stupnice: Hodnocení 0: Žádný zápach ani chuť. Hodnocení 1: Slabý zápach nebo chuť. Hodnocení 2: Vnímání určité vůně nebo chuti. Hodnocení 3: Zřetelný zápach nebo chuť. V této velmi rozsáhlé normě je vedle podrobného popisu zkoušek jestě ustanovení o značení výrobků, prospektech a návodech k obsluze a údržbě apod. ČSN ISO 7371 (14 2700) byla vydána v prosinci 1992. Nahradila ČSN 14 2700 z 12.6.1978.

Označení ČSN ISO 7371 (142700)
Katalogové číslo 25258
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 1992
Datum účinnosti 1. 1. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran
EAN kód 8590963252582
Norma byla zrušena k 1. 4. 1997
a nahrazena ČSN EN ISO 7371 (142741)